Acasă Articole RTR Virtus Romana Rediviva: Latinitatea naționalismului ardelean între identitate națională, strategie politică și...

Virtus Romana Rediviva: Latinitatea naționalismului ardelean între identitate națională, strategie politică și loialitate dinastică

623
Rezumat

Virtus Romana Rediviva: The Latinity of the Ardeal Nationalism between National Identity, Political Stratedy, and Dynastic Loyalty

Abstract: This article discusses the ways in which the elites of Transylvanian Romanians living in the Habsburg Empire deployed claims to Roman heritage as both a key ingredient of nation building processes as well as a political instrument to secure political rights in a state in which Roman heritage enjoyed high symbolic value. Specifically, the article shows that several generations of intellectuals initially institutionalized in the Uniate (Greek-Catholic) Church, a politically well-situated institution, emphasized Romanians’ Roman (rather than Dacian) heritage to define the boundaries of the nation. Furthermore, they used the same ethnogenesis story to highlight Romanians’ prestigious status in the geocultural hierarchies of the empire following centuries of marginalization formulated in “civilizational” terms. At the same time, the choice for the Roman heritage also made sense from the perspective of political mobilization strategies to claim political rights denied to Romanians by the imperial status quo while expressing loyalty to the same imperial state itself until the moment it collapsed in the fall of 2018. In short, claims to Roman heritage were instrumentalized to serve nation building, political emancipation, and dynastic loyalty.

Keywords: Roman heritage, nation building, Transylvanian nationalism, inter-imperiality, peasants, Romanians, nationalist elites

Citation suggestion: Cosma, Valer Simion. “Virtus Romana Rediviva: Latinitatea naționalismului ardelean între identitate națională, strategie politică și loialitate dinastică.” Transilvania, no. 10 (2022): 26-39. https://doi.org/10.51391/trva.2022.10.04.

Bibliografie

Bibliography:

 

Ambruster, Adolf. Romanitatea românilor. Istoria unei idei [The Romanity of Romanians: The History of an Idea]. Bucharest: Editura Enciclopedică, 1993.

Andrei, Mirela. “Aspecte privind mitul ‘Bunului Împărat’ în sensibilitatea colectivă țărănească din Ardeal la 1848” [Some Aspects Concerning the Myth of the “Good Emperor” in the Collective Peasants’ Sensibility in Ardeal at 1848]. In Identitate și Alteritate. Studii de imagologie, edited by Nicolae Bocșan and Valeriu Leu. Reșița: Banatica, 1996.

Andrei, Mirela. La granița Imperiului. Vicariatul Rodnei. Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2006.

Ban, Cornel. “Inter-imperiality: A Political Economy Reading.” Transilvania, no, 10 (2022).

Ben-Amos, Dan. “The Idea of Folklore: An Essay.” In Folklore, vol. 1, From Definition to Discipline, edited by Alan Dundes. London and New York: Routledge, 2005.

Bernath, Mathias. Habsburgii și începuturile formării națiunii române [The Habsburgs and the Beginnings of the Formation of the Romanian Nation]. Cluj-Napoca: Dacia, 1994.

Bichigean, Vasile. “Poëmation de secundae legione Valachica.” Arhiva Someșană, no. 2-3 (1925): 13-19; 39-65.

Bîrlea, Octavian. Istoria folcloristicii românești [The History of Romanian Folkloristics]. Bucarest: Editura Enciclopedică Română, 1974.

Boatcă, Manuela, and Anca Parvulescu. “Creolizing Transylvania: Notes on Coloniality and Inter-imperiality” in History of the Present: A Journal of Critical History 10, no. 1 (2020).

Boatcă, Manuela. Multiple Europes and the Politics of Difference Within.” In Uneasy Postcolonialisms: Worlds and Knowledges Otherwise 3, no. 3 (Durham Center for Global Studies and the Humanities, Duke University), 2013, https://globalstudies.trinity.duke.edu/projects/wko-uneasy-postcolonialisms.

Burke, Peter. O istorie socială a cunoașterii [A Social History of Knowledge]. Iași: Institutul European, 2004.

