Acasă Articole RTR Trecut şi viitor. Panait Istrati par lui-même

Trecut şi viitor. Panait Istrati par lui-même

1358
Rezumat

Past and Future. Panait Istrati par lui-même

This study sets to investigate an important node of implications in Panait Istrati’s biography and work, by starting from his first book published in Romanian (Trecut și viitor / Past and Future, 1925), at a time when he was already known as a successful French writer. While we trace his formative path and his idea of art, we also intend to debunk the myth of the genuine, pure author, which tampered with the reception of his writings in Romania. Essentially hostile against the men of letters, in whom he saw a handful of manufacturers, the self-taught plebeian Istrati was in fact a coherent intellectual and an artist with a plan, who had well-assimilated readings and a marked awareness of his writing. Far from being naïve, the cohesion of his biographical and creative selves heralded the existentially committed poetics of authenticity of the likes of Camil Petrescu and Mircea Eliade.

Keywords: autobiography, authenticity, literary discontent, artistic literature vs. committed literature, humanism, marginality

Bibliografie
 • * * * Caiete critice, nr. 3-4/1985.
 • * * * Correspondance intégrale Panaït Istrati – Romain Rolland. 1919-1935, Canevas éditeur, Paris, 1989.
 • Coman, Viorel, Provincia magna, Muzeul Brăilei şi Editura Istros, Brăila, 2013.
 • Constantinescu, Pompiliu, Opere şi autori, Editura Ancora, S. Benvenisti & Co, Bucureşti, 1928.
 • Iorgulescu, Mircea, Celălalt Istrati, Editura Polirom, Iaşi, 2004.
 • Iorgulescu, Mircea, Panait Istrati nomadul nestatornic. Viaţa, opera, aventurile – legende şi adevăruri, Editura Karta Graphic, Ploieşti, 2011.
 • Istrati, Panait, Opere (vol. I şi II), Ediţie îngrijită, note şi comentarii de Teodor Vârgolici, Introducere de Eugen Simion, Editura Academiei Române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2003.
 • Istrati, Panait, Trei decenii de publicistică, Vol. I: Scăpare de condei, 1906-1916; Vol. II: Între banchet şi ciomăgeală, 1919-1929, Ediţie îngrijită de Ion Ursulescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004-2005.
 • Jutrin, Monique, Panaït Istrati. Un chardon déraciné (deuxième édition), Éditions L’échappé, Montreuil-Paris, 2014.
 • Oprea, Al., Panait Istrati: dosar al vieţii şi al operei, Editura Minerva, Bucureşti, 1984.
 • Raydon, Edouard, Panaït Istrati, vagabond de génie, Éditions Municipales, Paris, 1968.
  Talex, Al., Panait Istrati, Editura Vremea, Bucureşti, 1944.
DISTRIBUIȚI