Acasă Articole RTR „Asemenea hoți înfrățiți cu poporul”: inventarea haiducului în cultura românească romantică

„Asemenea hoți înfrățiți cu poporul”: inventarea haiducului în cultura românească romantică

499
Rezumat

“Such outlaws who fraternize with the people”:

The Invention of the Haiduk in the Romantic Romanian Culture

 

Abstract: In this paper I examine the discourse on banditry (haiducie) articulated by the romantic elite of 19th century Romania. By relying on the various literary productions of the era, from short stories to memoirs and travel literature, I posit that the image of the noble bandit is rather manufactured by the elite to fit their political agenda, if not actually imported from ready-made west-European bandit models. The reason behind the cosmetic treatment of robbers and highwaymen that the Romanian elites perform in their writings, is the same as that of their western counterparts: noble bandits are easily integrated in the emerging nation-state narrative of the era and are useful as precursors of the political claims of the elite.

Keywords: social bandits, outlaws, haiduks, nation-building, Romanticism, Romania

Bibliografie

Alecsandri, Vasile. Opere, vol. 4 [Works]. Bucharest: Minerva, 1974.

Aricescu, C. D. “Iancu Jianu haiducu de peste Oltu” [Iancu Jianu the Hajduk across the Olt River]. Columna lui Traian IV, no. 4 (1873): 51–53.

Aricescu, Constantin D. Istoria revoluţiunii române de la 1821 [The History of the Romanian Revolution in 1821]. Craiova: Editura Tipographiei Române G. Chitiu şi I. Theodorian, 1874.

Bălcescu, Nicolae. Opere alese. Vol. 1, Scrieri istorice şi sociale [Selected Works], edited by Andrei Rusu and Gheorghe Georgescu-Buzău. Bucharest: Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1960.

Barbu, Paul-Emanoil. Ştefan Bujor între legendă şi adevăr: studiu şi documente [Ștefan Bujor Between Legend and Truth: Studies and Documents]. Craiova: Alma, 2011.

Bellanger, Stanislas. Le Kéroutza: voyage en Moldo-Valachie. Vol. II. Paris: Librairie française et étrangère, 1846.

Boia, Lucian. Istorie şi mit în conştiinţa românească, 3rd edition [History and Myth in the Romanian Conscience]. Bucharest: Humanitas, 2002.

Cernovodeanu, Paul, and Daniela Bușă, eds. Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea: Serie nouă, vol. 4 [Foreign Travelers on the Romanian Countries in the 19th Century: New Series]. Bucharest: Editura Academiei Române, 2007.

Constantinescu, Gabriel. Crime înfiorătoare şi tâlhării îndrăzneţe: din a doua jumătate a secolului al XIX-lea în România [Horrifying Murders and Bold Crimes]. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2012.

Cronț, Gheorghe, Alexandru Constantinescu, and Anicuța Popescu. Acte judiciare din Ţara Românească: 1775-1781. Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris, vol. IX [Judiciary Documents from Romanian Country: 1775-1781]. Bucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1973.

Donici, Alexandru (Alecu). Scrieri [Writings]. Chişinău: Litera, 1997.

Eclesiarhul, Dionisie. Scrieri alese [Selected Works], edited by Natalia Trandafirescu. Bucharest: Academia Română Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă Institutul de Istorie şi Teorie Literară “G. Călinescu”, 2004.

Farsolas, James J. “Historical Reality and Legend in Alexander Pushkin’s Short Story ‘Kirdjali’ — An Episode from the Greek Insurrection of 1821 in the Romanian Principalities”. Balkan Studies 33, no. 1 (1992): 57–98.

Frazer, Chris. Bandit nation: A history of outlaws and cultural struggle in Mexico, 1810-1920. Lincoln: University of Nebraska Press, 2006.

Georgescu, P. Amintirile Colonelului Ioan Solomon [The Memoirs of Colonel Ioan Solomon]. Vălenii-de-Munte: Tipografia «Neamul Romănesc», 1910.

Ghica, Ion. Opere [Works], vol. 1, edited by Ion Roman. Bucharest: Editura pentru Literatură, 1967.

Grancea, Mihaela. Trecutul de astăzi: tradiţie şi inovaţie în cultura română [Today’s Past: Tradition and Innovation in Romanian Culture]. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Opere [Works], vol. 3, edited by Crina Decusară Bocşan, Stancu Ilin, and Ionel Oprişan, critical edition by Stancu Ilin and I. Oprişan. Bucharest: Minerva, 1998.

Hitchins, Keith. Românii: 1774-1866 [The Romanians: 1774-1866], 3rd edition. Bucharest: Humanitas, 2013.

