Acasă Articole RTR Aurelia Cirlea, Autori, tipografi şi cărţi în Sibiu

Aurelia Cirlea, Autori, tipografi şi cărţi în Sibiu

872
Rezumat

Authors, Printers and Books in Sibiu

Sibiu can be considered one of the oldest cradles of the book and Romanian journalism, not only in Transylvania, but across the country.

Here, in 1544, Philip Moldoveanu printed the first book in Romanian – Lutheran Catechism, book that Joachim Craciun, bibliologue, called The Romanian Catechism.

The most popular Transylvanian writers of the studied period are the Saxons historians: Martin Eder Felmer and Joseph Caroli Eder. They published their works in the Sibiu printing houses, thereby contributing at the exploiting the documents about the history of Transylvania.

Among the most famous of the Sibiu printers can be mentioned: the printing house of the Barths, a true dynasty, whose work spans over a period of 130 years, the printing house Samuel Sardi and the one of the Hochmeisters.

Keywords: ASTRA, library, catalogue, books, printing house, printer.

Bibliografie
 • Albu, Nicolae. Istoria învăţământului românesc din Transilvania. [The History of the Romanian Education in Transylvania]. Blaj, Tipografia Lumina, 1944.

 • Avram, Mircea. Calendarele sibiene în limba germană (Secolele XVII-XX). [Sibiu Calendars in German (XVII-XX Centuries)]. Sibiu, s. n., 1979.

 • Bianu, Ioan; Hodoş, Nerva. Bibliografia Românească Veche, vol. 2. [The Old Romanian Bibliography, 2nd volume]. Bucureşti, 1905.

 • Crăciun, Ioachim. Catehismul românesc din 1544. [ The Romanian Catechism of 1544]. Sibiu – Cluj, 1945-1946.

 • Dunăreanu, Elena; Avram, Mircea. Presa sibiană în limba germană (1778-1970). [Sibiu Press in German (1778 – 1970)]. Sibiu, s.n., 1971.

 • Dunăreanu, Elena; Popa, Aurelia. Cartea românească sibiană (1544-1918). [Sibiu Romanian Book (1544-1918)].Sibiu, s.n., 1979.

 • Enciclopedia istoriografiei româneşti. [Encyclopaedia of Romanian Historiography]. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978.

 • Enciclopedia Română publicată din însărcinarea şi sub auspiciile „Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român” de Corneliu Diaconovich, tomul II. [Romanian Encyclopaedia published under the auspices of “Association for the Romanian Literature and the Culture of the Romanian People”]. Siibiu, Editura şi tiparul lui W. Krafft, 1900.

 • Flocon, Albert. Universul cărţilor. [The Books Universe]. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976.

 • Huttmann, Arnold; Binder, Pavel. Contribuţii la bibliografia lui Filip Moldoveanul. [Contributions at Filip Moldoveanu’s Bibliography ]. În„Limbă şi literatură”, XVI, Bucureşti, 1968.

 • Huttmann, A.; Korodi, A.; Nussbächer, G. Ex-librisuri din Transilvania (II). [ Ex libris from Transylvania (II)]. În „Revista Bibliotecilor”, XXII, nr. 1, ianuarie 1969.

 • Jakó, Sigismund. Tipografia de la Sibiu şi locul ei în istoria tiparului românesc din secolul al XVI-lea. [The Typography from Sibiu and its Place in the History of the Romanian Typography from the XVI th Century]. În „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, VII, 1964.

 • Lupaş, Ioan. Sibiiul ca centru al vieţii româneşti din Ardeal. [ Sibiu as Centre of the Romanian Life in Ardeal]. În „Anuarul Institutului de Istorie Naţională”, vol. V, Cluj, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1930.

 • Muntean, Viorel G. Oameni şi slove. File din istoria artelor grafice sibiene (1528-1968). [ People and Letters. Pages from the History of Sibiu Graphics (1528 – 1968)]. Sibiu, s.n., 1974.

 • Nägler, Doina. Catalogul transilvanicelor, vol. I, II (Sec. XVIII). [The Transylvanian Catalogue] Sibiu, s.n., 1982.

 • Nägler, Thomas. Aşezarea saşilor în Transilvania şi aportul lor la dezvoltarea societăţii feudale româneşti, [The Saxon Settlement in Transylvania and their Contribution to the Development of Romanian Feudal Society]. În Studii de istorie a naţionalităţii germane şi a înfrăţirii ei cu naţiunea română, vol. I. Bucureşti, Editura politică, 1976.

 • Popa, Liliana. Oameni şi cărţi în Sibiul de altădată. Tipografi şi tiparniţe, bibliofili şi biblioteci, librari şi librării în mărturii documentare. [People and Books in Old Sibiu. Printers and Printing Presses, Bibliophiles and Libraries, Booksellers and Bookshops in Documentary Evidences]. Sibiu, Editura Schiller, 2010.

 • Prodan, David. Supplex Libellus Valachorum, Ediţie nouă, refăcută. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967.

 • Révai Nagy Lexicona, II kötet, Budapesta, 1911.

 • Sibiu – oraşul cu farmecul său specific medieval. [Sibiu – The City with its Specific Medieval Charm. Sibiu, [1940].

 • Veress, Andrei. Bibliografia Română-Ungară. Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română. Vol. I, II. [The Hungarian – Romanian Bibliography. The Romanian People in the Hungarian Literature and the Hungarian People in the Romanian Literature]. Bucureşti, Cartea Românească, 1931.

 • Zaharia, Adriana. Tiparul tarnsilvănean cu litere latine, 1525-1655. [The Transylvanian Typography with Latin Letters, 1525 – 1655]. În „Transilvania”, Sibiu, nr. 5-6, 2012.

DISTRIBUIȚI