Acasă Articole RTR Umanitatea alternativă. Subversiunea romanului românesc postbelic

Umanitatea alternativă. Subversiunea romanului românesc postbelic

1426
Rezumat

An  Alternative Humanity. The Subversion of Postwar Romanian Novel

This article discusses the conditions of representing reality and humanity within the Romanian context during the communist era, together with all its narrative, ideological, social and political implications. In the first part I propose a typology of subversion related to the official ideology of the regime, based on two fundamental criteria: one characterological, the other ideological. In the second part, I will analyze three novels published during the years of relative ideological liberalization (in a flexible understanding, 1970s-1980s). The central argument is that the subversive attitude in Romanian novel writing of the period does not have a political character, but rather an aesthetic one. These novels propose characters and situations that present an alternative humanity (that is, an illusioned, mediocre, antiheroic, problematic, failed, and marginal behavior) compared with the rigid humanity promoted by the Romanian socialism. The subversive character of this type of humanity derives from the fact that it reshapes in a “heretic” way ideologically prefabricated themes such as identity, human condition and memory.

Keywords: Postwar Romanian Novel, Socialist Humanism, Subversion, Aestheticism, Nicolae Breban, Norman Manea, Mircea Nedelciu

Bibliografie
 • Borbely, Ștefan, “Viața și opiniile lui Zacharias Lichter” / “The Life and The Opinions of Zacharias Lichter”. Coord. Ion Pop. Dicționar analitic de opere literare românești, Ediție definitivă, Vol. II. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2007: 1081.
 • Breban, Nicolae. Bunavestire / The Annunciation. Ed. a IIa. București Albatros, 1994.
 • Cordoș, Sanda. “Postfață – Un roman fără vârstă” / Afterword – A timeless novel. Gabriela Adameșteanu. Drumul egal al fiecărei zile (roman), Ed. a V-a. Iași: Polirom, 2008.
 • — “Îngereasa cu pălărie verde” / A woman Angel with a Green Hat. Coord. Ion Pop. Dicționar analitic de opere literare românești, Ediție definitivă, Vol. II. ClujNapoca: Casa Cărții de Știință, 2007: 432.
 • Crăciun, Gheorghe. Doi într-o carte… ( fără a-l mai socoti pe autorul ei) / Two in a Book… (Without Counting its Author). Cluj-Napoca: Grinta, 2003.
 • Cristescu, Maria Luiza. “Arta ca ipoteză de viaţă și romanul ca ipoteză de roman / Art as Life and the Novel as Novel Hypothesis”. Steaua. Nr. 9/septembrie (1983): 51.
 • Dobrescu, Caius. Modernitatea ultimă / The Last Modernity. București: Univers, 1999.
 • Dumitriu, Dana. “Norman Manea, Captivi” / “Norman Manea – Captives”. Argeș. Nr. 2/februarie (1971): 1011.
 • Enescu, Radu. “Captivii” / “The Captives”. Familia. Nr. 5/mai (1971): 4.
 • Manea, Norman. Captivi / Captives. București: Cartea Românească, 1970.
 • Manea, Norman. Casa Melcului / Snail’s House. București: Hasefer, 1999.
 • Manolescu, Nicolae. Arca lui Noe / Noe’s Ark. București: Gramar, 2001. Martin, Mircea. “Despre estetismul socialist” / “On Socialist Aestheticism”. România literară. Nr. 23/16-22 iunie (2004)
 • Nedelciu, Mircea. Zmeura de câmpie / Raspberry of the Field. Ed. a II-a. București: Compania, 2005.
 • Negrici, Eugen. Literatura română sub comunism – Proza / Romanian Literature under Communism – The Proze. Ediția a II-a. București: Fundația Pro, 2006.
 • Pavel, Laura. Antimemoriile lui Grobei / The Anti – memoirs of Grobei. București: Ideea Europeană, 2004.
 • Perian, Gheorghe, Scriitori români postmoderni / Postmodern Romanian Writers. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1996.
 • Robbe-Grillet, Allan. Pentru un nou roman / For a New Novel. Traducere de Ioan Pop Curșeu. Cluj-Napoca: Tact, 2007.
 • Vancea, Viola. “Fericirea lui Sisif ” / ”Sisyphus Happiness”. România literară. Nr. 15/22 aprilie (1971): 10.
DISTRIBUIȚI