Câmpeanu, Remus. Elitele românești din Transilvania veacului al XVIII-lea [Romanian Elites in Transylvania during 18th Century]. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2008.

Cârjă, Ion. “Românii ardeleni și puterea imperială austriacă în perioada 1849-1851. Considerații privind ideologia mișcării petiționare românești” [Romanians in Ardeal and Imperial Power Between 1849-1851]. In Identitate și alteritate. Studii de imagologie II, edited by Nicolae Bocșan, Sorin Mitu, and Toader Nicoară. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1998.

Constantinescu, Grigore. Preoți și învățători folcloriști și contribuția lor la dezvoltarea folcloristicii românești (rezumat teză de doctorat), București, 1998.

Cornea, Paul. Originile romantismului românesc [The Origins of Romanian Romanticism] Bucharest: Editura Minerva, 1972.

Cosma, Valer Simion. “‘Rădicarea din întunecata prostie’. Imaginea neamțului la nivelul clerului năsăudean în prima jumătate a secolului al XIX-lea” [“Rising from the Dark Dumbness”]. In Arhiva Someșană VII, no. 3 (2008).

Cosma, Valer Simion. “El nacimiento de la Nación Rumana Reexaminado. Una Mirada Decolonial.” In Decolonizando Identitades. Pertencia y Rechazo de/desde el Sur Global, edited by Chiara Olivieri, and Antonio Ortega Santos. Granada: Universidad de Granada/Instituto de Migraciones, 2017.

Cosma, Valer Simion. “Imaginea neamțului în sensibilitatea intelectualității năsăudene” [The Image of the German in the Intellectual Sensibility]. Caiete de Antropologie Istorică VII, no. 1-2 (2008): 187-207.

Cosma, Valer Simion. “Inventing the Romanian Peasant in Transylvania during the Nineteenth Century.” In Ruralism and Literature in Romania, edited by Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga, and Maria Sass, 165-190. Berlin: Peter Lang, 2019.

Cosma, Valer Simion. “Népismeret a társadalomszabályozás folyamata és a nacionalizmus között. A román klerikusok és a néprajzkutatás kezdetei a 19. századi Erdélyben.” In Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22: Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák, edited by Keszeg Vilmos, Szász István Szilárd, and Zsigmond Júlia, 163-184. Kolozsvár/Cluj-Napoca, 2014.

Cotore, Gheorghe Gherontie. Despre articulușurile ceale de price [About the Articles Responsible] [1746]. Alba Iulia, 2000.

Cotore, Gheorghe Gherontie. Istoria despre schismăticia grecilor [History of the Schism of the Greeks] [1746]. Cluj-Napoca: Argonaut, 2008.

Doyle, Laura. “Modernist Studies and Inter-imperiality in the Longue Durée.” In The Oxford Handbook of Global Modernisms, edited by Mark Wollaeger, 669-96. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Drace-Francis, Alex. The Making of Modern Romanian Culture: Literacy and the Development of National Identity. London & New York: Tauris Academic Studies, 2006.

Drace-Francis, Alex. The Tradition of Invention: Romanian Ethnic and Social Stereotypes in Historical Context. London & Boston: Brill, 2013.

Duțu, Alexandru. Coordonate ale culturii românești în secolul al XVIII-lea (1700-1821) [Coordinates of the Romanian Culture in the 18th Century]. Bucharest: Editura pentru Literatură, 1968.

Florea, Virgiliu. Folcloriști ardeleni. Colecții inedite de folclor [Folklorists from Ardeal]. Cluj-Napoca: Transilvania Press, 1994.

Furtună, Dumitru. Preoțimea românească în secolul al XVIII-lea. Starea ei culturală și material [Romanian Preasts in the 18th Century]. Vălenii de Munte, 1915.

Georgeta Filitti, ed. Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea [Foreign Travelers about the Romanian States in XIXth Century], vol. I. Bucharest: Editura Academiei Române, 2004.

Grancea, Mihaela. Călători străini prin Principatele dunărene, Transilvania și Banat (1683-1789). Identitate și alteritate [Foreign Travelers in the Danube Principalities, Transylvania, and Banat (1863-1789): Identity and Alterity]. Sibiu: Editura ULBS, 2002.

