Acasă Articole RTR Cum citea Ioana Em. Petrescu? Despre polemica cu Rosa del Conte

Cum citea Ioana Em. Petrescu? Despre polemica cu Rosa del Conte

1065
Rezumat

How Ioana Em. Petrescu read.
The polemics between Ioana Em. Petrescu and Rosa del Conte

This paper intends to debate upon the polemics between Ioana Em. Petrescu and Rosa del Conte that took place in 1980. The new hermeneutical perspectives proposed by Ioana Em. Petrescu in Eminescu. Cosmological models and poetic vision are considered by Rosa del Conte to be defiant against her own literary ideas presented in Eminescu or about the absolute. The author of the present study makes use of the annotations made by Ioan Em. Petrescu on the books from her personal library, identifying thus significant new information regarding the rather unclear debate between the professor from Cluj and Rosa del Conte.
Keywords: Romanian literature, eminescology, Ioana Em. Petrescu, Rosa del Conte, polemics

Bibliografie

1. Studii / Studies:

 • a) BUŞULENGA-DUMITRESCU, Zoe, Renaşterea.Umanismul şi dialogul artelor / The Renaissance. The Humanism and the dialogue of arts, Bucureşti, Editura Albatros, 1971.
 • b) CALLOIS, Roger, Eseuri despre imaginaţie / Essays about imagination, Bucureşti, Editura Univers, 1975.
 • c) CESEREANU, Domiţian, Interviu cu Rosa del Conte / Interview with Rosa del Conte, traducere de Marian Papahagi, în revista Tribuna, anul XXIV, nr. 12, iunie, 1980.
 • d) CIORAN, Emil, Lacrimi şi sfinţi / Tears and saints, Bucureşti, Editura Humanitas, 2004.
 • e) CORNEA, Paul, Din corespondenţa Ioanei Em. Petrescu cu Paul Cornea / From the correspondence between Ioana Em. Petrescu and Paul Cornea, dosar nr. 4, litera C, nr. 2 (fondul de carte,,Popovici-Petrescu”, Cluj-Napoca).
 • f) ELIOT, T. S., Patru cvartete / Four quartets, traducere de Sorin Mărculescu, Bucureşti, Editura Univers, 1971.
 • g) PETRESCU, Em. Ioana, Dreptul la replică. O lămurire / The right to rejoin. An explanation, în Inedite eminesciene / Eminescian novelties, în curs de apariţie la Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.
 • h) PETRESCU, Em. Ioana, Jurnal / Journal (1959-1990), ediţie îngrijită de Rozalia Borcilă şi Elena Neagoe, cuvânt îaninte de Elena Neagoe, posfaţă de Carmen Muşat, Piteşti,
  Editura Paralela 45, 2004.
 • i) PETRESCU, Liviu, Poetica postmodernismului / The poetics of postmodernism, ediţia a II-a, Pitesti, Editura Paralela 45, 1998.
 • j) SAVU, Dumitru Tudor, Eminescu-necesitate spirituală a culturii româneşti, / Eminescu-a spiritual necessity of the Roumanian culture, interviu cu Ioana Em. Petrescu, în revista Tribuna, nr. 24, 15 iunie, 1989.

2. Adnotări de Ioana Em. Petrescu în / Annotations by Ioana Em. Petrescu in:

 • a) BUŞULENGA-DUMITRESCU, Zoe, Renaşterea.Umanismul şi dialogul artelor / The Renaissance. The Humanism and the dialogue of arts, Bucureşti, Editura Albatros, 1971.
 • b) CALLOIS, Roger, Eseuri despre imaginaţie / Essays about imagination, Bucureşti, Editura Univers, 1975.
 • c) ELIOT, T. S., An introduction. Northrop Frye, The University of Chicago Press, 1963 (Phoenix edition 1981).
 • d) ELIOT, T. S., Patru cvartete / Four quartets, traducere de Sorin Mărculescu, Bucureşti, Editura Univers, 1971.
 • e) MAUPASSANT, Guy de, Bulgăre de seu / Boule de suif, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1960.
 • f) RIMBAUD, Arthur, Poezii / Poems, Bucureşti, Editura Tineretului, 1961.
DISTRIBUIȚI