Acasă Articole RTR Alina Juravle, Henri H. Stahl, Constantin Garoflid şi „chestiunea rurală” în preajma...

Alina Juravle, Henri H. Stahl, Constantin Garoflid şi „chestiunea rurală” în preajma anului 1938

488
Rezumat

Henri H. Stahl, Constantin Garoflid and “rural question” near 1938

The following paper is an attempt to integrate two articles, written by Henri H. Stahl and Constantin Garoflid for the first volume of „Enciclopedia României”, with the context in which they were written and published, that of the year 1938 and its recent past. Both articles deal with Romania’s peasantry, its social history, social classes and rural property, state interventions, policies and reforms and the country’s predominant agrarian economy. Beyond the fact that each of the two articles has as a main focus a rather different interval of time and social change, what sets them strongly appart is their polemic view on the above topics and issues. Moreover, as we explore their contents, dealing mostly with the past, we find that they are strongly connected with the context in which they were written and published, giving and receiving meanings in relation to it. We thus find that the articles offer threads of meaning connecting internal and external politics and economical contexts, the state’s social and economic policies, individual and group stakes and actions, the past with the present and their authors with their personal and social backgrounds.
Keywords: Henri H. Stahl, Constantin Garoflid, „Enciclopedia României”, peasants, social history, Bucharest School of Sociology, rural development, state, social classes, rural property, 1938, social context

Bibliografie
 • *** 1938, Lege privitoare la Organizarea şi Încurajarea Agriculturii / Law regarding the organization and stimulation of agriculture (Promulgată cu înaltul decret regal Nr. 1361 din 19 Martie 1937 şi publicată în Monitorul Oficial Nr. 67, partea I din 22 Martie 1937, cu modificarea art. 48, alin. a), publicată în Monitorul Oficial Nr. 219, partea I din 22 Septembrie 1937), Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului – Imprimeria Centrală
 • ***, 1938, Însemnătatea proprietătii mari şi mijlocii – rolul ei în economia ţării: Conferinţa d-lui Const. Garoflid, preşedintele “Uniunii Sindicatelor agricole” / The significance of the high and middle property – its role in the economy of the country: Conference of Mr. Const. Garoflid, president of the „Unuin of Agrarian Syndicates”, in Universul, an 55, nr. 91, Saturday 2 April
 • Filloti, M., Angelescu, D., ed., 1938, L’Agriculture en Roumanie, Atlas Statistique: Publie par le Ministere de L’Agriculture et des Domaines / Agriculture in Romania, Statistic Atlas: Published by the Ministry of Agriculture and Domains, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului
 • Galitzi, Chr., 1938, Economia dirijată în regiunile rurale ale Statelor Unite / The directive economy in the rural regions of the United States, in „Sociologie Românească”, Bucureşti, Institutul Social Român, an III, nr. 7-9
 • Georgescu, D. C., Golopenţia, A., 1941, 60 de sate româneşti: cercetate de echipele studenţeşti în vara 1938 – Anchetă sociologică condusă de Anton Golopenţia şi Dr. D. C. Georgescu: Situaţia economică / 60 Romanian villages: researched by student teams in the summer of 1938 – A sociological inquiry run by Anton Golopenţia and Dr. D.C. Georgescu: The Economical situation, vol. II, Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Sociale al României
 • Gusti, Dimitrie, 1938, Participarea satelor la organizarea ţării / The Participation of the villages in the organization of the country, in „Sociologie Românească”, Bucureşti, Institutul Social Român, an III, nr. 4-6
 • Gusti, Dimitrie, 1938a, Serviciul Social / Social Service, in „Sociologie Românească”, Bucureşti, Institutul Social Român, an III, nr. 7-9
 • Gusti, Dimitrie, 1938b, Starea de azi a satului românesc / The Current state of the Romanian village, in „Sociologie Românească” Bucureşti, Institutul Social Român, an III, nr. 10-12
 • Hillgruber, A., 2007, Hitler, regele Carol şi mareşalul Antonescu / Hitler, King Charles and Marshal Antonescu, Bucureşti, Humanitas
 • Larionescu, M., 2013, Economia socială şi cooperaţia. O perspectivă socioistorică comparată / Social economy and cooperation. A soicio, Iaşi, Polirom
 • Momoc, A., 2012, Capcanele politice ale sociologiei interbelice: Şcoala gustiană între carlism şi legionarism / The political traps of inter-war sociology: The Gusti school between King Charles and the Iron Guard, Bucureşti, Curtea Veche
 • Rostas, Zoltán, 2003, Sala luminoasă: Primii monografişti ai Şcolii gustiene / The lightsome hall: The first monographists of the Gusti school, Bucureşti, Paideia
 • Rostas, Zoltán, 2009, Strada Latină, nr. 8: Monografişti şi echipieri gustieni la Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol” / Latin Street 8: Gusti school monographists and team-workers at the King Charkes Royal Foundation, Bucureşti, Curtea Veche
 • Scurtu, Ioan, 2003, Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România / Rith-wing formations and ideology in Romania, vol. IV, 1934-1938, Bucureşti, Academia Română – Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului
 • Şandru, Dumitru, 2000, Reforma agrară din 1945 în România / The 1945 agrarian reform in Romania, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismuluii
DISTRIBUIȚI