Free Porn
Acasă Articole RTR Radu Stanca – estetul totalității

Radu Stanca – estetul totalității

685
Rezumat

Radu Stanca – The Aesthete of Totality

The main purpose of this article is to emphasize the difference between aestheticism and aesthetics, as well as to show how they work together in Radu Stanca’s writings. There is also presented the autonomy of aesthetics and the way it is developed in Stanca’s works. Furthermore, it tries to clear the role of ethics in Stancian aesthetics and how it is integrated in the concrete totality of his work.

Keywords: Radu Stanca, aesthetics, aestheticism, the autonomy of aesthetics, the integration of ethics in aesthetics.

Bibliografie

Adorno, Theodor, Teoria estetică, Traducere din limba germană de Andrei Corbea, Gabriel H. Decuble, Cornelia Eșianu, Pitești, Editura Paralela 45, 2006.
Balotă, Nicolae, Radu Stanca, în Arte poetice ale secolului XX, București, Editura Minerva, 1976.
Crohmălniceanu, Ovid, S., și Heitmann, Klauss, Cercul literar de la Sibiu și influența catalitică a culturii germane, București, Editura Universalia, 2000.
Ralea, Mihai, Mentalitatea estetică și timpul nostru în Scrieri din trecut, vol. 1, București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.
Stanca, Stanca, Rege, preot și profet în Teatru, București, Editura Eminescu, 1985.
Varga, Dragoș; Baghiu, Ștefan, Theories of the Biographical Genres in Romanian Postwar Criticism, în Transylvanian Review, vol. XXVIII, Supplement No. 1/2029, p. 33-43.
Varga, Dragoș, Radu Stanca. Sentimentul estetic al ființei, Sibiu, Timpul, 2011.
Varga, Dragoș, A Cultural Obsession: The Foundation Of Romanian Classicism, în Transilvania, nr. 1/2019, p. 57-60.
Varga, Dragoș, Colocviale. Perspective critice și estetice, Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2013, p. 91-147.
Varga, Dragoș, În căutarea naratorului perfect, cap. „Estetica Cercului Literar de la Sibiu”, Institutul European, Iași, 2011, p.169-183.

DISTRIBUIȚI