Acasă Articole RTR Silviu Mihăilă, Zoe Dumitrescu Buşulenga sau despre ,,riscurile” biografiei (eminesciene) : de...

Silviu Mihăilă, Zoe Dumitrescu Buşulenga sau despre ,,riscurile” biografiei (eminesciene) : de la verosimilitate la ficţiune

552
Rezumat

Zoe Dumitrescu-Buşulenga or about “the risks” of the (eminescian) biography: from likelihood to fiction. Limits and interpretative
deconstructions

Biography as a literary genre is always an exciting and challenging subject, but in the same time quite “fragile” and risky. Our explanations are due to a weakness of the author who cannot “harmonize” perfectly, naturally, in an authentic literary vision, both the verisimilitude of the experienced facts/actions with the narrated or evoked ones. Therefore, biography is situated frequently on the verge of a precipice, adopting, consequently, an unsure, unstable or a “delicate” method of writing which generates the impossibility of the reader to distinguish: how much is truth and how much is fiction in the “act of reading”?
Keywords: Biography, Likelihood (Verisimilitude), Fiction, “Matrix-space”, “Stylistic Determinatives”, “Anonymous powers”, Creative expiatio

Bibliografie
 • Băileşteanu, Fănuş, Eminescogonie (Eminescogony), în revista ,,Steaua”, XXVIII, nr. 1, ianuarie, 1977.
 • Blaga, Lucian, Isvoade (Isvoade). Eseuri, conferinţe, articole. Ediţie îngrijită de Dorli Blaga şi Petre Nicolau. Prefaţă de George Gană, Bucureşti, Editura Minerva, 1972.
 • Blaga, Lucian, Trilogia culturii. Orizont şi stil. Spaţiu mioritic. Geneza metaforei şi sensul culturii (The trilogy of culture. Horizon and style. Mioritical space. The genesis of metaphor and the meaning of culture). Cuvânt înainte de Dumitru Ghişe, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1969.
 • Blaga, Lucian, Zări şi etape ( Horizons and stages). Aforisme, studii, însemnări, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003.
 • Bot, Ioana, Literatura: figură şi discurs (Literature: figure and discourse), curs ţinut la Facultatea de Litere, Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, anul I, semestrul I, studii masterale, specializarea Studii literare româneşti, anul universitar 2008/2009.
 • Buşulenga-Dumitrescu, Zoe, Mihai Eminescu. Creaţie şi cultură (Mihai Eminescu. Creation and culture). Ediţie revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Doina, 2000.
 • Buşulenga-Dumitrescu, Zoe, Eminescu. Viaţă. Creaţie. Cultură (Eminescu. Life. Creation. Culture), Bucureşti, Editura Eminescu, 1989.
 • Caillois, Roger, L’écriture des pierres (The writing of stones), Flammarion, Champs, Paris, 1970.
 • Călinescu, George, Viaţa lui Mihai Eminescu (Mihai Eminescu’s life), Bucureşti, Editura Minerva, 1986.
 • Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain, Dicţionar de simboluri (Dictionary of symbols), vol. 3, P-Z, Bucureşti, Editura Artemis, 1993.
 • Cioculescu, Şerban, Eminescu – cultură şi creaţie (Eminescu – culture and creation), în revista ,,România literară”, X, nr. 5, 3 februarie, 1977.
 • Cordoş, Sanda, Curs de Poetică (Poetics course), ţinut la Facultatea de Litere, Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, anul III, semestrul I, Română A, anul universitar 2007/2008.
 • Curticăpeanu, Doina, Curs de Istoria literaturii române. Perioada veche (History of Romanian Literature Course. Ancient period), ţinut la Facultatea de Litere, Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, anul I, semestrul I, Română A, anul universitar 2005/2006.
 • Deleuze, Gilles, Nietzsche (Nietzsche). Traducere, note şi postfaţă de Bogdan Ghiu, Bucureşti, Editura All, 1999.
 • Eminescu, Mihai, Mă topesc în flăcări: Dialoguri cu eminescologi în perspectiva mileniului III (I melt in flames: Dialogues with «eminescologs» regarding the 3rd millennium), vol. VIII. Interviuri realizate de Mihai Cimpoi. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Cuvânt introductiv de dr. prof. Constantin Ciopraga, Chişinău-Bucureşti,
  Editura Litera-David, 2000.
 • Grigurcu, Gheorghe, Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Eminescu şi romantismul german (Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Eminescu and the germanic romanticism), în revista ,,Familia”, XXII, nr. 12, decembrie, 1986.
 • Mihăilă, Silviu, Scrisoare din arhiva personală (Letter from the personal archive), expediată de Zoe Dumitrescu-Buşulenga, 08.04.2005, Bucureşti.
 • Mihăilă, Silviu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga: Repere biografice identitare-Blajul în conştiinţa eminesciană (Zoe Dumitrescu-Buşulenga: Identity biographical landmarks – Blaj city in Eminescu’s consciousness), ,,Atitudini”, rubrica Prieteni cu Atitudini, publicaţie editată de Casa de Cultură ,,I. L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti, anul VII, nr. 2 (31), aprilie-iunie, 2009. Noica, Constantin, Sentimentul românesc al fiinţei (The Romanian sentiment of Being), Bucureşti, Editura Eminescu, 1978. Papahagi, Marian; SASU, Aurel; Zaciu, Mircea (coord.),
 • Dicţionarul esenţial al scriitorilor români (The essential dictionary of the Romanian writers), Bucureşti, Editura Albatros, 2002.
 • Petrescu. Em., Ioana, Configuraţii (Configurations). Ediţia a II-a, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2002.
 • Simion, Eugen (coord.), Dicţionarul general al literaturii române (The general dictionary of Romanian literature), vol. II C/D, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004.
 • Ştefănescu, Alex, Istoria literaturii române contemporane: 1941-2000 (History of Romanian contemporary literature), Bucureşti, Editura Maşina de Scris, 2005.
 • Vârgolici, Teodor, Două cărţi despre Eminescu (Two books about Eminescu), în revista ,,Luceafărul”, VII, nr. 4, 15 februarie, 1964.
 • Vlad, Ion, Glosse eminesciene (Eminescian gloss), în revista ,,Tribuna”, XXI, nr. 3, 20 ianuarie, 1977.
 • www.bruyas.net/images/Caillois.pdf. Site accesat la data de 1 septembrie 2010.
DISTRIBUIȚI