Acasă Articole RTR Adrian Simion, Concepția despre națiune la Simion Bărnuțiu

Adrian Simion, Concepția despre națiune la Simion Bărnuțiu

643
Rezumat

Simion Bărnuţiu’s conception about the nation

This article is intended to be an overview of how Bărnuţiu Simon, one of the most important representatives of the generation of 1848 in Transylvania, introduced the concept of “nation” over time. He was the personality who decisively influenced the nation’s perspective on forty-eighters Transylvanian intellectuals. Bărnuţiu was the one who reformed vision of the concept of “nation” and discussed the constitutional recognition of self-determination and nation, as part of the state. When talking about the nation or in speeches or in his writings, he referred many times to the Transylvanian Romanian nation. He tried to base an ideological foundation for a better political affirmation for the Romanian nation. He tried to realize an ideological foundation for a modern an free Romanian political nation, and he found his arguments in using various ideas regarding national freedom, some of those ideas being part of the natural rights theory.
Keywords: Simion Bărnuţiu, nation, Blaj, speech, concept, Romanians, Transylvania

Bibliografie
 • Albu, Corneliu, Lumina din trecut / Light from the past,
  Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1992.
 • Idem, Simion Bărnuţiu / Simion Bărnuţiu, Editura
  Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.
 • Bărnuţiu, Simion, Discursul de la Blaj şi scrieri de la 1848 /
  Blaj speech and writings of 1848, Uniunea Mondială a
  Românilor Liberi, Cluj Napoca, 1990.
 • Bocşan, Nicolae, Ideea de naţiune la românii din Transilvania
  şi Banat (secolul al XIX-lea) / The idea of nation at
  Romanians in Transylvania and Banat (XIX-th century),
  Presa Universitară Clujeană, Banatica-Reşiţa, 1997.
 • Bodea, Cornelia, (coord.), 1848 la români: o istorie în date
  şi mărturii / 1848 at Romanians: a history in datas and
  evidence, vol. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
  Bucureşti, 1982.
 • Cheresteşiu, V., Adunarea naţională de la Blaj / National
  assembly of Blaj, Editura Politică, Bucureşti, 1966.
 • Chindriş, Ioan, Simion Bărnuţiu. Suveranitate naţională şi
  integrare europeană. O hermeneutică de texte / Simon
  Bărnuţiu. National sovereignty and European integration. A
  hermeneutics of texts, Imprimeria „Ardealul”, Cluj
  Napoca, 1998.
 • Gyemant, Ladislau, Mişcarea naţională a românilor din
  Transilvania între anii 1790-1848 / The national movement
  of Romanians in Transylvania between 1790 and 1848,
  Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
 • Hitchins, Keith, Afirmarea naţiunii: Mişcarea naţională
  românească din Transilvania, 1860-1914 / The nation’s
  affirmation: Romanian national movement in Transylvania,
  1860-1914, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000.
 • Idem, Conştiinţă naţională şi acţiune politică la românii din
  Transilvania: 1700-1868 / National consciousness and
  political action at Transylvanian Romanians: 1700-1868,
  Editura Dacia, Cluj Napoca, 1987.
 • Pantazi, Radu, Simion Bărnuţiu. Opera şi gândirea / Simon
  Bărnuţiu. Opera and thinking, Editura Ştiinţifică
  Bucureşti, 1967.
 • Popescu, Ioan Dorin, „Simion Bărnuţiu – scurtă
  biografie” / “Simion Bărnuţiu – short biography”,
  în Dacoromania, Nr. 38, Alba Iulia, 2008.
 • Roşca, D. D., Oameni şi climate / People and climates, Editura
  Dacia, Cluj, 1971.
 • Tătar, Octavian, Studii de istorie a românilor. Oameni, fapte
  mentalităţi / Studies on Romanian’s history. People, facts
  mentality, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2006.
DISTRIBUIȚI