Acasă Articole RTR Analize micro-stilistice în poetica blagiană a materialității

Analize micro-stilistice în poetica blagiană a materialității

170
Rezumat

Abstract: The present study aims to highlight the main occurrences of different material elements in Lucian Blaga’s lyrical work, by focusing on quantitative and micro-stylistic approaches. The quantitative research was made with the help of a digital instrument, Sketch Engine, a relevant tool for research in corpus linguistics and computational stylistics. This study encapsulates the explicit occurences of 22 materials from Lucian Blaga’s poems, categorized into three main groups: metallic materials (ferrous and non-ferrous), non-metallic materials (ceramic/telluric) and rocks and building materials. The analysed material elements are integrated in 317 micro-structures and contexts, the main aspect observed being the ratio between metaphorical and denotative regimes in which materials are included. Starting from distant reading, the article questions a possible cognitive dimension of Lucian Blaga’s poems, which is based on the author’s cultural and philosophical experience.

Keywords: Lucian Blaga’s poetics of materiality, micro-stylistics, digital instrument (Sketch Engine), metaphorical and denotative regimes, distant reading.

Citation suggestion: Foitoș, Alexandru. “Analize micro-stilistice în poetica blagiană a materialității”. Transilvania, no. 4 (2021): 58-74.

https://doi.org/10.51391/trva.2021.04.9.

Bibliografie

Assunto, Rosario. Peisajul și estetica [The Landscape and the Aesthetics], vol. I, translated by Olga Mărculescu, forward by Dan Grigorescu, aferword by Vittorio Stella. Bucharest: Meridiane, 1986.

Bachelard, Gaston. Pământul și reveriile voinței [Earth and Reveries of Will]. Translated by Irina Mavrodin. Bucharest: Univers, 1998.

Blaga, Lucian. Poezii [Poems]. Edited by Ion Nistor. Bucharest: Cartea Românească, 1982. Blaga, Lucian. Opere [Works] 2 Poezii postume. Edited by George Gană. Bucharest: Minerva, 1983.

Blaga, Lucian. Opere [Works] 9 Trilogia culturii. Edited by Dorli Blaga, introduction by Al. Tănase. Bucharest: Minerva, 1985.

Cârlugea, Zenovie. Poezia lui Lucian Blaga [Lucian Blaga’s Poetry]. Târgu-Jiu: Editura „Alexandru Ștefulescu”, Societatea de Științe Filologice, 1995.

Cârlugea, Zenovie. Lucian Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare [Lucian Blaga. The Dynamics of Imaginary Antinomies]. Sibiu: Editura Media Concept, 2005.

Chevalier, Jean, and Alain Gheerbrant. Dicționar de simboluri [The Dictionary of Symbols] vol. I, A-D. Bucharest: Editura Artemis, 1995.

Chevalier, Jean, and Alain Gheerbrant. Dicționar de simboluri [The Dictionary of Symbols] vol. II, E-O. Bucharest: Editura Artemis, 1995.

Chevalier, Jean, and Alain Gheerbrant. Dicționar de simboluri [The Dictionary of Symbols] vol. III, P-Z. Bucharest: Editura Artemis, 1995.

Ciorogar, Alex, and Emanuel Modoc. “Analiza computațională în cadrul studiilor literare românești” [Computational Analysis in Romanian Literary Studies]. Observator Cultural, no. 981, 2 august 2019. Online: https://www.observatorcultural.ro/articol/ analiza-computationala-in-cadrul-studiilor-literare-romanesti/. Accessed November 17, 2019.

Dincă, Irina-Lucia-Mona. Lucian Blaga – deschideri transdisciplinare. Stil, metaforă, receptare [Lucian Blaga – Transdisciplinary Openings. Style, Metaphor, Reception]. Doctoral thesis. Timișoara: Universitatea de Vest din Timișoara. Online: https://ciret-transdisciplinarity.org/biblio/biblio_pdf/irina_dinca.pdf. Accessed November 17, 2019.

Fanache, V. Chipuri tăcute ale veșniciei în lirica lui Blaga [Silent Faces of Eternity in Lucian Blaga’s Poetry]. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2003.

Gană, George. Opera literară a lui Lucian Blaga [Lucian Blaga’s Literary Work]. Bucharest: Minerva, 1976.

Indrieș, Alexandra. Corola de minuni a lumii. Interpretare stilistică a sistemului poetic al lui Lucian Blaga [The World’s Corolla of Wonders. Stylistic Interpretation of Lucian Blaga’s Poetic System]. Timișoara: Editura Facla, 1975.

Indrieș, Alexandra. Sporind a lumii taină. Verbul în poezia lui Lucian Blaga [Enhancing World’s Mistery. The Verb in Lucian Blaga’s Poetry]. Bucharest: Editura Minerva, 1981.

Jakubczak, Marzenna, et al. Aesthetics of the Four Elements: Earth, Water, Fire, Air. Edited by Krystyna Wilkoszewska. Ostrava: Tilia, 2001.

Kilgarriff, Adam et al. “The Sketch Engine: ten years on.” In Lexicography. Journal of ASIALEX, 7-36. Berlin: Springer, 2014. https://doi.org/10.1007/s40607-014-0009-9. Accessed November 17, 2019.

Lakoff, George, and Mark Johnson. Metaphors We Live by. Chicago: Chicago University Press, 2003.

Mancaș, Mihaela. Limbajul artistic românesc modern. Schiță de evoluție [The Modern Romanian Artistic Language. Evolutionary Sketch]. Bucharest: Editura Universității din București, 2005.

Moscal, Dinu. Teoria câmpurilor lexicale [Lexical Field Theory]. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013.

Munteanu, Ștefan. Stil și expresivitate poetică [Style and Poetic Expressivity]. București, Editura Științifică, 1972.

Pop, Ion. Lucian Blaga – universul liric [Lucian Blaga – The Lyrical Universe]. Bucharest: Cartea Românească, 1981.

Solomon, Lăcrămioara. Poetica elementelor în lirica lui Lucian Blaga [The Poetic of Elements in

DISTRIBUIȚI