Acasă Articole RTR Alexandru Nicolaescu, Revista Transilvania: tiraj, cheltuieli, abonamente și areal (1868-1895)

Alexandru Nicolaescu, Revista Transilvania: tiraj, cheltuieli, abonamente și areal (1868-1895)

887
Rezumat

Transilvania Magazine: standing order, press expenses, subscriptions and areal (1868-1895)

The purpose of this research is to analize the evolution of Transilvania Magazine only from the point of view of the circulation, press expenses, subscriptions and of the areal in which it was spread. I did not analize here the articles that were published in the magazine because this subject was in the attention of many other researchers interested in the Transylvanian Association for Romanian Literature and the Culture of the Romanian People. Even if Transilvania was not an important magazine of the studied period, being at its begining, the newsletter of the Association, addressed especially to the members of the most important Romanian cultural society in Transylvania. It succeded however to captivate the attention and the interest of other cultural personalities that did not belong to the Association, because it gradually spread in all the Transylvanian region and not only, especially in the Romanian Old Kingdom.
Keywords: Transilvania Magazine, editor, subscription, circulation, standing order, areal

Bibliografie
 • Barta, Cristian. Studiu istorico-teologic. În: Floarea Adevărului pentru pacea şi dragostea de obşte,din grădinile Sfintelor Scripturi prin marea strădanie cucernicilor între ieromonaşi în mânăstirea Sfintei Troiţe dela Blaj, acum întâi culeasă, carea luminat arată: cum Unirea alta nu easte fără numai credinţa şi învăţătura Sfinţilor Părinţi,Meda Diana Hotea,  Cristian Barta (ed.), Cluj Napoca, 2004 / Barta, Cristian, Historical and Theological Study. In: The Flower
  of Truth for the Peace and Love of the Community from the Gardens of the Holy Writs by the Means of the Endeavour of the Devoted Priests in The Monastery of Holy Trinity, Blaj, Collected Now for the First Time, Enlightening the Fact that: There Is No Union without Faith and the Holy Parents’ Instruction, Meda Diana Hotea, Cristian Barta (eds.),  Cluj Napoca, 2004
 • Cotore, Gherontie. Despre articuluşurile ceale de price (1746). Ed. Ioan Gabor, Mihai Alin Gherman, Laura Stanciu, Iacob Mârza, Alba Iulia, 2000 / Cotore, Gherontie, About the Articles of Florence (1746). Eds. Ioan Gabor, Mihai Alin Gherman, Laura Stanciu, Iacob Mârza, Alba Iulia, 2000.
 • Cotore, Gherontie. Istoria despre schismăticia grecilor. Ed. I. Gabor, M.A. Gherman, L. Stanciu, I. Mârza, Cluj Napoca, 2006 / Cotore, Gherontie, History of the Greeks’ Schism, Eds. I. Gabor,  M.A. Gherman, L. Stanciu, I. Mârza, Cluj Napoca, 2006.
 • Floarea Adevărului pentru pacea şi dragostea de obşte,din grădinile Sfintelor Scripturi prin marea strădanie cucernicilor între ieromonaşi în mânăstirea Sfintei Troiţe dela Blaj, acum întâi culeasă, carea luminat arată: cum Unirea alta nu easte fără numai credinţa şi învăţătura Sfinţilor Părinţi. Meda Diana Hotea, Cristian Barta (ed.), Cluj Napoca, 2004 / The Flower of Truth for the Peace and Love of the Community from the Gardens of the Holy Writs by Means of the Endeavour of the Devoted Priests in The Monastery of Holy Trinity, Blaj, Collected Now for the First Time, Enlightening the Fact that: There Is No Union without Faith and the Holy Parents’ Instruction, Meda Diana Hotea, Cristian Barta (eds.), Cluj Napoca, 2004
 • Bodogae, Teodor. Despre cunoştinţele teologice ale preoţilor români de acum 200 de ani: semnificaţia unui manuscris. Sibiu, 1944 / Bodogae, Teodor, About the Romanian Priests’ Theological Knowledge Existing Two Hundred Years Ago: The Significance of a Manuscript, Sibiu, 1944.
 • Gill, Joseph. Conciliul de la Florenţa. Traducerea: Blanka Sidonia Gorun-Kovács. Cluj Napoca, PUC, 2011 / Gill, Joseph, The Council of Florence. Translated by: Blanka Sidonia Gorun-Kovács. Cluj Napoca, PUC, 2011.
 • Murgescu, Bogdan. Polemică teologică şi imperative politice în Ţările Române la cumpăna secolelor XVII-XVIII. În vol. Timpul istoriei. Memorie şi patrimoniu. In honorem emeritae Ligiae Bârzu. Bucureşti, 1997 / Murgescu, Bogdan, Theological Polemics and Political Imperatives in The Romanian Countries between the 17th and 18th Century. In the volume: The Time of History. Memory and Patrimony. In honorem emeritae Ligiae Bârzu, Bucharest, 1997.
 • Peloponeziacul, Maxim, Carte sau Lumină cu dreapte dovediri din dogmele Besearecii Răsăritului asupra dejghinării Papistaşilor. Snagov, 1699 / Peloponnesian Maxim, Book or Light with Fair Proofs in the Doctrine of the Eastern Church upon the Catholics’ Disunion, Snagov, 1699
 • Săsăujan, Mihail. Politica bisericească a Curţii din Viena în Transilvania (1740 – 1761). Cluj Napoca, PUC, 2002 / Săsăujan, Mihail, The Churchly Policy of the Court of Vienna in Transylvania, (1740 – 1761), Cluj Napoca, PUC, 2002.
 • Stanciu, Laura. Între Răsărit şi Apus. Secvenţe din istoria  Bisericii românilor ardeleni (prima jumătate a sec. al 18-lea). Cluj Napoca, Argonaut, 2008 / Stanciu, Laura, Between East and West. Sequences from the Transylvanian
  Romanians’ Church (The First Half of the 18th Century). Suttner, Ernst Christoph. Teologie şi biserică la români, de la încreştinare până în secolul XX. Târgu Lăpuş, 2011 / Suttner, Ernst Christoph, Romanians’ Church and Teology from Christianisation up to the 20th Century, Târgu  Lăpuş, 2011.
DISTRIBUIȚI