Acasă Articole RTR Alexandra Toader, Literatură şi politică. Poezii dedicate lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1950-1953)

Alexandra Toader, Literatură şi politică. Poezii dedicate lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1950-1953)

896
Rezumat

Literature and Politics. Poems dedicated to Gheorghe Gheorghiu-Dej (1950-1953)

Taking into account the existence of an intimate relationship between ideology and culture in the Romanian communist regime, the main purpose of this study is to identify and analyze the poems composed, in the period 1950-1953, in order to praise Gheorghe Gheorghiu-Dej. The research aims to identify the name of the poets, the themes that have been explored and the moment chosen for publishing these writings. This type of approach aims to demonstrate that the lyrics composed in the epoch represented a genuine propagandistic means used in order to amplify the Romanian communist leader’s personality cult. Therefore, our research focuses on the most prominent literary personalities who composed encomiastic poems dedicated to Gheorghe Gheorghiu-Dej and interrogates the reasons behind their subordination in front of the ideological precepts.
Keywords: Gheorghe Gheorghiu-Dej, socialist realism, cult of personality, propaganda, poems, financial incentives, literature

Bibliografie

Arhive

 • A.N.R., fond CC al PCR – Cancelarie, dosar nr. 4/1945, dosar nr. 53/1946, dosar nr. 6/1947, dosar nr. 104/1949
 • A.N.R., fond CC al PCR – Secţia de Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 22/1946, dosar nr. 42/1963.

Scrieri de epocă

 • ***. Epopeea dinastiei. Carol I Întemeietorul-Ferdinand I cel leal, M. S. Regelui Carol al II-lea, marele ctitor al culturii româneşti [The Epic of the Dynasty. Carol I The Founder-Ferdinand I The Loyal, H.M. King Carol II, Great Founder of the Romanian Culture], s.l, s.a., 8 p.
 • ***. Gheorghe Gheorghiu-Dej, Bucureşti, Editura PMR, 1951, 48 p.
 • ***. Omagiu tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei de naştere, închinăm acest buchet de gânduri şi sentimente, în numele scriitorilor români şi maghiari din Cluj [Tribute to Comrade Gheorghe Gheorghiu-Dej with the Occasion of the 60th Anniversary of his Birthday, We Dedicate this Bouquet of Thoughts and Feelings, in the Name of the Romanian and Hungarian Writers in Cluj], s. l., 1961, 68 p.
 • ***. Omagiu Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea şi Marelui Voevod Mihai de Alba Iulia (1930-1938) [Tribute to His Majesty King Carol II and to the Great Prince Mihai of Alba Iulia (1930-1938)], Bucureşti, Publicaţiile Ateneului Nou, ediţia a II-a, No. 1, 1938, 16 p.
 • ***. Vasile Roaită. Eroul dela Griviţa din februarie 1933 [Vasile Roaita. Hero of Grivita Strike in February 1933], s. l., Editura Uniunii Sindicatelor Unite ale salariaţilor CFR, 1947, 37 p.
 • ***. Poeme despre Griviţa Roşie [Poems About Grivita Rosie], Bucureşti, Editura pentru Literatură şi Artă a Uniunii Scriitorilor din RPR, 1950, 32 p.
 • Beniuc, Mihai. Cântec pentru tovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej [Song to Comrade Gheorghe Gheorghiu-Dej], Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1951, 63 p.
 • Cernîşevski, N. G. Ce-i de făcut? [What Is To Be Done?], Bucureşti, Editura Cartea Rusă, ediţia a II-a, 1956, 511 p.
 • Dimitrov, Gh. Documente, scrisori şi însemnări în legătură cu Procesul din Leipzig [Documents, Letters and Notes Regarding the Lepzig Trial], ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Cartea Rusă, 1949, 187 p.
 • Dumitriu, Petru. Drum fără pulbere [Dustless Road], Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1951, 668 p.
 • Popescu, Mihai. Nu departe de atelierele Griviţa [Not Far Away From Grivita Manufactories], Bucureşti, E.S.P.L.A., 1954, 30 p.

Periodice

 • Scânteia.
 • Contemporanul.
 • România Liberă.
 • Viaţa Românească.

Lucrări generale şi speciale

 • Clark, Caterina. The Soviet Novel. History as Ritual, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1981, 320 p.
 • Eatwell, Roger. The Concept and Theory of Charismatic Leadership. În: Totalitarian Movement and Political Religions, 2/2006, p. 141-156.
 • Gaston Marin, Gheorghe. În serviciul României lui Gheorghiu-Dej. Însemnări din viaţă [In the Service of Gheorghiu-Dej’ Romania. Life Notes], Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 2000, 248 p.
 • Merişanu, Nicolae; Taloş, Dan (editori). Antologia ruşinii după Virgil Ierunca [The Anthology of Shame According to Virgil Ierunca], Bucureşti, Editura Humanitas, 2009, 565 p.
 • Popa, Marian. Istoria literaturii române de azi pe mâine. 23 august 1944-22 decembrie 1989 [History of the Romanian Literatre, Today and Tomorrow. 23 August 1944-22 December 1989], vol. I, versiune revizuită şi augmentată, Bucureşti, Editura Semne, 2009, 1230 p.
DISTRIBUIȚI