Acasă Articole RTR „Ca o cenuşotcă modestă, în dosul edificiilor, cari o încunjuoară” – pe...

„Ca o cenuşotcă modestă, în dosul edificiilor, cari o încunjuoară” – pe urmele Bisericii companiştilor greci din Sibiu1

376
Rezumat

„As a Modest Cinderella, Behind the Buildings Wich Sorround It…” – Following the Church of the Greek Company from Sibiu

Although regarding the Metropolitan Cathedral of Sibiu were written constantly a lot of studies, about the little Greek church that lasted until the summer of 1902 we have only very few information. Starting from these we will try to systematize a short history of the church and of the “Greek Company”, who built it at the end of the 18th century. Knowing the past events, the historical conditions, the harshness of those years, we can appreciate better the endeavor and the struggle of the Orthodox people to build a place of worship that was sacrificed after 200 years in order to make place for the present Cathedral. By her unique destiny this little church prepared the construction of this monumental building, endowed with an intrinsic value, meant to express the unity and greatness of a community reborn after centuries of injustice. That church was the place of metropolitan councils and a living testimony to the power of mobilizing national and religious consciousness of the Romanians in Transylvania.

Keywords: Greek Company, Metropolitan Cathedral of Sibiu, Church history, Transylvania, Interconfessional relations, Ecclesiastic art

Bibliografie

Dr. Ilarion Pușcariu, Dr. E. Miron Cristea și Matei Voileanu, Biserica catedrală de la Mitropolia ortodoxă română din Sibiu. Istoricul zidirii, 1857-1906 [The Church Cathedral of the Romanian Orthodox Metropolitan of Sibiu. The building’s history, 18571906], Sibiu, 1908

Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Catedrala Mitropolitană din Sibiu 1906-2006 [The Metropolitan Cathedral of Sibiu, 1906-2006], Sibiu, 2006

Olga Cicanci, Companiile grecești din Transilvania și comerţul european în anii 1636-1746 [Greek companies in Transylvania and European trade in the years 16361746], Editura Academiei Republicii Socialiste România, București 1981

Nicolae Iorga, Scrisori și inscripţii ardele și maramureșene, vol. I: Scrisori din archiva grecilor Sibiului din archiva protopopiei neunite a Făgărașului și din alte locuri [Letters and inscriptions Transylvania and Maramures, vol. I: Letters from Sibiu Greek archive of the Orthodox Deanery archive of Făgăraș and other places], București, 1906

Athanasios E. Karathanis, Elenismul în Transilvania [Hellenism in Transylvania], trad. din fr. Anca Dobre, cuvânt înainte de Acad. Virgil Cândea, Omonia, București, 2003

Keith Hitchins, The Romanians, 1774-1866, Clarendon Press Oxford, 1996

Th. Capidan, Macedoromânii. Etnografie, istorie, limbă [Macedo-romanians. Ethnography, history, language], Fundatia Regală pentru Literatură și Artă, București, 1942.

Mircea Eliade, Sacrul și profanul [The Sacred and The Profane: The Nature of Religion], traducere din franceză de Brândușa Prelipceanu, București, 32005

Florin Tălmăcean, „Relaţiile dintre Biserica Transilvaniei și Patriarhia Ecumenică” [Relations between the Church in Transylvania and the Ecumenical Patriarchate], în ANGVSTA 8, 2004, p. 14

Ioan Ovidiu Abrudan, „Contribuţie la cunoașterea unei valoroase piese de artă liturgică și iconostasul Bisericii din Groapă” [Contribution to the Recognicion of a Precious piece of liturgical art: the iconostasis of the church in the Pit], în Revista Teologică, nr.2/2013, p. 121-139

Andrei Oţetea, „Casa de comerţ Hagi Constantin Pop din Sibiu și rolul ei în dezvoltarea comerţului din Ţara Românească” [The Trade House Hagi Constantin Pop from Sibiu and its role in the development of trade in Wallachia], în Comunicări și articole de istorie, București, 1955, p. 29-44

Pr. Dr. Teodor Bodogae, „Câteva momente mai importante din trecutul Catedralei Mitropolitane din Sibiu” [Some important moments from the past of the Metropolitan Cathedral of Sibiu], în Mitropolia Ardealului, an. XXXII, nr. 5/1987, p. 94-101.

Răzvan Pop, „Un repertoriu al monumentelor dispărute, construite în perioada habsburgică și a Imperiului Austro-Ungar” [An inventory of missing monuments, built during the Habsburg and Austro-Hungarian Empire], în BRVKENTHAL ACTA MVSEI, II.1, 2007, p. 244.

DISTRIBUIȚI