Acasă Articole RTR Carina Duban, Domnul Tudor – o istorie ratată

Carina Duban, Domnul Tudor – o istorie ratată

974
Rezumat

Master Tudor – Failed History

The present study attempts to offer an in-depth analysis of Carol Ardeleanu’s work Domnul Tudor (Master Tudor), a novel about the revolution of 1821 written in the interwar period of time. Mention should be made about Carol Ardeleanu’s historical style, but also about the strengths, weaknesses and deficiencies of the novel. I shall also undertake through the present study to present the main character of the novel. Romanian hero Tudor Vladimirescu is described through a narration about his childhood, and his moments of glory and decay, as perceived by the author after analysing several historical documents upon the subject. The study also deals with the description of Tudor’s life as famous leader of the pandours’ group who fought, in 1821, for dignity, freedom, and a better life.

Keywords: history, hero, pandour, rebellion, documentation

Bibliografie
 • Ardeleanu, C., Domnul Tudor / Master Tudor ediţia a doua,
  Bucureşti, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele
  Carol II”, 1937.
 • Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în
  prezent / History of Romanian Literature from Origins Up
  to the Present, ediţie nouă, revăzută de autor, text
  stabilit de Al. Piru, Craiova, Editura Vlad & Vlad,
  1993.
 • Călinescu, G., Ulysse / Ulysses, Bucureşti, Editura pentru
  literatură, 1967.
  Articole (Articles):
 • Alexiu, Şt., C. Ardeleanu: „D-l Tudor” / C. Ardeleanu: “Mr.
  Tudor”, în „Gazeta cărţilor” / “Book Gazette”, anul
  IV, nr. 15-16, 15 şi 31 martie 1935.
 • Călinescu, G., C. Ardeleanu, „Domnul Tudor” / C.
  Ardeleanu: “Master Tudor”, în „Adeverul literar şi
  artistic” / “Literary and Artistic Truth”, anul XIV,
  nr. 743, 3 martie 1935.
 • Călinescu, G., Carol Ardeleanu, Romancier „naturalist” /
 • Carol Ardeleanu, “naturalist” novelist în „Revista
  Fundaţiilor Regale” / “Royal Foundations Journal”,
  anul VI, nr. 11, noemvrie, 1939.
 • Coresi, Al., Domnul Tudor / Master Tudor, în „Naţionalul
  Nou” / “New National”, anul I, nr. 191, 30
  decembrie 1934.
 • Daniel, Paul, Gh. I. Brătianu: „File rupte din cartea
  războiului” (Ed. Cultura Naţională), C. Ardeleanu:
  „Domnul Tudor” (Ed. Fundaţiilor Regale) / Pages Torn
  from the Book of War (“National Culture” Publishing
  House), C. Ardeleanu: “Master Tudor” (Royal Foundations
  Publishing House), în „Epoca” / “The Epoch”, nr.
  1788, 11 ianuarie 1935.
 • Lungu, Ion, Centenarul unui scriitor uitat – Carol Ardeleanu
  / A Forgotten Writer’s Centenary – Carol Ardeleanu, în
  „Steaua” / “The Star”, Cluj-Napoca, anul XXXIV,
  nr. 3 (430), martie 1983, p. 16.
 • Tomuţa, Ion, C. Ardeleanu: „Domnul Tudor” / C.
  Ardeleanu: “Master Tudor”, în „Societatea de mâine” /
  “Tomorrow’s Society”, Bucureşti, anul XII, nr. 5, mai
  1935.
 • ***, Cărţi noui / New Books, în „Neamul românesc” /
  “The Romanian People”, anul XXX, nr. 1 din 1
  ianuarie 1935.
 • ***, Două cărţi. C. Ardeleanu: „Domnul Tudor”, R. P. Hug:
  „Descoperirea Tibetului” / Two Books: C. Ardeleanu:
  “Master Tudor”, R. P. Hug: “Tibet Discovery”, în „ABC”
  / “ABC”, anul I, nr. 45, 23 decembrie 1934.
DISTRIBUIȚI