Acasă Articole RTR Reflexe ale Imperiului Habsburgic în cărțile vechi româneşti din Biblioteca Universităţii din...

Reflexe ale Imperiului Habsburgic în cărțile vechi româneşti din Biblioteca Universităţii din Piteşti

924
Rezumat

Reflexes of the Habsburg Empire in the old Romanian books from University Library of Piteşti

Habsburg Empire presented interest for the great spirits through cultural heritage reflected on Romanian territory. Although disappeared from point of view institutionalized, the exploration and evaluation of the dimensions, still incites discussion in defining cultural profile identity.

Volumes identified in University Library of Pitesti allowed us, an expertise, valorization and promotion them. The writing, the printing and binding art of each book have expanded the research and have allowed realise a catalog and a permanent exhibition inside the reading room of the library.

We had been surprised to the discover unity in diversity, regarding religious side and the use of two volumes since those times until today, in the theology students’ religious songs from Pitesti.

Keywords: Habsburg Empire, printings, Old Romanian book, research, library.

Bibliografie

Bianu, Ioan; Hodoş, Nerva; Simonescu, Dan. Bibliografia românească veche (1508-1830), / The Old Romanian Bibliography, Tom III. 1809-1830, Bucureşti, Atelierele grafice Socec. & Co. Soc. Anonimă Română, 19031944.

Chiaburu, Elena. Modalități de analiză şi datare a cărții româneşti vechi, / Modalities of analysis and dating of the old Romanian book, în  Biblioteca: Revistă de Bibliologie şi Ştiința Informării, nr. 7/1999, p. 210-211.

Pop, Florina. Moştenirea habsburgică a Ardealului. De ce e Transilvania altfel: „Aici este o Europă în miniatură”, / The Habsburg legacy of Ardeal, Why is otherwise the Transylvania: „Here is a Europe in miniature”14 februarie 2015.

http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/ mostenireahabsburgica-ardealului-etransilvania-e-altfel-aici-europa-miniatura1_54df326a448e03c0fd99b24f/index.html

Radu, Măriuca; Repanovici, Angela. O istorie a tiparului şi a tipăriturilor, / A history of printing and of the publications, Ed. a 2-a, Braşov, Editura Universității Transilvania, 2004.

DISTRIBUIȚI