Acasă Articole RTR The Anti-Ruralism of the Sibiu Literary Circle: I. Negoițescu and the “Pășunism”...

The Anti-Ruralism of the Sibiu Literary Circle: I. Negoițescu and the “Pășunism” in Romanian Modernist Literature

489
Rezumat

The Anti-Ruralism of the Sibiu Literary Circle: I. Negoițescu and the “Pășunism” in Romanian Modernist Literature

Abstract: The members of the Sibiu Literary Circle coined and disseminated the rather abusive term “pășunism” (from the Romanian word “pășune,” meaning pasture) in order to combat the confusion between ethnic, ethical and aesthetic. In the spirit of Eugen Lovinescu’s literary ideology, this was considered by the Literary Circle as an urgent mission in the context of Romanian literature in the 1940s. Originally intended to ironize (neo)“sămănătorist” or “fascist-sămănătorist” literature, the term “pășunism,” given the thematic aspect which it implies, gained a lax usage. Therefore, rural literature and folklore-inspired literature among others fit in the satirical term’s category. The aim of the following paper is to investigate the origins and manifestations of the anti-ruralist tendencies of the Sibiu Literary Circle in its earlier days, starting from, but not limited to the writings of I. Negoițescu.

Keywords: Sibiu Literary Circle, Ion Negoițescu, anti-ruralism, Romanian literary history, “pășunism”

Citation suggestion: Pop, Ionucu. The Anti-Ruralism of the Sibiu Literary Circle: I. Negoițescu and the “Pășunism” in Romanian Modernist Literature.” Transilvania, no. 5 (2022): 81-89. https://doi.org/10.51391/trva.2022.05.11.

Bibliografie

Blaga, Lucian. “Elogiu satului românesc” [Eulogy of the Romanian Village]. In Discursuri de recepție la Academia Română [Reception Speeches at the Romanian Academy], edited by Octav Păun, Bucharest: Albatros, 1980.

Blaga, Lucian. Trilogia culturii [Trilogy of Culture]. Bucharest: Humanitas, 2011.

Blaga, Lucian. Zări și etape [Horizons and Stages]. Bucharest: Minerva, 1990.

Borza, Cosmin. “Literatura rurală” [Rural literature]. In Enciclopedia imaginariilor din România I. Imaginar literar [Encyclopedia of Romanian Imaginaries I. Literary Imaginary], edited by Corin Braga, 191-210. Iași: Polirom, 2020.

Borza, Cosmin. “The National No Man’s Land. Imagining Rurality in the Romanian Literary Histories.” Dacoromania litteraria, no. 6 (2019): 170-180.

Butoi, Ionuț. “Recitindu-l pe Sthal” [Rereading Stahl]. Transilvania, no. 1-2 (2022): 5-14.

Crețu, Bogdan. “Tînărul Ion Negoițescu: Devenirea unui mare critic (I)” [The Young Ion Negoițescu: Becoming a Great Critic (I)]. Convorbiri literare, no. 7 (2007): 59.

Damaschin, Dan. Cercul literar de la Sibiu/Cluj. Deschidere spre europeism și universalitate [The Sibiu/Cluj Literary Circle. Openness to Europeanism and universality]. Cluj-Napoca: ZENIT, 2009.

Damaschin, Dan. Cercul Literar de la Sibiu/Cluj: glosse/restituiri/corespondențe [The Sibiu/Cluj Literary Circle: Glosses, Restorations, Correspondences]. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2013.

Doboș, Mihaela. Tabloul unui destin – Ștefan Aug. Doinaș: o monografie [The Painting of a Destiny – Ștefan Aug. Doinaș: a Monograph]. Iași: Adenium, 2013.

Iancu, Victor. “În chestiunea noii mișcări estetice din Ardeal. Ce este Cercul literar din Sibiu?” [On the Issue of the New Aesthetic Movement in Transylvania: What Is the Sibiu Literary Circle?]. Timpul, no. 2192-2193 (1943): 2.

Negoițescu, Ion. ***. Apostrof, no. 6 (1997): 17.

Negoițescu, I. “Pășuniști șinemuritoriʼ” [Pășunists and “Immortals”]. Saeculum, no. 1 (1944): 78-81.

Negoițescu, I. Analize și sinteze [Analyzes and Syntheses]. Bucharest: Albatros, 1976.

Negoițescu, I. În cunoștință de cauză [Knowingly]. Cluj-Napoca: Dacia, 1991.

Negoițescu, I. Istoria literaturii române: 1840-1945 [History of Romanian Literature: 1840-1945]. Cluj-Napoca: Dacia, 2002.

Negoițescu, I. Scriitori contemporani [Contemporary Writers]. Ploiești: Paralela 45, 2000.

Negoițescu, I. Scriitori moderni [Modern Writers]. Bucharest: Editura Pentru Literatură, 1966.

Negoițescu, I. Straja dragonilor [The Watch of the Dragons]. Cluj-Napoca: Biblioteca Apostrof, 1994.

Negoițescu, I., and Radu Stanca. Un roman epistolary [An Epistolary Novel]. Bucharest: Albatros, 1978.

Negoițescu, Ion. De la “elanul juvenil” la visatul Euphorion” (Publicistica de tinerețe: 1938-1947) [From “Youthful Zeal” to “dreamed Euphorion” (Youth Publishing: 1938-1947)], edited by Lelia Nicolescu. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2007.

Ornea, Z. Sămănătorismul. third edition, revised. Bucharest: Editura Fundaţiei Culturale Romane, 1998.

Petreu, Marta. Blaga, între legionari și comuniști [Blaga, Between Legionnaires and Communists]. Iași: Polirom, 2021.

Poantă, Petru. Cercul Literar de la Sibiu. Introducere în fenomenul originar [The Sibiu Literary Circle. Introduction to the Original Phenomenon]. Cluj-Napoca: Clusium, 1997.

Regman, Cornel. “Cu gândul la Gheorghe Şincai. Mitul latin” [Thinking of Gheorghe Șincai. The Latin Myth]. Ardealul, no. 21 (1944): 3, 7.

Regman, Cornel. “Un regim pe sfârşite: Tradiţionalismul” [A Regime on its End: Traditionalism]. Revista Cercului Literar, no. 6-8 (1945): 118.

Sîrbu, Ion. D. Jurnalul unui jurnalist fără jurnal [The Journal of Journalist Without a Journal]. Bucharest: Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2013.

Vartic, Ion. “Lovitura de stat de la Cercul Literar și urmările sale [“The Coup dʼEtat of the Literary Circle and its Aftermath”]. Apostrof, no. 12 (2020): https://www.revista-apostrof.ro/arhiva/an2020/n12/a28/.

Volceanov, George, and George-Paul Volceanov. Noul dicționar de argou al limbii române [The New Romanian Slang Dictionary]. Bucharest: Grup Litera Media, 2019.

Volceanov, George. Dicționar de argou al limbii române [Romanian Slang Dictionary]. Bucharest: Niculescu, 2006.

DISTRIBUIȚI