Acasă Articole RTR Alina Hurubean, Petre Andrei şi asumarea responsabilităţii publice a intelectualului în societatea...

Alina Hurubean, Petre Andrei şi asumarea responsabilităţii publice a intelectualului în societatea românească modernă

449
Rezumat

Petre Andrei and the public accountability of the intellectual  in modern Romanian society

In order to identify several characteristic aspects of the way the intellectuals got involved into modernizing Romanian society, this paper aims at presenting the profile of an intellectual from Iaşi who belonged to the academic environment and who lived during the interwar period. He was politically and publicly involved, characteristics that bring into discussion the complexity of his controversial relation between an intellectual and politics. This approach requires rethinking the meaning of the term intellectual. If Petre Andrei is seen in the context of political pathologies and sideslips of the interwar period, he represents an alternative intellectual model for all those who justified, directly or indirectly, the proliferation of the extremist political thinking and actions. His discourse is rational, democratic and his actions are supported by the values he promoted. His final act, of exerting the supreme individual freedom, even strengthens his way of thinking, and the link between the world of facts and the world of values, the compatibility between politics and morals, all of this justifies us to affirm that Petre Andrei lived and died like a genuine intellectual.

Keywords: romanian political modernity, modernization, intellectual, political rationalism, public accountability.

Bibliografie
 • ALEXANDRESCU, Sorin, Privind înapoi, modernitatea / Looking back, modernity, Bucureşti, Editura Univers, 1999.
 • ANDREI, Petre, Jurnal. Memorialistică. Corespondenţă / Journal. Memoirs. Correspondence, Iaşi, Editura Graphix, 1993.
 • ANDREI, Petre, Fascismul / Fascism, Focşani, Editura Neuron, 1995.
 • ANDREI, Petre, Sociologie generală / General Sociology, Iaşi, Editura Polirom, 1997.
 • BARBU, Daniel, Şapte teme de politică românească / Seven Romanian political issues, Bucureşti, Editura Antet, 1997.
 • CARPINSCHI, Anton, Cultura recunoaşterii / Recognition culture, Iaşi, Editura Fundaţiei AXIS, 2008.
 • HITCHINS, Keith, România 1866-1947 / Romania 1866-1947, Bucureşti, Editura Humanitas, 2004.
 • ILIESCU, Adrian-Paul, Michael Oakeshott:Pledoaria pentru conservatorism / Michael Oakeshott: The case for conservatism, în: OAKESHOTT, Michael, Raţionalismul în politică / Rationalism in Politics, Bucureşti, Editura All, 1995.
 • MATEI, Adam Sorin, Boierii minţii. Intelectualii români între grupurile de prestigiu şi piaţa liberă a ideilor / Rows mind. Romanian intellectuals from prestigious groups and the free market of ideas, Bucureşti, Editura Compania, 2004.
 • MATEI, Adam Sorin; MOMESCU, Mona, Idolii forului. De ce o clasă de mijloc este de preferat elitei” intelectualilor publici / Idols of the forum. Why the middle class is better than “elite” public intellectuals, Bucureşti, Editura Corint, 2010.
 • MUNGIU-PIPPIDI, Alina, Politica după comunism. Structură, cultură şi psihologie politică / Politics after Communism. Structure, culture and political psychology, Bucureşti, Editura Humanitas, 2002.
 • MUNGIU-PIPPIDI, Alina, Dr. Faustus pe Dâmboviţa / Dr. Faustus on Dâmboviţa, în Dilema Veche / Old dilemma, anul IV, nr.182, Bucureşti, 2-8 august 2007.
 • MUNGIU-PIPPIDI, Alina, Adevărata trădare a intelectualilor / The real betrayal of the intellectuals, în România Liberă / Romania Free, Bucureşti, 24 iunie 2010.
 • PATAPIEVICI, Horia-Roman, Discernământul modernizării. Şapte conferinţe despre situaţia de fapt / Discernment of modernization. Seven lectures on the facts, Bucureşti, Editura Humanitas, 2004.
 • ŞERBAN, Stelu, Politica împotriva utopiei. Intelectualii şi puterea în istoria modernizării României / Policy against utopia. Intellectuals and power in the history of modernization of Romania, în: Idolii forului. De ce o clasă de mijloc este de preferat elitei” intelectualilor publici / Idols of the forum. Why the middle class is better than “elite” public intellectuals, coordonatori: MATEI, Adam Sorin; MOMESCU, Mona, Bucureşti, Editura Corint, 2010.
 • TOMPEA, Doru, Cuvânt înainte / Foreword în: Diana Petrişor, Confesiuni. Petru P. Andrei / Confessions. Petru P. Andrei, Iaşi, Editura Ankarom, 199
DISTRIBUIȚI