Acasă Articole RTR Alexandru Cistelecan, Amante devotate (I). Otilia Cazimir

Alexandru Cistelecan, Amante devotate (I). Otilia Cazimir

670
Rezumat

Devout mistresses (I). Otilia Cazimir

The present study is focused on the life and work of Otilia Cazimir, the most prominent lady poet of Iaşi in the interwar period. Involved in a romantic affair with the leading poet George Topârceanu (even though in an adulterine relation), Otilia Cazimir was the official poetess of the influential literary magazine Viaţa românească. After 1945, she gained immense popularity mainly due to her children poems, included in numerous school handbooks, but also because of her poems celebrating the Communist party. In its first part, the study observes the history of her work’s critical reception, and then one proceeds to a close reading of her poetry, volume by volume.
Keywords: Romanian literature, interwar and postwar Romanian poetry, literary life in interwar Iaşi, feminine poetry, Otilia Cazimir

Bibliografie
 • Otilia Cazimir, Cîntec de comoară. Poezii, Editura Naţionala Ciornei, Bucureşti, /f/a./ /1930.
 • Otilia Cazimir, Poezii. 1928-1963, cu o prefaţă de Const. Ciopraga, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1964.
 • Otilia Cazimir, Scrieri în proză, II, Editura Junimea, Iaşi, 1972.
 • Otilia Cazimir, Inscripţii pe marginea anilor, Ediţie îngrijită şi prefaţată de George Sanda, Editura Junimea, Iaşi, 1973.
 • Demostene Botez, Memorii, Editura Minerva, Bucureşti, 1970.
 • Călinescu, Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ediţie şi prefaţă de Al. Piru, Editura Minerva, Bucureşti, 1982.
 • Ov. S. Crohmălniceanu, Literatura română între cele două războaie mondiale, II, Editura Minerva, Bucureşti, 1974.
 • Aliona Grati, Privirea Euridicei. Lirica feminină din Basarabia. Anii 20-30, Institutul de filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2007.
 • Aurel Leon, Umbre, Editura Junimea, Iaşi, 1970.
 • Lovinescu, Scrieri. IV. Istoria literaturii române contemporane, Ediţie de Eugen Simion, Editura Minerva, Bucureşti, 1973.
 • Dumitru Micu, Literatura română în secolul al XX-lea, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2000.
 • Gheorghe Perian, în Dicţionarul Scriitorilor Români, I, A-C, coord. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1995.
 • Perpessicius, Opere, II, Menţiuni critice, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967.
 • Al. Piru, Istoria literaturii române de la început pînă azi, Editura Univers, Bucureşti, 1981.
 • Al. Raicu, Descoperirea păsării Sitela, Cu un cuvînt înainte de George Macovescu, Editura Eminescu, Bucureşti, 1989.
 • George Sanda, Otilia Cazimir, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984.
 • Marg. Miller Verghy şi Ecaterina Săndulescu, Evoluţia scrisului feminin în România, Editura Bucovina, Bucureşti, 1935.
DISTRIBUIȚI