Acasă Articole RTR Revista Transilvania în perioada 1944 -1946. Restituiri documentare.

Revista Transilvania în perioada 1944 -1946. Restituiri documentare.

1011
Rezumat

“Transylvania” revue, 1944-1946.
Documentary restores.

The official periodical publication of ASTRA Association, “Transylvania” revue, had become a scientific and cultural publication with national importance. The last stage of its publication, 1944-1946, was the most difficult because of political transformations appeared in the Romanian society after the Second World War. Unpublished archives documents founded in the Ministry of Propaganda fund demonstrate unusual efforts made by the leadership of ASTRA to ensure the publication of the revue, till 1946, when it was canceled. In the same time, those documents are the evidence of the political pressure made by the pro-soviet government in order to put under control the Association’s means of cultural propaganda. The backwardness and finally the refuse to approve all the revue applications demonstrate the arbitrary censorship witch was one instrument of the cultural renewal communist project.
Keywords: „Transylvania” revue, ASTRA Association, Ministry of Propaganda, preventive censorship, suspension, soviet agreement, cultural renewal communist project

Bibliografie
 • România, Arhivele Naţionale Istorice Centrale. Fond Ministerul Propagandei Naţionale, Presă Internă/ Romania, Central National History Archives, Ministry of Propaganda, Internal Press România, Arhivele Naţionale Istorice Centrale. Fond Ministerul Propagandei Naţionale, Personal / Romania, Central National History Archives, Ministry
  of Propaganda, Personal Antonescu, Nae, Reviste din Transilvania/ Revues of
  Transylvania, Oradea, Biblioteca Revistei Familia, 2001. Deac, Georgeta, Astra şi despărţământul Sibiu / ASTRA and the separate organization in Sibiu, Sibiu, Ed.
  Universităţii „Lucian Blaga”, 2004.
 • Grecu, Victor V, (redactor), ASTRA 1861-1950. Asociaţiunea Transilvană pentru literature română şi cultura poporului roman, 125 de ani de la înfiinţare / Transylvanian
  Association for the Romanian literature and for the culture of the Romanian people, 125 years from the foundation, Sibiu, Ed. Academiei RSR, 1987.
 • Hulea, Eugen, ASTRA, istoric, organizare, activitate, statute şi regulamente / ASTRA, history, organization, activity, statutes and rules, Sibiu, Ed. Astrei, 1944.
  Pamfil, Matei, Asociaţiunea Transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român (ASTRA) şi rolul ei în cultura naţională (1861-1950) / Transylvanian Association for
  the Romanian literature and for the culture of the Romanian people(ASTRA) and its role in the national culture (1861-1950), Cluj, Ed. Dacia, 1986.
 • Pamfil, Matei, Asociaţiunea în lumina documentelor (1861-1950). Noi contribuţii / Association through documents (1861-1950). New contributions, Sibiu, Ed. Universităţii
  „Lucian Blaga” Sibiu, 2005.
 • Petcu, Marian, (coord.) Cenzura în spaţiul cultural românesc / Censorship in the Romania cultural space, Bucureşti, Ed. Comunicare.ro, 2005. Teodor, Mihaela, Reapariţia presei româneşti după 23 august 1944/ Reappearance of the Romanian press after August 23, 1944, în „Caietele Şcolii Doctorale”, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Istorie, nr. I/2007.

Teodor, Mihaela, Documente de arhivă privind
repartizarea hârtiei pentru ziarele politice în anul 1946/
Archives documents about the assessment of the newsprint for
political publications in 1946, comunicare susţinută la
Sesiunea Internaţională de comunicări ştiinţifice a
doctoranzilor, organizată în 24 octombrie 2009 de
Facultatea de Istorie, în cadrul Zilelor Universităţii „Al.
I. Cuza” Iaşi, 23-24 octombrie 2009.

DISTRIBUIȚI