Acasă Articole RTR Alina Bako, Maladie și ochi critic în roman

Alina Bako, Maladie și ochi critic în roman

452
Rezumat

Malady and Clinical Eye in the novel

From the sick body of the character, to the disease as the subject of the text until the interpretation as the intrusion of intertextual aspects in the body of the book, the study becomes an attempt to establish a panorama of the wide process that took place in the post-war period and requires a simplification and a collation of the types of inserted diseases in the literary texts, either at characters levels, society level or at intertextual language level. If at first there was a relative gap between scientific language, specific to medicine and the poetic one, specific to literature, it is erased from literature, as shown in prose analyzed. The blend of the two was imposed in literature, from the desire of authenticity, of creating images in analogy with real life.
Keywords: novel, diseases, liberty, sick body, clinic

Bibliografie
 • Arendt, Hannah, Originile totalitarismului / The Origins of Totalitarianism, Bucuresti, Editura Humanitas, 1994
 • Babeți, Adriana; Ungureanu, Cornel, (coord.), Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii/ Central Europe. Neuroses, dilemmas, utopias, Iași, Editura Polirom, 1997
 • Barthes, Roland, Essais critiques. Paris, Seuil, 1991
 • Besançon, Alain, Nenorocirea secolului. Despre nazism, comunism și unicitatea Shoah-ului/ A Century of Horrors: Communism, Nazism, and the Uniqueness of the Shoah, București, Editura Humanitas, 2007
 • Buzura, Augustin, Orgolii/ Pride, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1985
 • Buzura, Augustin, „Feţele tăcerii“–de la comunism la anticomunism/ The faces of silence” from communism to anti-communism, BPT/, Curtea Veche, 2011, vol. II
 • Cesereanu, Ruxandra, Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid natural / Communism and repression in Romania. Thematic history of a natural fratricid, (Colecţia Plural M), Iaşi, Editura Polirom, 2006
 • Dimiseanu, Gabriel, Opinii literare/ Literary views, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1978
 • Foucault, Michel, Nașterea clinicii/ The birth of the clinic, București, Editura Științifică, 1998
 • Goffman, Erving. Aziluri: eseuri despre situația socială a pacienților psihiatrici și a altor categorii de persoane instituționalizate/ Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Traducere de Anacaona Mîndrilă, Iasi, Editura Polirom, 2004
 • Holban, Ion, Profiluri epice contemporane/ Epic contemporary profiles, Bucureşti, Editura Cartea românească, 1987
 • Huxley, Aldous, Minunata lume nouă/ Brave New World, Iași, Editura Polirom, 2003
 • Manolescu, Nicolae, Literatura română postbelică – Lista lui Manolescu. Proza. Teatrul/ Post-war Romanian Literature- Manolescu’s List . Prose. Theatre, Braşov, Editura Aula, 2001
 • Miłosz, Czesław, Gândirea captivă. Eseu despre logocraţiile populare/Captive Mind, traducere de Constantin Geambaşu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996
 • Mihăilescu, Florin, De la proletcultism la postmodernism (O retrospectivă critică a ideologiei literare postbelice)/ From proletcultism to postmodernism (A retrospective criticism of post-war literary ideology), Constanța, Editura Pontica, 2002
 • Negrici, Eugen, Literatura română sub comunism. Proza/ Romanian literature under communism. Prose, București, Editura Fundației PRO, 2002
 • Negrici, Eugen, Iluziile literaturii române/ The illusions of Romanian literature, Editura Bucureşti, Cartea Românească, 2008
 • Ungheanu, A., Arhipelag de semne/ Archipelago of signs, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1975
 • Vlad, Ion, Lectura romanului/ Reading the novel, Cluj – Napoca, Editura Dacia,1983
  Simion, Eugen, Scriitorii români de azi/ Romanian Writers of Today, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1989, vol. I.
 • Simuț, Ion, Augustin Buzura, Brașov, Editura Aula, 2001
DISTRIBUIȚI