Acasă Articole RTR Alex Goldiș; O experiență critică totală

Alex Goldiș; O experiență critică totală

843
Rezumat

A Complete Critical „Experience”

The study analyses Eugen Simion s book on Romanian pre-romantic poets, „Dimineața poeților”, focusing on the innovatory premises of its critical inquiry. First published in 1980, the book soon became an object of debate between the traditional critical paradigm – represented as such by Șerban Cioculescu – and the new critical inquiries, inspired by the French Nouvelle Critique. Gaston Bachelard, Roland Barthes, Georges Poulet or Jean-Pierre Richard are permenant, but flexible, sources of inspiration for the close-reading in „Dimineața poeților”. Eugen Simion s study stands out among the most spectacular re-interpretations of outdated writers in the postwar Romanian criticism.

Keywords: pre-romantic poetry; literary history; critical paradigm; Nouvelle Critique; rhetoric analysis;

Bibliografie
  • Barthes, Roland, Despre Racine, traducere de Virgil Tănase, Editura pentru Literatură Universală, București, 1969.
  • Cioculescu, Șerban, Dioptrii critice, în „Flacăra”, anul XXX (1343), 5 martie 1981.
  • Cioculescu, Șerban, Franchețea e forma bunei credințe profesionale (convorbire realizată de Nicolae Manolescu), în „România literară”, Anul XV, nr. 37, joi 9 septembrie.
  • Cristea, Valeriu, „Dimineața poeților” și ora exegezei, în „România literară”, an XIV, nr. 11, joi, 12 martie 1981.
  • Poulet, Georges, Metamorfozele cercului, traducere de Irina Bădescu și Angela Martin, intriducere de Mircea Martin, Editura Univers, București, 1987.
  • Richard, Jean-Pierre, Literatură și senzație, traducere de Alexandru George, Editura Univers, București, 1980.
  • Idem, Poezie și profunzime, în românește de Cornelia Ștefănescu, prefață de Mircea Martin, Editura Univers, București, 1974.
  • Simion, Eugen, Dimineața poeților. Eseu despre începuturile poeziei române, ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Polirom, Iași, 2008.
  • Idem, Sfidarea retoricii, Cartea Românească, București, 1985.
  • Idem, Universul poetic la 1870 (I-IV), în „Caiete critice”, nr. 4 – 7 (306-309), 2013.
DISTRIBUIȚI