Acasă Articole RTR Spaţiu şi identitate regională

Spaţiu şi identitate regională

1365
Rezumat

Space and regional identity

The monolithic and exclusive national history may be replaced by a fragmentary or peripheral standpoint which would bring to light different aspects concerning local or regional history, regionalism or the relationship between the centre and its periphery.

Keywords: space, regionalism, centre, periphery, identity.

Bibliografie
 • Jacques Beauchard, Génie du territoire et identité politique/ Territorial Genius and Political Identity, L’Harmattan, Paris-Budapest-Torino, 2003.
 • Céline Braconnier, Résistances du local à l’emprise symbolique du national à Paris à la fin du XIXe siècle/ Resistance of the Local before National Symbolic Influence in Paris at the End of the 19th Century, în vol. „Capitales culturelles. Capitales symboliques. Paris et les expériences européennes (XVIIIe-XXe siècles)”/ “Cultural Capitals. Symbolic Capitals. Paris and European Experiences (18th-20th Centuries)”, sous la direction de Christophe Charle et Daniel Roche, Publications de Sorbonne, Paris, 2002.
 • Gyula Dávid, Transilvanismul. Câteva consideraţii în legătură cu conceptul şi prezenţele lui în trecut şi prezent/ Transylvanism. Several Considerations on the Concept and Its Presence in the Past and Present, în vol. „Austrian Influences and Regional Identities in Transylvania”, edited by François Bréda, Valentin Trifesco, Luminiţa Ignat-Coman, Giordano Altarozzi, Editura AB-ART – Grenzenlose Literatur, Bratislava – Frauenkirchen, 2012.
 • Onisifor Ghibu, Călătorind prin Basarabia. Impresiile unui român ardelean/ Travelling through Bessarabia. Impressions of a Romanian from Ardeal, Tipografia Eparhială, Chişinău, 1923.
 • Solange Gras, Christian Gras, La révolte des régions d’Europe occidentale de 1916 à nos jours/ The Rebellion of Western European Regions from 1916 to Present Day, préface de Roland Mousnier, Presses Universitaires de France, Paris, 1982.
 • Luminiţa Ignat-Coman, Imaginea de sine la românii ardeleni în perioada dualistă/ Images of the Self at Romanians from Ardeal during the Dualist Period, Editura Argonaut, Cluj, 2009.
 • Victor Ivanovici, Repere în zigzag/ Zigzag Landmarks, prefaţă de Matei Călinescu, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2000.
 • Melinda Mitu, Sorin Mitu, Românii văzuţi de maghiari. Imagini şi clişee culturale din secolul al XIX-lea/ Romanians as Seen by Hungarians. 19th Century Images and Cultural Cliches, Editura EFES, Cluj, 1998.
 • Lucian Nastasă, Maghiarii din România şi etica minoritară. Repere istorice (1920-1940)/ Hungarians from Romania and Minoritary Ethics, în vol. „Maghiarii din România şi etica minoritară (1920-1940)”/ “Hungarians from Romania and Minoritary Ethics (1920-1940)”, editori Lucian Nastasă, Levente Salat, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Cluj, 2007.
 • Vasile Stati, Dicţionar moldovenesc-românesc/ Romanian-Moldavian Dictionary, Tipografia Centrală, Chişinău, 2003.
 • Octavian Tătar, Construirea identităţii regionale. Geneza transilvanismului/ Building Regional Identity. Genesis of Transylvanism, Tipografia Universităţii „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2009.
 • Valentin Trifesco, Ion Chinezu et le transylvanisme. Une première approche/ Ion Chinezu and Transylvanism. An Initial Approach, în vol. „Austrian Influences and Regional Identities in Transylvania”, edited by François Bréda, Valentin Trifesco, Luminiţa Ignat-Coman, Giordano Altarozzi, Editura AB-ART – Grenzenlose Literatur, Bratislava – Frauenkirchen, 2012.
DISTRIBUIȚI