Acasă Articole RTR Anca Sârghie, Activism-pasivism în polemica Bariţiu-Cristea

Anca Sârghie, Activism-pasivism în polemica Bariţiu-Cristea

654
Rezumat

Active and Passive Attitude (Point of View) in George Baritiu and Nicolae Cristea Debate

The question of participation or not of the Romanians in the dispute held in the Hungarian Parliament had split the Romanian intellectuals during the second half of the XIX-th century. Thereby, the responses were controversial. Some voices encouraged activity and participation. On the other hand, others suggested rejection of involvement. The main debaters were George Baritiu and Nicolae Cristea who published their point of view in Transylvanian publications. The differences concerned the different approaches of the political responsibility and the struggle for political and civil rights of the Romanians.

Keywords: Austria-Hungary, inactive, active, memorandum, patriotism

Bibliografie
  • Bariţiu, George, Părţi alese din istoria Transilvaniei. Pe 200 de ani în urmă, Ediţia a 2-a, vol. III, Braşov, 1995;
  • Branişte, Valeriu, Amintiri din închisoare, Studiu introductiv de Nina Constantinescu şi Alexandru Porţeanu, ediţie îngrijită de Alexandru Porţeanu, Bucureşti, Editura Minerva, 1972 ;
  • Cristea, Nicolae, File de memorialistică. Jurnal, Studiu introductiv, îngrijirea ediţiei, note şi comentarii de Anca Sîrghie, Casa de presă şi editură Tribuna, 1998;
  • Dunăreanu, Elena, Presa românească sibiană (1815-1968), Sibiu, f.ed., 1969;
  • -Iorga, Nicolae, Istoria literaturii româneşti în veacul al XIX-lea. De la 1821 înainte, vol. II, Bucureşti, Editura Minerva, 1908; Istoria presei româneşti de la primele începuturi până la 1916, Bucureşti, f.ed.,1922;
  • Lupaş, Ioan, Contribuţiuni la istoria ziaristicii ardelene, Sibiu, Asociaţiunea, 1926;
  • Păcăţian,T.V. Cartea de aur sau luptele politice naţionale ale românilor de sub coroana ungară, vol III, Dieta Ardealului, 1905; vol. IV, Dieta ungară din Pesta, 1906; vol. V, Ciclul Parlamentar 1869-1872; 1909; vol.VI, Ciclul Parlamentar 1872-1881,1910; vol. VII Ciclul Parlamentar, 1881-1896, 1913; vol. VIII Ciclul Parlamentar, 1896-1910, 1915.
  • Popa Mircea, Taşcu, Valentin, Istoria presei româneşti din Transilvania, Editura Tritonic, Bucureşti, 2000; Panoramic jurnalistic, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011;
  • Sîrghie, Anca, Din istoria presei româneşti, Editura Technomedia, Sibiu, 2004;
  • Vişinescu, Victor, Valori lexicale şi stilistice în publicistica literară românească, Editura Albatros, 1981; O istorie a presei româneşti, Editura Victor, Bucureşti, 2000.
DISTRIBUIȚI