Heitmann, Klaus. Imaginea românilor în spațiul lingvistic german [The Image of the Romanians in the German Linguistic Space]. Bucharest: Editura Univers, 1995.

Herța, Andrei, and Valer Simion Cosma. “Extragere, transformare și comodificare a naturii în context imperial și post-imperial. Incursiuni preliminare în istoria căii ferate Salva-Vișeu” [Extraction, Transformation, and Commodification of Nature in Imperial and Post-Imperial Context]. Acta Musei Porolissensis XLII (2020): 53-67.

Hitchins, Keith. A Nation Discovered: Romanian Intellectuals in Transylvania and the Idea of Nation 1700-1848. Bucharest: The Encyclopedic Publishing House, 1999.

Hitchins, Keith. Românii 1774-1866 [The Romanians 1774-1866]. Bucharest: Humanitas, 2013.

Iorga, Nicolae. Istoria Bisericii Românești și a vieții religioase a românilor [The History of Romanian Church and Religios Life of Romanians], vol. II. Bucharest: Saeculum, 2012.

Iorga, Nicolae. Sate și preoți din Ardeal [Villages and Priests in Ardeal]. Bucharest, 1902.

Judson, Pieter. The Habsburg Empire: A New History. Cambridge MA: Harvard University Press, 2016.

Lendvai, Paul. Ungurii [The Hungarians]. Bucharest: Humanitas, 2013.

Maior, Liviu. Habsburgi și Români. De la loialitatea dinastică la identitatea națională [Habsburgs and Romanians: From Dynastic Loyalty to National Identity]. Bucharest: Editura Enciclopedică, 2006.

Maior, Liviu. Românii în armata habsburgică. Soldați și ofițeri uitați [Romanians in the Habsgurg Army: Forgotten Soldiers and Officers]. Bucharest: Editura Enciclopedică, 2004.

Marica, George M. Studii de istoria și sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea [Studies of History and Sociology of Romanian Culture in Ardeal during the 19th Century], vol. I. Cluj-Napoca: Dacia, 1977.

Marino, Adrian. Pentru Europa. Integrarea României. Aspect ideologice și culturale [For Europe: The Romanian Integration: Ideological and Cultural Aspects]. Iași: Polirom, 2005.

Matei, Sorin Adam. Boierii minții. Intelectualii români între grupurile de prestigiu și piața liberă a ideilor [The Boyars of the Mind: Romanian Intellectuals Between Prestige Groups and the Free Market of Ideas]. Bucharest: Compania, 2004.

Mignolo, Walter. Dezobediența epistemică. Retorica modernității. Logica colonialității și gramatica decolonialității [Desobediencia epistémica]. Cluj-Napoca: Idea, 2016.

Miron, Greta-Monica. Biserica greco-catolică din Transilvania. Cler și enoriași (1697-1782) [The Greek-Catholic Church in Transylvania (1697-1782)]. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2004.

Mitu, Sorin. Imagini europene și mentalități românești din Transilvania la începutul epocii moderne [European Images and Romanian Mentalities in Early Modern Transylvania]. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2000.

Mitu, Sorin. Transilvania mea. Istorii, mentalități, identități [My Transylvania: Histories, Mentalities, Identities]. Iași: Polirom, 2013.

Moisil, Iuliu. “Biografia lui Anton Cosimelli” [Anton Cosimelli’s Biography]. Arhiva Someșană, no. 25, Năsăud, October 1938 – March 1939.

Neagotă, Bogdan. “Ideea romană și comparatismul genetic latinizant în studiile de folclor românesc” [The Roman Idea and Latinizing Genetic Comparatism in Romanian Floklore Studies]. ORMA. Revistă de studii etnologice și istorico-religioase, no. 16 (2011).

Neumann, Victor. Tentația lui homo europaeus. Geneza ideilor moderne în Europa Centrală și de Sud-Est [The Temptation of Homo Europaeus: The Genesis of Modern Ideas in Central and Southeast Europe]. Iași: Polirom, 2006.

Onofreiu, Adrian, and Ioan Bolovan. Contribuții documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean [Documentary Contributions in respect to the History of the Border Regiment in Năsăud]. Bucharest: Editura Enciclopedică, 2006.

