Acasă Articole RTR Andra Popa, Mărcile stilistice ale formulei teatrale practicate de Dan Botta /...

Andra Popa, Mărcile stilistice ale formulei teatrale practicate de Dan Botta / 35

921
Rezumat

The Stylistic Issues of Dan Botta’ s Drama

Beside poetry and essays, Dan Botta also wrote dramas, which reflect his wealthy bookish culture. His dramas cannot be understood without reading his essays, which means an attachment of his literary work. Botta’s dramas are poetical and mythical, and he uses a sort of expressive means, like the use of symbols, the poetic image, the metaphor and repetition, that gives his text a lot of lyricism and musicality. Botta’s literary marks focus on the theme of fate, which can be found in every drama, and the central idea is that fame cannot be changed, and man is a confined being and this gives him a dramatism. Dan Botta focuses on the great theme as love and death, sacrifice and suffering, or charity and honor. These are the great themes of Botta’s dramas.
Keywords: dramas, myth, poetical, The spirit of drama, Alkestis

Bibliografie
 • A) Opera lui Dan Botta apărută în volume:

 • Botta, Dan, Alkestis. Bucureşti: Editura Universul, 1939.

 • Botta, Dan, Comedia Fantasmelor. Sighişoara: Editura Miron Negu, 1939.

 • Botta, Dan, Unduire şi moarte. Iaşi: Institutul european, 1995.

 • Botta, Dan, Scrieri, Vol II-IV, ediţie îngrijită de Dolores Botta, prefaţă de Ion Biberi. Bucureşti: Editura Pentru Literatură, 1968.

 • B) Referinţe critice

 • Brădăţeanu, Virgil, Istoria literaturii dramatice româneşti şi a artei spectacolului. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982.

 • Biberi, Ion, Ultime eseuri. Bucureşti: Cartea românească, 1985.

 • Caillois, Roger, Eseuri despre imaginaţie. Bucureşti: Editura Univers, 1975.

 • Ceuca, Justin, Evoluţia formelor dramatice. Cluj- Napoca: Editura Dacia, 2002.

 • Ceuca, Justin, Teatrologia românească interbelică. Aspecte teoretice. Bucureşti: Minerva, 1990.

 • Durrand, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului. Introducere în arhetipologia generală. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic, 2000.

 • Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului. Paris: Gallimard, 1963.

 • Eminescu, Mihai, Proză. Bucureşti: Editura Jurnalul Naţional, 2010.

 • Eschil, Sofocle, Euripide, Perşii, Antigona, Troienele. Bucureşti: Editura Lyceum, 1968.

 • Gassner, John, Formă şi idee în teatrul modern.Bucureşti: Editura Meridiane, 1972.

 • Jianu, Ionel, Între teatru şi literatură. Bucureşti: Editura Palimpsest, 2004.

 • Liiceanu, Gabriel, Tragicul o fenomenologie a limitei şi depăşirii. Bucureşti: Editura Univers, 1975.

 • Măciucă, Constantin, Motive şi structuri dramatice. Bucureşti: Editura Eminescu, 1986.

 • Mincu, Marin, Critice. Bucureşti: Editura Pentru Literatură, 1969.

 • Modola, Doina, Dramaturgia românescă între 1900-1918. Cluj- Napoca: Editura Dacia, 1983.

 • Munteanu, Elisabeta, Motive mitice în dramaturgia românească. Bucureşti: Editura Minerva, 1982.

 • Munteanu, Romul, Farsa tragică. Bucureşti: Editura Univers, 1970.

 • Nişcov, Viorica, Temelii folclorice şi orizont european în literatura română. Bucureşti: Editura Academiei R.S R, 1971.

 • Onu, Eugen, Dramaturgia română între 1900-1944. Sensuri ale evoluţiei. Sibiu: Editura Imago, 1999.

 • Pascal, Blaise, Scrieri alese. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1967.

 • Petrescu, Camil, Modalitatea estetică a teatrului. Bucureşti: Editura Enciclopedică Română, 1971.

 • Rachet, Guy, Tragedia greacă. Bucureşti: Editura Univers, 1980.

 • Ubersfeld, Anne, Termenii cheie ai analizei teatrului. Iaşi: Editura Institutului European, 1999.

 • Zamfirescu, Ion, Istoria universală a teatrului. Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1968.

DISTRIBUIȚI