Iancovici, Sava. “Materiale privitoare la haiducia lui Tunsu și Grozea” [Materials Regarding the Hajduks Tunsu and Grozea]. Studii şi materiale de istorie modernă II (1960): 105–54.

Isvoranu, Constantin. “Istoria lui Iancu Jianu” [The History of Iancu Jianu]. Revista pentru istorie, archeologie si filologie, no. 2, fasc. 2 (1883).

Koliopoulos, John S. Brigands with a cause: Brigandage and irredentism in modern Greece, 1821-1912. Oxford & New York: Clarendon Press, Oxford University Press, 1987.

Kooistra, Paul. Criminals as Heroes: Structure, Power & Identity. Bowling Green, Ohio: Bowling Green State University Popular Press, 1989.

Leerssen, J. Th., John Neubauer, Marcel Cornis-Pope, Dragan Klaić, and Biljana Markovic. “The Rural Outlaws of East-Central Europe.” In History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries., edited by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, vol. 4, 407–440. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2010.

Mackie, Erin Skye. Rakes, Highwaymen, and Pirates: The Making of the Modern Gentleman in the Eighteenth Century. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009.

Mazilu, Dan Horia, ed. “Istoria Ţării Româneşti de la octombrie 1688 până la martie 1717” [The History of the Romanian Country from October 1688 to March 1717]. In Cronicari munteni. Bucharest: Editura Univers Enciclopedic, 2004.

Mazilu, Dan Horia. Lege și fărădelege în lumea românească veche. Iași: Polirom, 2006.

Murgescu, Bogdan Costin. România şi Europa: acumularea decalajelor economice (1500-2010) [Romania and Europe: The Accumulation of Economic Differences]. Iaşi: Polirom, 2010.

Negruzzi, Costache. Opere [Works]. Bucharest: Minerva, 1984.

Negruzzi, Costache. “Scene pitoreşti din obiceiurile Moldaviei. Cântece populare ale Moldaviei” [Picturesque Scenes from the Moldavian Traditions: Folk Songs of Moldavia]. Dacia literară, no. 1 (1840): 121–34.

Pappasoglu, Dimitrie. Istoria fondării oraşului Bucureşti: Istoria începutului oraşului Bucureşti Călăuza sau conducătorul Bucureştiului [The History of the Foundation of Bucharest]. Bucharest: Fundaţia Culturală Gheorghe Marin Speteanu, 2000.

Petrovic, Aleksandar. “The Role of Banditry in the Creation of National States in the Central Balkans During the 19th Century: A Case Study: Serbia.” Simon Fraser University, 2003. http://www.rastko.rs/istorija/xix/apetrovic-banditry_eng.html.

Românul, Zilot. Opere complete [Complete Works], edited by Marcel-Dumitru Ciucă. Bucureşti: Minerva, 1996.

Russo, Alecu. Opere complete [Complete Works]. Bucharest: Editura Cugetarea – Georgescu Delafras, 1942.

Sant-Cassia, Paul. “Banditry, Myth, and Terror in Cyprus and Other Mediterranean Societies.” Comparative Studies in Society and History 35 (1993): 773–95. https://doi.org/10.1017/S0010417500018703.

Sant-Cassia, Paul. “‘Better Occasional Murders than Frequent Adulteries’: Banditry, Violence and Sacrifice in the Mediterranean.” History and Anthropology 12, no. 1 (2000): 65–99.

Suţu, Nicolae. Opere economice [Economy Works]. Bucharest: Editura Ştiinţifică, 1957.

Vaillant, Jean Alexandre. La Romanie ou Histoire, langue, littérature, orographie, statistique des peuples de la langue d’or, Ardialiens, Vallaques et Moldaves, résumés sous le nom de Romans, vol. III. Paris: Arthus Bertrand, éditeur, 1844.

Vătavu, Bogdan. “‘The World of the Haiduks’: Bandit Subcultures in the 19th Century Romania and Their Ballads.” Journal of Ethnography and Folklore, no. 1-2 (2016): 139–64. https://academiaromana.ro/ief/rev/REF2015-2016/REF2016-Volume.pdf.

Vătavu, Bogdan-Vlad. “Haiduci, tâlhari, bandiți: o istorie socială a brigandajului în Moldova şi Ţara Românească la începuturile modernităţii: (sec. XVIII-XIX).” PhD Thesis, 2019. https://rei.gov.ro/teza-doctorat-document/8250645f22c243de1a1-22.-Teza-de-doctorat.pdf.

Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa. Evgheniţi, ciocoi, mojici: despre obrazele primei modernităţi româneşti 1750-1860. Bucharest: Humanitas, 2013.

DISTRIBUIȚI