Free Porn
Acasă Articole RTR Un salt conceptual necesar: de la folk culture la popular culture

Un salt conceptual necesar: de la folk culture la popular culture

906
Rezumat

A necessary conceptual leap: From Folk Culture to Popular Culture

În eseul de faţă urmărim saltul conceptual de la folk culture la popular culture, care a avut loc în studiile culturale din a doua jumătate a secolului al XX-lea, cu variaţiile terminologice aferente. Această „evoluţie” a coincis şi cu apariţia şi dezvoltarea unui metadiscurs care a reprezentat o provocare în sine pentru filosofia culturii, intrată în era postmodernă, şi pentru studiile culturale. Eseul este structurat pe trei părţi: în prima sunt propuse ipotezele şi fixate obiectivele; în cea de-a doua sunt descrise mutaţiile prin care „cultura populară” trece din momentul creării binoamelor „cultură populară” – „cultură înaltă”, respectiv folk culture – popular culture; în cea de-a treia parte abordăm modul de raportare metodologică la metadiscursul culturii populare.

Keywords: folk culture, popular culture, industrial culture, postmodernism, narrative knowledge

Bibliografie

Adorno, Theodor, The Culture Industry, Londra, Routlage, 1991.

Barthes, Roland, Mitologii (Mythologies), traducere, prefaţă și note de Maria Carpov, Iași, Editura Institutul European, 1997.

Benjamin, Walter, „Opera de artă în epoca reproducerii mecanice” („The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”), în Iluminări, traducere de Catrinel Pleșu, Cluj, Idea Design & Print Editură, 2002.

Clifford, James; Marcus, George E. (coord.), Writing Culture. The Poetics and Politics of Etnography, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 2010.

Ciugureanu, Adina, Efectul de bumerang: eseuri despre cultura populară americană a secolului al XX-lea (The Boomerang Effect: Essays on American Popular Culture of the Twentieth Century), Iași, Editura Institutul European, 2008.

Hawking, Stephan; Mlodinow, Leonard, Marele plan (The Big Plan), traducere din engleză de Anca Vișinescu și Mihai Vișinescu, București, Editura Humanitas, 2012.

Lyotard, Jean-François, Condiţia postmodernă. Raport asupra cunoașterii (The Postmodern Condition: A report on Knowledge), traducere și cuvânt înainte de Ciprian Mihali, Cluj, Editura Idea Design & Print Editură, 2003.

Lotman, I. M., Studii de tipologie a culturii (Studies on The Typology of Culture), traducere de Radu Nicolau, București,  Editura Univers, 1974.

Lotman, I. M., Cultură și explozie (Culture and Explosion), traducere de George Gheţu și Justina Bandol, Pitești, Editura Paralela 45, 2004.

Maffesoli, Michel, Clipa eternă. Reîntoarcerea tragicului în societăţile postmoderne (The Eternal Moment. The Return of the Tragic in Postmodern Societies), traducere de Magdalena Tălăban, București, Editura Meridiane, 2003.

Nemoianu, Virgil, Îmblânzirea romantismului. Literatura europeană și epoca Bidermeier (Taming the Romance. European Literature and the Age Bidermeier), traducere de Alina Florea și Sanda Aronescu, București, Editura Minerva, 1998.

Spiridon, Monica, Popular culture. Modele, repere și practici contempo rane (Popular Culture. Patterns, Landmarks and Contemporary Practices), Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2013.

Storey, John, Inventing popular culture, Cornwall: Blackwell Publishing.

Storey, John (2009). Cultural Theory and Popular Culture: A Reader, 2nd edn. Hemel Hempstead, Pretince Hall, 2003.

Strinati, Dominic, An Introduction to Theories of Popular Culture, Second Edition, London and New York, Routlage, 2005.

DISTRIBUIȚI