Acasă Articole RTR Alexandru-Murad Mironov, Grigore Trancu-Iaşi şi „protecţia muncii naţionale”. Politica socială interbelică între...

Alexandru-Murad Mironov, Grigore Trancu-Iaşi şi „protecţia muncii naţionale”. Politica socială interbelică între naţionalism şi combaterea şomajului

502
Rezumat

Grigore Trancu-Iaşi and the “National” Labour. Interwar Social Policy between Nationalism and Fighting Unemployment

Romania’s political situation after the World War I, the Soviet neighborhood promising a dictatorship of the proletariat, the increasing number of people employed in industry and transport were sufficient grounds to establish a national policy to regulate labour in Greater Romania. However, international obligations undertaken by signing the Treaty of Versailles and admission to the International Labour Office were the immediate causes which led to the establishment of the first public structure: the Ministry of Labour. Labour regime in the interwar period was not even once modified by social pressure. Official interest varied according to economic conditions, government ideology and the personality of the holder of the office. The founder was Grigore Trancu-Iaşi, a radical statemen. Of humble extraction, he imagined himself as a sort of protector of Romanian workers. His vision was “national”: employers and employees were in the service of the motherland. The end of the democratical regime in 1938 came with a different type of policy toward the working class. The political elite, democratically elected or directly appointed by the King, employed philanthropy or offered incentives. However, solidarity never became a reality.
Keywords: Social History, Labour History, Social Policy, Greater Romania, Nationalism, Antisemitism