Onofreiu, Adrian. “Aportul districtului Năsăud la mișcarea națională românească din Transilvania (1861-1876)” [The Importance of the Năsăud District in the Romanian National Movement in Transylvania (1861-1876)]. Arhiva Someșană IV, Cluj-Napoca, 2005.

Pâclișanu, Zenovie. Biserica și românismul [1910] [The Church and Romanianness]. Târgu-Lăpuș: Galaxia Gutenberg2005.

Pál, Judit, “Integrarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic la sfârșitul secolului al XVII-lea” [The Integration of Transylvania in the Habsburg Empire at the End of the 17th Century]. In Austrian Influences and Regional Identities, edited by François Bréda, Valentin Trifescu, Luminița Ignat-Coman, and Giordano Altarozzi. Bratislava: Ab Art, 2012.

Parvulescu, Anca, and Manuela Boatcă. Creolizing the Modern: Transylvania across Empires. Ithaca & London: Cornell University Press, 2022.

Pascu, Ștefan. Bobîlna. Bucharest: Editura Științifică, 1963.

Pop, Ioan-Aurel. Biserică, societate și cultură în Transilvania secolului al XVI-lea. Între acceptare și excludere [Church, Society, and Culture in 16th Century Transylvania: Between Acceptance and Exclusion]. Bucharest: Editura Academiei Române, 2012.

Prodan, David. Problema iobăgiei în Transilvania 1700-1848 [The Problem of Serfdom in Transylvania 1700-1848]. Bucharest: Editura Științifică și Enciclopedică, 1989.

Prodan, David. Supplex Libellus Valachorum. Bucharest, 1967.

Quiroga, Alejandro. “La nacionalización en España. Una propuesta teórica.” Ayer. Revista de Historia Contemporánea 90, no. 2 (2013).

Sabău, Septimia Claudia. „Și ne-au făcut din grănițeri, țărani…” Mentalități colective în satele năsăudene foste grănicerești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea [Collective Mentalities in Năsăud Border Villages in the Second Half of the 19th Century]. Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015.

Șaguna, Andrei. Istoria bisericei ortodoxe resaritene universale [The History of the Universal Eastern Orthodox Church]. Olmutz, 1860.

Said, Edward. Orientalism. New York: Vintage Books, 1979.

Șăineanu, Lazăr. Istoria filologiei române, cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895): Studii critice [The History of Romanian Philology]. Bucharest: Editura Librăriei Socec & Co., 1895.

Scott, James C. În numele statului. Modele eșuate de îmbunătățire a condiției umane, translated by Alina Pelea. Iași: Polirom, 2007.

Șotropa, Virgil, and Nicolae Drăganu. Istoria școalelor năsăudene: scrisă cu prilejul jubileului de 50 de ani de existență (1863-1913) a gimnaziului superior fundațional din Năsăud [The History of Năsăud Schools]. Năsăud, 1913.

Șotropa, Virgil. “Regimentul Grăniceresc Năsăudean” [The Năsăud Border Regiment]. Arhiva Someșană, no. 2, Năsăud (1925): 1-11.

Țichindeleanu, Ovidiu. “Prefață” [Preface]. In Walter Mignolo, Dezobediența epistemică. Retorica modernității. Logica colonialității și gramatica decolonialității [Desobediencia epistémica]. Cluj-Napoca: Idea, 2016.

Todorova, Maria. Imagining the Balkans. Oxford & New York: Oxford University Press, 1997.

Tóth, Zoltán I. Primul secol al naționalismului românesc ardelean (1697-1792) [The First Century of Romanian Nationalism from Ardeal]. Bucharest, 2001.

Turnock, D. “Transport for Romania’s Carpathian Forests: Improved Accessibility through Technological Change.” GeoJournal 22, no. 4 (1990): 409-428.

Verdery, Katherine. Transylvanian Villagers: Three Centuries of Political, Economic, and Ethnic Change. Los Angeles: University of California Press, 1983.

Wolf, Larry. Inventing Eastern Europe: The Map of the Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford, CA: Stanford University Press, 1994.

DISTRIBUIȚI