Acasă Articole RTR Anca-Dorina Petresc-Cohîltir, Perspective artistice asupra bisericii Mânăstirii Prislop în lumina unor izvoare...

Anca-Dorina Petresc-Cohîltir, Perspective artistice asupra bisericii Mânăstirii Prislop în lumina unor izvoare istorice (1841-1913)

753
Rezumat

Artistic perspectives on Prislop monastery church in the light of historical sources (1841-1913)

The Prislop monastery-Silvaşul de Sus (county Hunedoara), founded en founded again, between XIV-XVIII centuries, represented written art and church culture center, in the south-west of Transylvania. This monument sparked the interest of many science world representatives. There can be listed here contributions of authors, servan of church, like: Lugosi Fodor Andras, Ştefan Moldovan, Ioan Boroş, Augustin Bunea, Iacob Radu.

Through the inventory of some artistic perspectives on Prislop monastery church, in the light of historical sources, captured during 1841-1913, from Romanticism to Positivism, we intend to exploit only a fraction of our work identifying documentation and bibliographical sources for the future doctoral thesis entitled “Cultural dynamic and artistic horizon in Ţara Haţegului: Prislop Monastery (centuries XV-XIX)”.

Keywords: Prislop monastery, church, Transylvania, bibliographical sources

Bibliografie
 • Bunea, Augustin. Prislop, articol în Enciclopedia Română, tom III. Sibiu, 1904.

 • Diecesa Lugojului. Şematism istoric (Schemanismus historical), publicat sub auspiciile P.S.S.DD.Dr. Demetriu Radu Episcop gr.-cat. de Lugoj, pentru Jubileul de la Sânta Unire de 200 de ani. Lugoj, 1903.

 • Lugoşi Fodor, András. [Date arheologice din Transilvania] (Archeological data from Transylvania), Biblioteca Central Universitară „Lucian Blaga”. Cluj-Napoca, fondul Colecţii Speciale – Manuscrise, mss. nr. 754.

 • Meteş, Ştefan. Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria (Romanian monasteries in Transylvania and Hungary). Sibiu, 1936.

 • Mircea, Ion, Radu. Cel mai vechi manuscris miniat din Ţara Românească: Tetraevanghelul popii Nicodim (1404-1405) (The oldest manuscript painted in the Ţara Românească: Tetravanghel of the priest Nicodim (1404-1405)) , în „Romanoslavica”, an 13, 1966, p. 203-221.

 • Moldovan, Ştefan. Adumbrarea S. Monastire Prislopu clădită în teritoriulu Silvaşului de Susu, cerc Haţiegu, districtulu Alba-Iulia, pe la anulu 1560-1580, de Doamna Saphira fata Domnului Moisi, Principelui Romaniei (The sketch of the Holy Monastery of Prislop built in the territory of Silvaşul de Sus, Haţeg county, district Alba-Iulia, in the year 1560-1580, by Miss Saphira daughter of Mister Moisi, Prince of Romania), în „Foaia pentru minte, inimă şi literatură”. Braşov, 1853, nr. 19, pp. 139-140; nr. 20, pp. 146-148.

 • Moldovan, Ştefan. Vizitaţiuni canonice în Ţara Haţegului (1852-1885) (Canonical visits in Ţara Haţegului (1852-1885)), Camelia Elena Vulea, Luminiţa Wallner Bărbulescu – editori. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003.

 • Popa, Radu. La începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţegului (In the early Romanian Middle Ages. Ţara Haţegului). Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1988.

 • Radu, Iacob. Istoria Vicariatului greco-catolic al Haţegului (The history of Greek-Catholic Vicariate of Haţeg). Lugoj, 1913.

 • Radu, Iacob. Pe urmele lui Nicodim, note de călătorie. De la Haţeg la Prislop – Prin Silvaşuri – Recepţiune în lunca mănăstirei – Mormântul Zamfirei (On Nicodim’s footsteps, travel notes. From Haţeg to Prislop by Silvaşuri – In the meadow monastery- Zamfira’s tomb), în „Răvaşul. Revistă culturală ilustrată”. Cluj, an VIII, 1910, nr. 9-10, p. 311-312.

 • Sincai, Gheorghe. Opere, II, Hronica Românilor (Works, II, Romanian Chronicle), tom II, ediţie îngrijită de Florea Fugariu, note de Manole Neagoe. Bucureşti, Editura pentru literatură, 1969.

 • Vătăşianu, Virgil. Vechile biserici de piatră româneşti din judeţul Hunedoara (The old stone romanian churches in Hunedoara County). Cluj, Tipografia „Cartea Românească” S.A., 1930.

DISTRIBUIȚI