Acasă Articole RTR Adriana Dumitran, Cristina Marinescu, Participarea Bibliotecii Naţionale a României la Proiecte culturale...

Adriana Dumitran, Cristina Marinescu, Participarea Bibliotecii Naţionale a României la Proiecte culturale europene : Proiectul ENRICH. Manuscriptorium (2008 – 2009). Proiectul REDISCOVER (2009 – 2010)

695
Rezumat

The National Library of Romania participation at the European cultural projects:
Manuscriptorium Project (2007 – 2009)
REDISCOVER Project (2009 – 2010)

Within the framework of Manuscriptorim project, coordinated by the National Library of the Czech Republic, the National Library of Romania has joined in 2008 and started the program to digitize the most valuable collections of old books and manuscripts. As a result a large part of the collection of rare and old romanian books, the entire collection of incunabulae and more then 200 rare and old foreign books from the special collections department în Bucharest and 283 rare and old manuscripts from Batthyaneum branch of National Library from Alba Iulia were made accesible on the Manuscriptorium project site and on the National Digital Library on the National Library site.
Keywords: ENRICH, Manuscriptorium, REDISCOVER, digitization, digital library, special collections, manuscripts, Romanian rare and old books, Batthyaneum Library, Alba Iulia

Bibliografie
  • Knoll, Adolf. Cercetare ştiinţifică şi cercetare tehnologică în Biblioteca Naţională a Republicii Cehe /Scientific research and technological researh in the National Library of Czech Republic, în Informare. Documentare în Biblioteca Naţională a României, nr. 1/2008, p. 76
  • Knoll, Adolf. Crearea unei biblioteci europene digitale pentru manuscrise / Creation of an European digital library for manuscripts, în Biblioteca. Revistă de bibliologie şi ştiinţa
    informării, nr. 7/2007, p. 205.
  • Radu, Mariana. Contribuţia Bibliotecii Naţionale a României la proiectul ENRICH. Manuscriptorium / The contribution of National Library of Romania to ENRICH. Manuscriptorium project, în Informare. Documentare în  Biblioteca Naţională a României, nr. 1/2008, p. 83
  • Szentiványi Róbert: Catalogus concinnus librorum manuscriptorum Bibliothecae Batthyányanae. Ed. 4. Szeged, 1958.
  • Schatz, Elena-Maria. Catalogul colecţiei de incunabule / The catalogue of incunabulae collection, Bucureşti, Editura Biblioteca Naţională a României, 1995.
DISTRIBUIȚI