Acasă Articole RTR Bogdan Honciuc, Transcodarea realității istorice în ficțiune: antiutopie în opera literară a...

Bogdan Honciuc, Transcodarea realității istorice în ficțiune: antiutopie în opera literară a lui Jonathan Swift și Dimitrie Cantemir

22008
Rezumat

The Transcoding of Historical Reality into Fiction: Anti-Utopia in the Literary Work of Jonathan Swift and Dimitrie Cantemir 

 This article unfolds the similarities present in the works of two greatest minds of European Enlightenment, Jonathan Swift and Dimitrie Cantemir. We tried to approach them on the level of their common literary device, consisting in transcoding reality into fiction by using dystopia. ‚’Gulliver’s Travels’’ and ‚’Istoria ieroglifică’’ are hiding in their satires a similar mechanism of denouncing the corrupt and imperfect reality by using an apparent utopian world infested secretely with dystopian seeds. Almost utopian in their social harmony, the worlds visited by Gulliver are decayed and putrid in their substance. In the same way, the city of Epithimia in Cantemir work, so luminous and mesmerazing in its architecture, is the host of dystopia, the roots of evil and corruption represented by the godess idol Pleonexia, incarnation of cupidity and gold hunger that feeds the real society in Cantemir century. Our effort strived to demonstrate that in similar social and political conditions, the human mind replicates its techniques, artistic forms and inspiration.

Keywords: Enlightenment, Jonathan Swift, Dimitrie Cantemir, utopia, dystopia.

Bibliografie

Surse primare:

 • Cantemir, Dimitrie, Descrierea Moldovei, postfață și bibliografie de Magdalena Popescu, București, Ed. Minerva, 1976, 208 p.
 • Idem, Istoria ieroglifică, postfață de Elvira Sorohan, Iași, Ed. Junimea, 1988, 648 p.
 • Jonathan Swift, Călătoriile lui Gulliver, traducere de Leon
  D. Levițchi, prefața de Vera Călin, București, Editura Pentru Literatură, 1967.
 • Idem – Jurnal pentru Stella, traducere de Andrei Brezianu, București, Editura Univers, 1973, 548 p.
 • Idem – Povestea unui poloboc. Satire și alte pamflete, traducere, studiu introductiv și note de Andrei Brezianu, București, Ed. Univers, 1971, 379 p.

Surse secundare:

