Acasă Articole RTR Caravana epică a lui Ioan Groşan – literatură pentru filologi

Caravana epică a lui Ioan Groşan – literatură pentru filologi

472
Rezumat

The epical caravan of Ioan Groşan – Literature for philologists

Ioan Groşan is a main reprezentative of Romanian postmodernist fiction, whose works cover a variety of styles. The distinguishing features of his writings are the intertextual dialogue, the parodic re-creation of former literature, the intelligent play on words and the healthy Balcanic humour. The social system, the stupid ideologies, the clichées and prejudices are satirized in original manners, his characters fighting intelligently to become free, experiencing picaresque adventures and ending mostly like anti-heroes. There is also a psychological approach in some of his stories, the lyrical realism and the intertextual threads building an unique fictional world. The silent war between imagination and reality is won, by far, by the first one.
Keywords: postmodernism, irony, parody, intertext, humour, satire, psychological analysis, comic

Bibliografie

1. Cărtărescu, Mircea. Postmodernismul
românesc/ Romanian Postmodernism. Editura
Humanitas, Bucureşti, 1999.
2. Cliveţ, Nicoleta. Ioan Groşan – monografie/
Ioan Groşan – monography. Editura Aula, Braşov,
2001.
3. Lovinescu, Monica. Caravana
cinematografică a lui Ioan Groşan / Ioan Groşan’s
Cinematography Caravan. În: Est-etice, Unde scurte/
East-ethical, Short Waves, IV, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1995.
4. Manolescu, Nicolae. Ioan Groşan, Caravana
cinematografică/ Ioan Groşan, The Cinematography
Caravan, în Literatura română postelică/ Romanian
Literature after the Second World War. Prose.
Theatre. Vol.al II-lea, Proza. Teatrul. Editura Aula,
2001.
5. Mihăilescu, Dan C. Nutzi, un personaj pentru
orice constituţie/ Nutzi, a character for every
constitution. În: Literatura română în postceauşism/
Romanian Literature after communism. Prose. The
Present and its des-humanisation. Vol. al II-lea,
Proza. Prezentul ca dezumanizare. Editura Polirom,
Iaşi, 2006.
6. Negoiţescu, Ion. Ioan Groşan: Caravana
cinematografică/ Ioan Groşan: The Cinematography
Caravan. În: Scriitori contemporani/ Contemporary
Writers. Editura Paralela 45, Piteşti, 2000.
7. Perian, Gheorghe. Caravana cinematografică/
The Cinematography Caravan. În: Dicţionar analitic
de opere literare româneşti/ Analitical Dictionary of
Romanian Literary Works. Editura Didactică şi
Pedagogică R. A., Bucureşti, 1998.
8. Simion, Eugen. Ioan Groşan. În: Scriitori
români de azi/ Romanian Writers of Nowadays.
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1989.
9. Ţeposu, Radu G. Istoria tragică & grotescă a
întunecatului deceniu literar nouă/ The Tragical &
Grotesque History of the Dark 9th Decade. Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2002.

DISTRIBUIȚI