Acasă Articole RTR Cartea medicală iluministă din spațiul românesc 1800-1830

Cartea medicală iluministă din spațiul românesc 1800-1830

1097
Rezumat

Romanian medical books from 1800 to 1830

Romanian medical books have been only randomly investigated until this moment by the Romanian historians. In the Western countries the scientific medicine started during the Renaissance period and during that time the medical experts were questioning the Galen theory for trying to offer a rational answer to lead to a better organized medical science into medical research areas.

The European medical historiography has improved considerably with new published studies in the XVII and XVIII century.

During the Enlightenment period the medical science in Romania was only empirical, and the population was treated by doctors and local surgeons without any medical studies, without hospitals and there were pharmacies only in the major cities. Also, there were no medical books or any medical culture. The transition process from empirical medicine to scientific medicine began in the late eighteenth century and it was completed in the first three decades of the next century. In this period some local charities had opened, local doctors were employed  and the first medical schools were opened in Romania. Also, during this time were translated the first epidemiology books, sexual diseases books and generally had spread medical records related to the medicine as a science. The reason why so many studies were published was to make as popular as possible the new discovers from the medical field. Another reason was the attempting of raising the living standards of the population.

Keywords: Medical books, empirical medicine, scientifical medicine, Enlightenment, education

Bibliografie

Bianu, Ion. Hodoş, Nerva. Bibliografia Românească Veche 1508-1830 (Old Romanian Bibliography), Tomul II, 1716 – 108, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1910.

Bianu, Ion. Hodoş, Nerva. Bibliografia Românească Veche 1508-1830 (Old Romanian Bibliography), Tomul III, 1809 – 1830, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1912-1934.

Bologa, Valeriu. Contribuțiuni la istoria medicinei în Ardeal (Contributions to history of medicine in Transylvania), Cluj-Napoca, Editura Institutului de arte grafice  Ardealul, 1927.

Bologa, Valeriu. Din istoria sifilisului (History of pox), ClujNapoca, Tipografia Națională, 1931.

Bologa, Valeriu. Începuturile Medicinei Ștințifice Româneşti (The beginings of romanian scientific medicine), ClujNapoca, Tipografia foii ,,Lumea şi Țara”, 1930.

Brătescu, Gheorghe. Grija pentru Sănătate. Primele tipărituri de interes medical în limba română (15811820) (Care for helth. First medical printings in romanian (1581-1820), Bucureşti, Editura Medicală, 1988.

Chiş Ioan Florin. Epidemiile şi eradicarea lor în NordVestul României (secolele XVIII-XIX) (Epidemics and their eradication in North-West of Romania (18th-21th century), Cluj Napoca, Editura Mega, 2011.

Enciclopedia Universală Britannica (Britannica), coord. Ilieş Câmpeanu, Cornelia Marinescu, vol. IV, XIV Bucureşti, Editura Litera, 2010.

Ferrieres, Madeleine. Les Bien des pauvres. La consommation populaire en Avignon (1600-1800) (The good of the impoveriseh. Popular consumtion in Avignon (16001800), Seyssel, Champ Vallon, 2004.

Ghițan, T. Ştirbu, C. ,,Propuneri pentru înființarea unor instituții spitaliceşti în regiunea Zlatnei şi a Văii Arieşului (1786) (Proposals to establish medical units in Zlatna and Valea Arieşului regions (1786)”, în Din Istoria Medicinii Româneşti şi Universale (History of Romanian and Universal Medicine), sub îngrijirea prof. Valeriu Bologa, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1962.

Jiga, T. Caius. ,,Ordine guberniale transilvane şi alte publicații româneşti (1766-1848)” (Transylvanian’s Gubernium ordinances and other Romanian prints (1766-1848), în Contribuții la Bibliografia Românească Veche (Contributions to Old Romanian Bibliography), Braşov, Editura Societatea de Ştiințe Filologice, 1970.

Jiga, T. Caius. ,,Din trecutul vaccinării antivariolice în Țara Bîrsei” (Former smallpox immunization in Ţara Bârsei), în vol. Aspecte istorice ale medicinei în mediul rural (Historical aspects of the medicine in rural environment), Bucureşti, Editura Medicală, 1973.

Mârza, Eva. ,,Preocupări de diplomatică la Vasilie Popp” (Diplomatic work of Vasilie Pop), în Tentația Istoriei. În memoria profesorului Pompiliu Teodor (History temptation. In memoriam of professor Pompiliu Teodor), Cluj-Napoca, 2003, pp. 359-385.

Răduțiu, Aurel. Gyemant, Ladislau. Repertoriul actelor oficiale prind Transilvania tipărite în limba română 1701 – 1847 (The Repertory of official documents regarding Transylvania printed in romanian 1701-1847), Bucureşti, Editura Ştiințifică şi Enciclopedică, 1981.

Rothbacher, Ernest. ,,Un spital antivenerian la Hălchiu în 1787” ( A venereal desease hospital at Hălchiu in 1787), în vol. Din Istoria luptei antiepidemice în România (History of anti-epidemic struggle in Romania), Bucureşti, Editura Medicală, 1972, pp. 147 – 156.

Samarian, Pompiliu, Teodor. Medicina şi farmacia în trecutul românesc (Medicine and pharmacy in Romanian past), Bucureşti, 1938.

Sechel, Daniela. ,,Healthcare Policy and the Social Discipline Promoted by the Habsburg in Transylvania (1740-1830)”, in Wolfgang Schmale (ed.) Multiple kulturelle Referenzen in der Habsburgermonarchie des 18. Jahrhunderts. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts, vol 24, 2010.

Simonescu, Dan. Hodoş, Nerva. Bibliografia Românească Veche (Old Romanian Bibliography), Tomul IV, Bucureşti, Ediția Academie Române, 1944.

Spielmann, Jozef. ,,Reforma chenotiană a sistemului austriac de carantină”(The chenotian reform of Austrian quarantine system) în vol. Din Istoria luptei antiepidemice în România (History of anti-epidemic struggle in Romania), Bucureşti, Editura Medicală, 1972, pp. 115-122.

Turcu, C. ,,Rețete medicale de la începutul secolului al XIX-lea” (Medical prescriptions from the begining of 19th century), în Istoria Medicinei. Studii şi cercetări (History of Medicine. Studies and researches), Bucureşti, Editura Medicală, 1957, pp. 340-346.

Vintilă-Ghițulescu, Constanța. Patimă şi desfătare, Despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în societatea românească 1750-1860 (Lust and delight. About the little things of everyday life in romanian society 1750-1860), Bucureşti, Editura Humanitas, 2015.

DISTRIBUIȚI