Acasă Articole RTR Alexandru Nicolaescu, Preliminariile apariției Revistei „Transilvania” (I)

Alexandru Nicolaescu, Preliminariile apariției Revistei „Transilvania” (I)

514
Rezumat

The tentative data of “Transilvania” magazine (I)

The scientific preoccupations in the last period have led to new tendencies in history of the press, history that is more and more emphasized. Because of this, I tried to bring a contribution to it, analyzing the discussions carried out in 1861-1868 regarding the appearance of Association periodic, in the place where it was supposed to appear and the role that was to be followed in the recent founded society. This research tries to solve the issue of Transilvania magazine’s appearance, magazine that although was foreseen by the statutes of the society did not emerge until 1868 after fervent discussions between the main players that were supporting it and those who did not believe in its usefulness. I divided this research into two parts. In the first part, I followed the evolution of the discussions carried out between the members of the Association periodic and control mechanisms of the cultural organization during 1861-1867, that also presented the decisions of the General Assembly of 1867 which led to the appearance of the magazine. In the second part I tried to resolve the issues regarding the editing of the magazine, issues that appeared in the fall of 1867 and in the first part of 1868.
Keywords: Transilvania magazine, press, ASTRA, editor, Bariţiu George

Bibliografie

Sources

 • Actele privitóre la Urdirea şi infiintiarea Asociatiunei Transilvane pentru literatur’a romana, si cultur’a poporului romanu [The acts regarding the founding of the Transylvanian  Association for the Romanian literature and for the culture of the Romanian people]. Sibiu, Tipografi’a diecesana, 1862, 108 p.
 • II. Adunare Generale a Asociaţiunei transilvane pentru literatur’a romana si cultur’a poporului romanu tienuta in Brasiovu dela 28/16-30/18 Iulie 1862 [II. The General
  Assembly of the Transylvanian Association for the Romanian literature and for the culture of the Romanian people, held in Brasov, at 28/16-30/18 July 1862]. Sibiu, Tipografi’a diecesana, 1862, 196 p.
 • Protocolulu Adunarei generali a Associaţiunei Transilvane pentru Literatur’a romana sî Cultur’a Poporului Romanu, tienuta in 7 sî 8 Septembrie s.n. 1863 în Opidulu Blasiu [The
 • Protocol of the General Assembly of the Transylvanian Association for the Romanian literature and for the culture of the Romanian people, held at 7 and 8th September 1863 in Blaj]. Sibiu, Tipografi’a diecesana, 1863, 134 p.
 • Protocolulu Adunarei generale a IV-a a Asociaţiunei transilvane pentru literatur’a romana si cultur’a poporului romanu, tienuta la Hatiegu in anulu 1864, sub presidiulu Reverendiss. D. Vice-presiedinte alu Asociaţiunei Timoteiu Cipariu [The
 • Protocol of the IVth Transylvanian Association for Romanian literature and for the culture of the Romanian people, held in Hateg in 1864, under the guidance of the Association’s vice-president Timotei Cipariu]. Sibiiu, Tipografi’a diecesana, 1864, 88 p.
 • Protocolulu Adunarei generale a V-a a Asociatiunei transilvane pentru literatur’a romana si cultur’a poporului romanu, tienute la Abrudu in anulu 1865, sub presidiulu Reverendiss. Vice-presiedinte alu Asociaţiunei, Timoteiu Cipariu [The
 • Protocol of the Vth Transylvanian Association for Romanian literature and for the culture of the Romanian people, held in Abrud in 1865, under the guidance of the Association’s
  vice-president Timotei Cipariu]. Sibiiu, Tipografi’a Archidiecesana, 1865, 208 p.
 • Protocolulu despre a Sies’a Adunare generale, ce Asociaţiunea transilvana pentru literatur’a sî cultur’a poporului romanu a tienutu la Alb’a Iuli’a in anulu 1866, sub presidiulu Eselentiei Sale Domnului Presiedinte alu Asociatiunei, Archiepiscopu sî Metropolitu Andreiu Bar. de Siagun’a [The
 • Protocol of the VIth Transylvanian Association for Romanian literature and for the culture of the Romanian people, held in Alba-Iulia in 1866, under the guidance of His Excellency, the president of the Association, The Archbishop and Metropolitan Andrei Baron of Şaguna]. Sibiiu, Tipografi’a Archidiecesana, 1866, 153 p.
 • Statutele Asociatiunei Transilvane pentru Literatur’a romana, si Cultur’a poporului romanu, date in Tipariu de Insasi Asociatiunea [The Statutes of the Transylvanian Association for the Romanian literature and for the culture of the Romanian people printed by the Associations]. Sibiiu, Tipografi’a diecesana, 1862, 14 p.