 • Ariès Philippe, și Duby Georges (coord.) – Istoria vieţii private, introducere de Paul Veyne, traducere de Constanța Tănăsescu, Micaela Slăvescu și Berza Maria, vol. II, București, Ed. Meridiane, 1995, 403 p.
 • Baczko, Bronislaw – Lumières de l’utopie, Paris, Éd. Payot, 1978, 416 p.
 • Ball, Albert – «Swift and the animal myth», in volumul editat de Stanley Beck, Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters, vol. XLVIII, 1959, pp. 239-248.
 • Braga, Corin – Du paradis perdu à l’antiutopie aux XVIe – XVIIIe siècles, Paris, Éd. Classiques Garnier, 2010, 416 p.
 • Idem – Les antiutopies classiques, Paris, Éd. Classiques Garnier, 2012, 350 p.
 • Idem – «The Rationalist Critique of Utopian Thinking: Islands of Fools and Other Anti-Utopian Classics », în University of Bucharest Review (serie nouă), vol. 1, nr. 2, 2011, pp. 173-190.
 • Brezianu, Andrei – «Swift and the Cantemirs: an 18th Century Case in Literary Contingency», în Revue des Études Sud-est Européennes, tome XXIII, juilletseptembre, nr. 3, 1985, pp. 223-231.
 • Idem – «Swift și Cantemir, sau Gulliver și Licorna», în Secolul 20. Revista de literatură universală, nr. 11-12, 1973, p. 39-53.
 • Carile, Paolo – «La Réunion, refuge protestant dans un projet d’Henri Duquesne à la fin du XVIIéme siècle», în L’insularité: thématique et représentations. Actes du colloque international de Saint-Denis de la Réunion (avril 1992) , coordonat de J.-C. Marimoutou și J.-M. Racault, Paris, Éd, L’Hermattan, 1995, 475 p.
 • Cartianu, Ana – «The Hieroglyphic History. A Few Landmarks», în Secolul 20. Revistă de literatură universală, nr. 11-12, 1973, p. 15-33.
 • Cioranescu, Alexandru – Viitorul trecutului. Utopie și literatură, București, Ed. Cartea Românească, 1996, 286 p.
 • Cizek, Alexandru – «Simbolistica în Istoria ieroglifică», în Secolul 20. Revista de literatură universală, nr. 11-12, 1973, pp. 56-73.
 • Coloșenco, Mircea – «Modernitatea capodoperei cantemiriene: ,,Istoria ieroglifică’’», în Dacia literară, anul XX (serie nouă din 1990), nr. 82, (1/2009), pp. 9-10.
 • Crețu, Bogdan – Utopia negativă în literatura română, București, Ed. Cartea Românească, 2008, 278 p.
 • Idem – «Discreditări timpurii ale modelului utopic în literatura română.», în Analele Științifice ale Universității Al.I.Cuza (serie nouă). Secțiunea Literatură, tomul XLVIII-L, 2002-2004.
 • Idem – «Pactul faustic al Camilopardalului», în Caiete critice, nr. 9 (275) /2010, pp. 38-45.
 • Czigányik, Zsolt – «Satire and Dystopia: Two Genres ?», in Proceedings of the 6th Biennieal Conference of the Hungarian Society for the Study of English, Debrecen, HUSE Papers, 2003, pp. 305-309.
 • Elliot, Robert C. – «The Shape of Utopia», în ELH, The John Hopkins University Press, vol. 30, nr. 4, dec. 1963, pp. 317-334.
 • Fishelov, David – «Satura contra utopiam. Satirical distortions of utopian ideas», in Revue de littérature comparée, nr. 4, 1993, pp. 463-471.
 • Iordăchescu, Teodor – «Jonathan Swift, a master of satire. An Overview of ‚’Gulliver’s Travels’’», in Analele Universității Dimitrie Cantemir. Seria Științele Limbii, Literaturii și Didactica Predării, nr. 4, 2005.
 • Mazilu, Dan-Horia – Dimitrie Cantemir. Un prinț al literelor, București, Ed. Elion, 2001. 212 p.
 • Murchie, Donald Gilliland – Utopia vs. History: Jonathan Swift and the Twentieth Century (teză de doctorat), University of Glasgow, august, 1989, 275 p.
 • Pohl, Nicole – «Utopianism after More: The Renaissance and Enlightenment», în volumul Utopian literature , editat de Gregory Claeys, Cambridge University Press, 2010, pp. 51-78.
 • Pop, Mihaela – «O definiție negativă a autorității politice românești de la începutul secolului al XVIII-lea (Disoluția imaginii voievodului în ,,Istoria ieroglifică’’ a lui Dimitrie Cantemir)», în Analele Universității București. Seria Filosofie, 2006, pp. 91-121.
 • Ruști, Doina – Bestiarul cantemirian, Iași, Ed. Universitas XXI, 2007, 238 p.
 • Ruyer, Raymond – L’Utopie et les utopies, Ed. Gérard Monfort, 1988, 293 p.
 • Sorohan, Elvira – Cantemir în Cartea ieroglifelor, București, Ed. Minerva, 1978, 285 p.
 • Idem – Singurătatea scriitorului, Iași, Ed. Universității ,,Al. I. Cuza’’, 2004, 239 p.
 • Idem – «Teatrul politic în ,,Istoria ieroglifică’’ și modernitatea romanului», în volumul coordonat de Bogdan Crețu, Dimitrie Cantemir. Perspective interdisciplinare, Iași, Ed. Institutul European, 2012, 298 p.
 • Tănăsescu, Manuela – Despre istoria ieroglifică, București, Ed. Cartea Românească, 1970, 220 p.
 • Trousson, Raymond – D’Utopie et d’utopistes, Paris, Ed. L’Hermattan, 1998, 233 p.
 • Idem – Voyage aux pays de nulle part. Histoire littéraire de la pensée utopique, Bruxelles, Ed. de l’Université de Bruxelles, 1999, 320 p.
 • Idem – «Utopie et roman utopique.», în Revue des Sciences Humaines , nr. 5, 1974, pp. 367-378.
 • Zotta, Alexandru – Lecturi parabolice din proza românească, București, Ed. Virtual, 2010, 154 p.
DISTRIBUIȚI