Bibliografie
 • Anton, Iuliana. Viaţa şi opera lui Grigore Trancu-Iaşi / Life and Work of Grigore Trancu-Iaşi. F.l., Editura Ararat, 1998.
 • Barasch, Marco I. Legislaţia muncii în cadrul politicii sociale / Labour Legislation as Social Policy. În: G. Taşcă, G. Strat, D.R. Ioaniţescu, Albert Thomas, M. Manoilescu, C. Titel-Petrescu, Stavri C. Cunescu, I. Răducanu, Caterina Cerkez, M.I. Barasch, Gr.L. Trancu-Iaşi, Un deceniu de politică socială românească / A Decade of Social Policy in Romania, [Bucureşti], Asociaţia Română pentru Progresul Social, 1930.
 • Constituţia Regatului României (1923) / Constitution of the Kingdom of Romania (1923) – accesibilă pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor, http://www.cdep.ro/ pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=1517
 • Constituţia Regatului României (1938) / Constitution of the Kingdom of Romania (1938), – accesibilă pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor, http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=9206
 • Enciclopedia României / Encyclopaedia of Romania, vol. I: Statul. Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1936-1938.
 • Gîlcă, Costel. Noi teorii în dreptul muncii, II: prezentarea şi analiza legii din 1912 – primul cod al muncii român / New Theories in Labour Law, II: Presentation and analysis of the Law of 1912 – the First Romanian Labour Code – accesibil la http://www.dreptonline.ro/articole/articol.php?id_articol=64
 • Gr.L. Trancu-Iaşi văzut de contimporani / Gr.L. Trancu-Iaşi seen by Contemporaries. Sub îngrijirea lui Mihail Alfandary şi R. Joil, Craiova, Scrisul Românesc, [1935].
 • Ioaniţescu, D.R. Partidele politice şi politica socială / Political Parties and the Social Policy. În: G. Taşcă, G. Strat, D.R. Ioaniţescu, Albert Thomas, M. Manoilescu, C. Titel-Petrescu, Stavri C. Cunescu, I. Răducanu, Caterina Cerkez, M.I. Barasch, Gr.L. Trancu-Iaşi, Un deceniu de politică socială românească / A Decade of Social Policy in Romania, [Bucureşti], Asociaţia Română pentru Progresul Social, 1930.
 • Lespinet-Moret, Isabelle şi Liebeskind-Sauthier, Ingrid. Albert Thomas, le BIT et le chômage: expertise, catégorisation et action politique internationale / Albert Thomas, ILO and the Unemployment: Appraisal, Categorization and International Political Action – accesibilă la http://irice.univ-paris1.fr/spip.php?article376
 • Manoilescu, Mihail. La classe patronale et la politique sociale / The Capitalists and the Social Policy. În: G. Taşcă, G. Strat, D.R. Ioaniţescu, Albert Thomas, M. Manoilescu, C. Titel-Petrescu, Stavri C. Cunescu, I. Răducanu, Caterina Cerkez, M.I. Barasch, Gr.L. Trancu-Iaşi, Un deceniu de politică socială românească / A Decade of Social Policy in Romania, [Bucureşti], Asociaţia Română pentru Progresul Social, 1930.
 • Ralea, Mihail. Munca în noul regim / Labour under the New Regime. În: Pentru rege, naţiune şi cultură/For the King, Nation, and Culture. Lucrare apărută sub îngrijirea dr. Florin Codrescu, f.l., A[sociaţia] P[ubliciştilor] R[omâni], 1938.
 • Răducanu, Ion. Ministerul Muncii – importanţa sa în organizaţia de stat a poporului român / Ministry of Labour – Its Importance to the Institutional Organization of the Romanian People. În: G. Taşcă, G.
 • Strat, D.R. Ioaniţescu, Albert Thomas, M. Manoilescu, C. Titel-Petrescu, Stavri C. Cunescu, I. Răducanu, Caterina Cerkez, M.I. Barasch, Gr.L. Trancu-Iaşi, Un deceniu de politică socială românească / A Decade of Social Policy in Romania, [Bucureşti], Asociaţia Română pentru Progresul Social, 1930. Strat, George. Evoluţia dreptului de asociaţiune în cei zece ani de politică socială în România / The Evolution of the Right of Association in a Decade of Romanian Social Policy. În: G. Taşcă, G. Strat, D.R. Ioaniţescu, Albert Thomas, M. Manoilescu, C. Titel-Petrescu, Stavri C. Cunescu, I. Răducanu, Caterina Cerkez, M.I. Barasch, Gr.L. Trancu-Iaşi, Un deceniu de politică socială românească / A Decade of Social Policy in Romania, [Bucureşti], Asociaţia Română pentru Progresul Social, 1930.
 • Trancu-Iaşi, Grigore L. România şi Biroul Internaţional al Muncii / Romania and the International Labour Office. În: G. Taşcă, G. Strat, D.R. Ioaniţescu, Albert Thomas, M. Manoilescu, C. Titel-Petrescu, Stavri C. Cunescu, I. Răducanu, Caterina Cerkez, M.I. Barasch, Gr.L. Trancu-Iaşi, Un deceniu de politică socială românească / A Decade of Social Policy in Romania, [Bucureşti], Asociaţia Română pentru Progresul Social, 1930.
 • Trancu-Iaşi, Grigore. Memorii politice (1921-1938) / Political Memoirs (1921-1938). Ediţie îngrijită de Fabian Anton, Bucureşti, Curtea Veche, 2001.
 • Trancu-Iaşi, Grigore. Munca românească şi viitorul ei sub domnia Maiestăţii Sale regelui Carol al II-lea / Romanian Labour and its Future under the Reign of His Majesty King Carol II. În: Pentru rege, naţiune şi cultură / For the King, Nation, and Culture. Lucrare apărută sub îngrijirea dr. Florin Codrescu, f.l., A[sociaţia] P[ubliciştilor] R[omâni], 1938.
 • Trancu-Iaşi, Grigore. Ţara mea. Memorii, 1916-1920 / My Country. Memoirs, 1916-1920. Ediţie îngrijită de Fabian Anton, Bucureşti, Editura Ararat, 1998.
 • Trancu-Iaşi, Grigore. Un deceniu de la înfiinţarea Ministerului Muncii / A Decade after the Establishment of the Ministry of Labour. În: G. Taşcă, G. Strat, D.R. Ioaniţescu, Albert Thomas, M. Manoilescu, C. Titel-Petrescu, Stavri C. Cunescu, I. Răducanu, Caterina Cerkez, M.I. Barasch, Gr.L. Trancu-Iaşi, Un deceniu de politică socială românească / A Decade of Social Policy in Romania, [Bucureşti], Asociaţia Română pentru Progresul Social, 1930.
 • Tratatul de la Versailles / Treaty of Versailles, titlul XIII, art. 427, 1 – accesibil pe pagina de internet a Universităţii din Perpignan, http://mjp.univ-perp.fr/traites/1919versailles13.htm#XIII
 • Voinescu, Alice. Jurnal / Diary. Ediţie îngrijită, evocare, tabel biobibliografic şi note de Maria Ana Murnu, Bucureşti, Editura Albatros, 2002.
DISTRIBUIȚI