Acasă Articole RTR Un manuscris românesc, întocmit de arhidiaconul onorar Ioan Doboşi

Un manuscris românesc, întocmit de arhidiaconul onorar Ioan Doboşi

1605
Rezumat

A Romanian manuscript made by honorary archdeacon Ioan Doboşi

Our article presents a manuscriptdrawn up in Medieşu Aurit (Satu Mare) in 1887 by honorary archdeacon Ioan Doboşi (1863-1937). The manuscript presents his beautifulpreoccupations to gather in a notebook poems written by consecrated and also less famous poets at the end of the 19th century.

The honored Greek-Catholic archpriest Ioan Doboşi, graduated from primary and secondary school in Satu Mare and he studied theology in Gherla, being ordained in 1887.He served in Bârsana (Maramureş), Turţ and Gherţa Mică (Satu Mare). An important fact is thatIoan Doboşi was a member of„Astra” and he was also presentat the Grand National Assembly on the 1st of December 1918 with his son Ioan, a future lawyer.

Keywords: manuscript, poems, Greek-Catholic priest, Satu Mare, Medieşu Aurit,19th century

Bibliografie

Manuscripts:

 • Ioan Doboşi, Istoria familiei Doboşi, ms. / The Doboşi family history.

Books:

 • Câmpean, Viorel, Oameni şi locuri din Sătmar / People and places of Satmar, vol. II, Satu Mare, Editura Citadela, 2010, 316 p.
 • Câmpean, Viorel, Vezendiu – 750 de ani de atestare documentară/ Vezendiu – 750 years of documentary, Satu Mare, Editura Citadela, 2012, 158 p.
 • Ciubotă, Viorel, Lupta românilor sătmăreni pentru unire (1918-1919) / Satu Mare Romanians’ struggle for union (19181919), Satu Mare, 2004, 583 p.
 • Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900 / Dictionary of Romanian Literature from its origins to 1900, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1979, 973 p.
 • Doboşi, Alexandru, Datul oilor (quinquagesima ovium). Un capitol din istoria economică a românilor din Transilvania / Wagging sheep (quinquagesima ovium). A chapter in the economic history of the Romanians in Transylvania, în Academia Română. Studii şi Cercetări, XXVIII, Bucureşti, 1937.
 • Doboşi, Alexandru, Memoriu de titluri şi lucrări Sept. 1936/ Memo titles and works, Sept. 1936, Cluj, 1936, 6 p.
 • *** Enciclopedia istoriografiei româneşti / Romanian historiography Encyclopedia, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1978, 470 p.
 • *** Lupta românilor din judeţul Satu Mare / Fight Romanians in Satu Mare County, Bucureşti, 1989, 575 p.
 • Neamţu, Gelu; Vaida-Voevod, Mircea, 1 Decembrie 1918. Mărturii ale participanţilor. Ioachim Crăciun. Documente la un sfert de veac de la Marea Unire / 1 December 1918. Testimonies of participants.Ioachim Crăciun.Documents from a quarter century of the Great Union, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 284 p.
 • Puşcariu, Ioan cavaler de, Date istorice privitoare la familiile nobile române, vol. I, vol II, ediţia a IV-a, ClujNapoca, Editura Societăţii culturale Pro Maramureş „Dragoş Vodă”, 2003, 774 p.
 • Retegan, Simion, Parohii, biserici şi preoţi greco-catolici din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea (1849-1875). Mărturii documentare / Parishes, churches and Greek Catholic priests in Transylvania in the mid-nineteenth century (18491875).Testimonies documentary, Cluj-Napoca, 2006, 484 p.
 • Vulturescu, George, Cultură şi literatură în ţinuturile Sătmarului. Dicţionar 1700-2000/ Culture and Literature in the provinces of Satmar.Dictionary 1700-2000, Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2000, 279 p.
 • Porumbăcean, Claudiu; Dulgău, Bujor, Oameni din Sătmar / People from Satmar, Satu Mare, 2000, 256 p.

