Acasă Articole RTR Alina Crihană, Repere identitare în memorialistica exilului literar românesc

Alina Crihană, Repere identitare în memorialistica exilului literar românesc

702
Rezumat

Representations of Identity in Memoirs of Romanian Writers in Exile

Inextricably intertwined with the dynamics of identities in the present-day Romanian culture, the memoirs of Romanian writers in exile have provided essential ground for the analysis of the symbolic roles that these writers have assumed in the past as well as in the present in relation to their home and host cultural spaces. Having experienced uprootedness that entailed cultural alienation, with a significant impact on their sense of identity, these writers have created, within the limits of their texts, compensatory worlds in which the (auto-)biographical ideological frames determining “official” representations of identity are reshaped by aesthetic ideologies. Assumed and integrated in the process of identity reconstruction, these aesthetic ideologies allow the emergence of invariable patterns that concern the writers’ relationship with their homeland, which revolve around either the “sense of belonging” or, on the contrary, the “sense of difference”.

Keywords: exile memoirs, identity-focused narrative, “life stories”, autobiographic space, the writing of difference

Bibliografie
 • Corpus

 • Horia, Vintilă, „Un scriitor împotriva timpului său” [„A Writer against his Time”], în Secolul XXI, nr. 10 -12 / 1997, 1 – 3 / 1998, Exil

 • Horia, Vintilă, Suflete cu umbra pe pământ – portrete şi reflecţii memorialistice [Shadow Souls on Earth – Portraits and Memorial Reflections], Bucureşti, Editura „Jurnalul literar”, 2004

 • Lovinescu, Monica, Jurnal esenţial [Essential Journal], Bucureşti, Humanitas, 2010

 • Manea, Norman, Plicuri şi portrete [Envelopes and Portraits], Iaşi, Polirom, 2004

 • Manea, Norman, Despre Clovni: Dictatorul şi Artistul [On Clowns: The Dictator and the Artist] (ediţia a II-a, revăzută), Iaşi, Polirom, 2005

 • Müller, Herta, Regele se înclină şi ucide [The King Bows and Kills], Iaşi, Polirom, 2005

 • Tănase, Virgil, România mea. Convorbiri cu Blandine Tézé-Delafon [My Romania. Talks with Blandine Tézé-Delafon], în româneşte de Irina Petraş, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996

 • Tănase, Virgil, Leapşa pe murite. Document poliţist şi literar, Bucureşti, Adevărul Holding, 2011

 • Studii

 • Baugnet, Lucy, L’identité sociale [The Social Identity] Paris, Dunod, 1998

 • Bourdieu, Pierre, L’Illusion biographique [The biographical Illusion], în Actes de la recherche en sciences sociales, iunie 1986, Vol. 62-63

 • Durand, Gilbert, L’imaginaire. Essai sur les sciences et la philosophie de l’image [The Imaginary. Essay about the Sciences and the Philosophy of the Image], Paris, Hatier, 1994

 • Gheorghiu, Mihai Dinu, Intelectualii în câmpul puterii. Morfologii şi traiectorii sociale [The Intellectuals in the Field of Power. Morphologies and Social Trajectories], Iaşi, Polirom, 2007

 • Gusdorf, Georges, Auto-bio-graphie. Lignes de vie 2 [Auto-bio-graphy. Rows of Life 2], Odile Jacob, Paris, 1991

 • Le Blanc, Guillaume, Dedans, dehors. La condition d’étranger [Inside, outside. The Stranger Condition], Paris, Seuil, 2010

 • Lejeune, Philippe, Le pacte autobiographique. Nouvelle édition augmentée [The Autobiographical Pact], Seuil, Paris, 1996

 • L’Ecuyer, René, Le Concept de soi [The Concept of Self] Paris, PUF, 1978

 • Maffesoli, Michel, Au creux des apparences. Pour une éthique de l’esthétique [In the Crucible of Appearances. For an Ethics of Aesthetics], Éditions de la Table Ronde, 2007

 • Milosz, Czeslaw, Gândirea captivă. Eseu asupra logocraţiilor totalitare [The Captive Mind], Bucureşti, Humanitas, 1999

 • Mucchielli, Alex, L’identité [The Identity] (4e édition), PUF, Paris, 1999

 • Ricœur, Paul, Soi-même comme un autre [Oneself as Another], Paris, Seuil, 1990

 • Ricœur, Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli [Memory, History, Oblivion], Seuil, Paris, 2000

 • Sabbah, Danièle, „Avant-propos” [„Foreword”], în Eidôlon, nr. 90 / 2011, „L’exil et la différence” [„The Exile and the Difference”], textes réunis par Danièle Sabbah, Presses Universitaires de Bordeaux, pp. 7-40

 • Simion, Eugen, Andrei Grigor, În ariergarda avangardei. Convorbiri cu Andrei Grigor [In the Rear of the Vanguard. Talks with Andrei Grigor], Ediţia a II-a adăugită, Curtea Veche Publishing, 2012

 • Simuţ, Ion, „Cronologia exilului literar postbelic I” [„The Chronology of the Post-War Literary Exile I”], în România literară, nr. 23 / 2008, URL: http://www.romlit.ro/cronologia_exilului_literar_postbelic

 • Simuţ, Ion, „Cronologia exilului literar postbelic II” [„The Chronology of the Post-War Literary Exile II”], în România literară, nr. 24 / 2008, URL: http://www.romlit.ro/cronologia_exilului_literar_postbelic_ii

 • Solal, Philippe, „L’exil de soi ou le commencement de l’humain” [„The Self-Exile or the Beginning of the Inhumanity”], în Eidôlon, nr. 90 / 2011, „L’exil et la différence” [„The Exile and the Difference”], textes réunis par Danièle Sabbah, Presses Universitaires de Bordeaux, pp. 43-50

 • Spânu, Petruţa, „Exil et littérature” [„Exile and Literature”], în Acta Iassyensia Comparationis, nr. 3 / 2005, pp. 164-171.

DISTRIBUIȚI