  Transilvania, 1868.Specialized Studies
 • Borş, Silviu. Revista Transilvania. Câteva repere istorice la 140 de ani de la înfiinţare [Transylvania magazine. A few historical stratpoints at 140 years from its founding]. În:
  Transilvania, serie nouă, 12/2008, p. 6-9.
 • Botezan, Ioan. Din corespondenţa lui George Bariţiu cu Timotei Cipariu şi Ioan Micu Moldovan [From the correspondence of George Bariţiu with Timotei Cipariu and
  Ioan Micu Moldovan]. În: Sargetia, anul XXX, 2001-2002, p. 479-500.
 • Centenarul revistei ,,Transilvania”. Sesiune de comunicări 11-12 mai 1968 [The centennary of Transylvania magazine. Scientific Presentations Conference 11-12 mai 1968]. Sibiu,  1969, 216 p.
 • George Bariţ şi contemporanii săi [George Bariţ and his contemporaries], vol. IV, coordonatori Ştefan Pascu, Iosif Pervain. Bucureşti, Editura Minerva, 1978, 482 p.
  Lupu, Corvin. Revista ,,Transilvania” 140 de ani de la prima apariţie [Transylvania magazine, 140 years from its first number]. În: Familia Română, anul 9, 2-3/2008, p. 8-9.
 • Lupu, Corvin. Transilvania – 140 de ani de la apariţie [Transylvania – 140 years from its first number]. În: Transilvania, serie nouă, 12/2008, p. 1-5.
 • Mandric, Adrian T. De ce ASTRA şi revista ,,Transilvania”? [Why ASTRA and Transylvania magazine?]. În: Familia Română, anul 9, 2-3/2008, p. 29-30.
 • Matei, Pamfil. Transilvania. Etape şi Preocupări (I) [Transylvania. Stages and preoccupations (I)]. În: Transilvania, serie nouă, anul VII (LXXXIV), 6/1978, p. 26-28.
 • Nazare, Daniel. Revista ,,Transilvania” şi pasiunea pentru istorie a lui George Bariţiu [Trasylvania magazine and the passion of G. Bariţiu for history]. În: Familia Română, anul 9, 2-3/2008, p. 12-13.
 • Neamţu, Gelu. Din corespondenţa lui T. Cipariu cu G. Bariţiu referitoare la editarea unui organ de presă al ,,Astrei” [From the correspondance of T.Cipariu with G. Bariţiu regarding the elaboration of a press reprezentative of ,,Astra”]. În: Acta Mvsei Napocensis, anul IV, 1967, p. 581-588.
 • Neamţu, Gelu. Din activitatea lui G. Bariţiu pentru editarea unui organ de presă al Astrei [From the activity of G. Bariţiu regarding the elaboration of a press reprezentative of Astra]. În: Astra 1861-1950, coordonator Victor V. Grecu,
  Sibiu, 1987, p. 281-286.
 • Ţincu, Bucur. Transilvania (1868-1900) [Transylvania (1868-1900)]. În: Reviste literare româneşti din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, coordonator Ovidiu Papadima.
  Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974, p. 23-50.
 • Ţincu, Bucur. Transilvania (1901-1918) [Transylvania (1901-1918)]. În: Reviste literare româneşti de la începutul secolului al XX-lea, coordonator Ovidiu Papadima.
  Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976, p. 105-148.General Studies
 • Curticăpeanu, V.. Mişcarea culturală românească pentru unirea din 1918 [The Romanian cultural movement for the union of 1918]. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, 288 p.
 • Hitchins, Keith. Ortodoxie şi naţionalitate: Andrei Şaguna şi românii din Transilvania 1846-1873 [Orthodoxy and Nationality: Andreiu Saguna and the Rumanians of
  Transylvania, 1846-1873]. Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995, 342 p.
 • Lungu, Cornel. Din legăturile ,,Astrei” cu societăţi academice şi culturale române şi străine (1861-1914) [Astra’s connections with romanian cultural and academic and foreign societies (1861-1914)]. În: Transilvania, serie nouă, anul XXXVI (CXII), 1/2007, p. 3-12.
 • Matei, Pamfil. ,,Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român”(Astra) şi rolul ei în cultura naţională (1861-1950) [The Transylvanian
  Association for Romanian Literature and the Culture of the Romanian People (Astra) and its role in the national culture]. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, 364 p.
 • Matei, Pamfil. Asociaţiunea în lumina documentelor (1861-1950) [The Association in the documents’ spotlights]. Sibiu, Editura Universităţii ,,Lucian Blaga”, 2005, 360 p.
 • Papadima, Ovidiu. Sfârşit de secol şi contradicţiile lui [The end of the century and its contradictions]. În: Reviste literare româneşti din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, coordonator Ovidiu Papadima. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974, p. 7-21.
 • Sofronie, Mihai. Asociaţia transilvană ,,ASTRA” model de organizare culturală până la 1918 [ASTRA Transylvanian Association, a model of cultural organization until 1918].
  Sibiu, Ed. Caleidoscop, 1996, 94 p.
DISTRIBUIȚI