Study, Magazin articles:

 • Câmpean, Viorel, Alexandru Doboşi, un istoric român născut într-o vrednică familie din Sătmar/ Alexandru Doboşi, a romanian historian born in a family worthy from Satmar. În vol.: Istoricul Gelu Neamţu la 75 de ani, coordonatorul volumului Ioan Lăcătuşu, ediţie îngrijită de Vasile Lechinţan şi Vasile Şt. Tutula, Sfântu-Gheorghe, 2014, p. 524-536.
 • Câmpean, Viorel, 110 ani de la naşterea istoricului Alexandru Doboşi /110 years of the birth of the historian Alexandru Doboşi. În vol.: Oameni şi locuri din Sătmar, Satu Mare, vol. II, 2010, p. 75-78.
 • Câmpean, Viorel, Preoţii din familia Doboşi, vrednici slujitori ai credincioşilor sătmăreni / The priests of the family Doboşi, faithful servants worthy from Satu Mare. În vol.: Oameni şi locuri din Sătmar, vol. II, Satu Mare, 2010, p. 209-213.
 • Cuvântul adevărului / Word of truth, Bixad, an XV, nr. 8, august 1937, p. 349.
 • Gazeta ilustrată / Illustrated Newspaper, Cluj, an VIII, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1939, p. 106.
 • Ghitta, Ovidiu, Episcopul Grigore Maior şi biserica din Sărăuad / Bishop Grigore Maior and the churchfrom Sărăuad. În vol. Identitate şi alteritate. 5. Studii de istorie politică şi culturală, Cluj-Napoca, 2011, p. 49.
 • Miloiu, Ioachim, Un caiet de cântări din 1866 / A notebook of songs from 1866. În: Banatul, Revistă culturală, socială, economică, Anul III, Timişoara, 1928, p. 30-41.
 • Popa, Mircea, Din istoria cărţii româneşti: culegerile de cântece naţionale şi de petrecere / Pages from the History of Romanian Books – The Collections of National Folk and Earthly Songs. În: Libraria, Anuar II, Târgu Mureş, 2003, p. 218-230.
 • Silasi, Gregoriu, Românul în poesia sa poporală / Romanian in his folk poetry. În: Transilvania, Anul X, Nr. 14, Braşov, 1877 p. 161.

Annuals:

 • Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujvárensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1882 Schematismus of the Venerable Clergy of the Greek Catholic Diocese of Szamosujvár [Gherla] for A.D. 1882, Gherla, Typis Typographiae dioecesane, 1882.
 • Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujváriensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1900,Gherla, 1900 / Schematismus of the Venerable Clergy of the Greek Catholic Diocese of Szamosujvár [Gherla] for A.D. 1900, Gherla, Typis Typographiae dioecesane, 1900.
 • A Szatmári Kir.Kath. Főgymnasium 1877/1878 Évi Értesitője / Catholic High School Yearbook from Satu Mare years1877/1878, Budapest, Nyomatott a „Hunyadi Mátyás” Intézetben, 1878.
 • A Szatmári Kir.Kath. Főgymnasium 1878/1879 Évi Értesitője / Catholic High School Yearbook from Satu Mare years 1878/1879, Budapest, Nyomatott a „Hunyadi Mátyás” Intézetben, 1879.
 • A Szatmári Kir.Kath. Főgymnasium 1879/1880 Évi Értesitője / Catholic High School Yearbook from Satu Mare years 1879/1880, Szatmár, Nyomatott a „Szabadsajtó” Nyomda Gyorssajtóján, 1880.
 • A Szatmári Kir.Kath. Főgymnasium 1880/1881 Évi Értesitője / Catholic High School Yearbook from Satu Mare years 1880/1881, Szatmár, Nyomatott a „Szabadsajtó” Nyomda Gyorssajtóján, 1881.

Electronic sources:

 • Pop, Ioan-Aurel, Istorici clujeni şi transilvăneni la Accademia di Romania din Roma în perioada interbelică, în Clujul pentru toţi, articol disponibil la adresa http://beta.cluj4all.com/file-dinistoria-clujului-si-transilvaniei/istorici-clujeni-si-transilvaneni-laaccademia-di-romania-din-roma-in-perioada-interbelica/, accesat în septembrie 2016.
DISTRIBUIȚI