Acasă Articole RTR Camelia Firică, Importance of English loanwords in Romanian business vocabulary

Camelia Firică, Importance of English loanwords in Romanian business vocabulary

509
Rezumat

Importance of English loanwords in Romanian business vocabulary

The unprecedented global technical and economic progress where the United States of America holds supremacy, imposed, in the process of globalization, the necessity of accepting a single language ? English ? as means of communication.
As a result of the contact with the English language, Romanian current vocabulary has been undergoing, for more than two decades, significant transformations due to the massive borrowing of English words, some meant to fill lexical gaps particularly in the field of economics. These loanwords of English origin did not bring any change upon the grammar structure of the Romanian language but, nevertheless, they cannot be disregarded or overlooked. The present paper brings into discussion the issue of the importance English loanwords had upon the Romanian business vocabulary.
Keywords: English, Romanian, loanwords, economics, language, contact

Bibliografie
 • Athu, Cristina. Influenţa limbii engleze asupra limbii române actuale (În limbajul economic şi de afaceri) (The influence of English upon the current Romanian language (the language of economics and business). Bucureşti, Editura
  Universitară, 2011, 158p.
 • Avram, Mioara. Anglicismele în limba română actuală, Conferinţă prezentată la Academia Română. Editura Academiei Române, Bucureşti. 1997, 1-37p
 • Bidu-Vrânceanu, Angela. Mişcarea Lexicului specializat spre lexicul comun, in Omagiu profesorului Valentin Ţurlan cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, 2008, pp.13-20, available at http://www.lit.ugal.ro/docint/ CERCETARE/Publicatii/Romana/ LEXIC_COMUN
  -LEXIC_SPECIALIZAT/LCLS_2008_1_VolumCo
  nf.pdf
 • Cenac, Oana Magdalena. Vechi şi nou în vocabularul limbii române actuale. Despre elementele de origine neogreacă şi turcă, at International Symposium Distorsionări în Comunicarea Lingvistică, Literară şi Etnofolclorică Românească şi Contextul
  European, Iaşi, 25-27 septembrie 2008, pp. 50-63, available at http://academiaromana-is.ro/philippide/ distorsionari_2008/059-063%20Cenac%20-Vechi%20si
  %20nou%20in%20vocabularul%20limbii%20roman e%20cor.pdf
 • Donici, Mihaela-Cristina. Anglicismele în limba română (Anglicisms in Romanian). Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.
 • Hristea, Theodor. Sinteze de limbă română (Synthesis of the Romanian Language), Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981.
 • Jianu, Maria- Magdalena. Observaţii asupra împrumuturilor lingvistice şi a efectului lor în limbajul juridico-administrativ
  actual (Observations on Linguistic Loans and their Effects on the Current Legal-Administrative Language), in Annals
  of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 2, 2009, pp. 147-156, available at http://www.utgjiu.ro/revista/
  lit/pdf/2009-02/10_MARIA_MAGDALENA_JIA
  NU.pdf
 • Matoré, Georges. La méthode en lexicologie. Paris, Didier, 1953, 126p.
 • Meillet, A. Linguistique historique et linguistique générale. Paris: Champion. 1982, 334p.
 • Popa, Marcel. Dicţionar enciclopedic. Bucureşti, Editura Enciclopdică, 2009-2013
 • Pruteanu, G. Anglicisme, neologisme, xenisme (Anglicisms, neologisms, xenisms), 2006, available at http://www.
  pruteanu.ro/4doarovorba/emis-s-039 angl2.htm
 • Puşcariu, Sextil. Limba română. (Vol. I: Privire generală) (The Romanian Language – Vol.:I Overview), ediţia a doua, Bucureşti, Editura Minerva, 1976
 •  Ryazanova-Clarke, L., Wade, T. The Russian language today. London: Routledge, 1999. apud Săftoiu, Razvan, Gheorghe, Mihaela, Stanca, Măda, 2010, Communicative patterns in Romanian workplace written texts, Signos, 43(74), pp. 489-515, available at http://www.scielo.cl/pdf/ signos/v43n74/a05.pdf
 • Sala, Marius. Limbi in contact. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997.
 • Stoichiţoiu-Ichim, Adriana. Împrumuturi „necesare” şi împrumuturi „de lux” în limbajul publicistic actual, în „Comunicările Hyperion”, I, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1992, p. 169-176.
 • Stoichiţoiu-Ichim, Adriana. Vocabularul limbii române actuale. Dinamică. Influenţe. Creativitate (Current Romanian vocabulary. Dynamics. Influences. creativity). Bucureşti, Editura All, 2008. p.158.
 • Weinreich, Uriel. Languages in Contact: findings and problems. The Hague: Mouton & Co, 1964.
 • Zafiu, Rodica. Present-day tendencies in the Romanian language, International Symposium Research and Education in an Innovation Era, 3rd Edition, “Aurel Vlaicu” University Of Arad, November 11-12, Arad, 2010, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” available at
  http://www.uav.ro/files/umaniste/cercetare/
  Proceedings_ISREIE_2010.pdf
DISTRIBUIȚI