Acasă Articole RTR Poezia lui Eugen Cioclea între antilirism și anticolofilie

Poezia lui Eugen Cioclea între antilirism și anticolofilie

867
Rezumat

Conținut indisponibil.

Bibliografie

Literatura primară (Antologii și volume)

 • Cioclea, Eugen, Alte dimensiuni / Other dimensions, Editura Hyperion,/ Hyperion Publishing House, Chișinău, 1991.
 • Cioclea, Eugen, Antologic, Editura Cartier, / Anthological, Cartier Publishing House, Chișinău, 2014.
 • Cioclea, Eugen, Dați totul la o parte ca să văd, Editura Cartier, / Put everything to one side so that I can see, Cartier Publishing House, Chișinău, 2001.
 • Cioclea, Eugen, Numitorul comun, Editura Literatura Artistică, / The common denominator, Artistic literature Publishing House, Chișinău, 1988.
 • Leahu, Nicolae, Poezie (Colecție de antologii,Literatura din Basarabia în secolul XX), Editura ARC, / Poetry (Collection of Anthologies, Literature from Bessarabia in the 20th Century), ARC, Chișinău, 2004.
 • Lungu, Eugen (coord.), Portret de grup. O altă imagine a poeziei basarabene. Antologie a poeziei generației optzeci. Selecție (în colaborare) și studiu introductive, Editura Arc, Chișinău, 1995; reed. Portret de grup. După 20 de ani. Antologie. Selecție și studiu introductive, Editura Cartier, / Group portrait. Another image of Basarabian poetry. Anthology of poetry of the eighteenth generation. Selection (collaborative) and introductory stud, Arc Publishing House, Chișinău, 1995; reed. Group portrait. After 20 years. Anthology. Selection and introductory study, Cartier Publishing House Chișinău, 2015.

Referințe critice generale (selectiv):

 • Călinescu, Matei Cinci fețe ale modernității, (1977), Editura Univers, București, 1985, (trad.), Ediția I; Ediția II revăzută și adăugită, Editura Polirom, / Five faces of modernity, (1977), Universe Publishing House, Bucharest, 1985, (trad.), Edition I; Second Edition Revised and Added, Polirom Publishing House, Iași, 2005.
 • Cărtărescu, Mircea, Postmodernismul românesc, Editura Humanitas, / Romanian Postmodernism, Humanitas Publishing House, București, 1999.
 • Chiper, Grigore, Poezia optzecistă basarabeană, Iași, 2013, Editura Tipo Moldova / The Bessarabian Poetry of the Generation 80, Iasi, 2013, Tipo Moldova Publishing House.
 • Cimpoi, Mihai, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Editura Arc, / An Open History of Romanian Literature in Bessarabia, Arc Publishing House 1996.
 • Diaconu, Mircea A., Biblioteca de poezie postbelică. Experiențe & existențe poetice (Studii, eseuri, cronici pasagere) , Editura Universității Suceava, / The post-war poetry library. Experiences & Poetic Existences (Studies, essays, passages), University of Suceava Publishing House, 2016.
 • Iovănel, Mihai, „Poezia lui Eugen Cioclea”, în Revista „Cultura”, nr. 490/ 23 octombrie, / „Poetry by Eugen Cioclea”, in the „Cultura” Magazine, no. 490/ 23 October, 2014.
 • Leahu, Nicolae, Poezia generației ‚80, Editura Cartier / Poetry of the 1980s, Cartier Publishing House, Chișinău, 2015.
 • Manolache, Gheorghe, Regula lui doi (registre duale în developarea postmodernismului românesc), Editura Universității „Lucian Blaga” / The second rule (dual registers in the development of Romanian postmodernism), Publishing House University „Lucian Blaga”, Sibiu, 2004.
 • Manolescu, Nicolae, Literatura română postbelică – Lista lui Manoescu, I Poezia, Editura Aula / Romanian post-war literature – List of Manoescu, I Poetry, Aula Publishing House, Brașov, (f.a.).
 • Mușina, Al. , Poezia de după poezie-(ultimul deceniu), Editura Cartier / Poetry after poetry – (last decade), Cartier Publishing House, 1999.
 • Mușina, Al. , Poezia: teze, ipoteze, exploarări, Editura Aula / Poetry: theses, hypotheses, exploits, Aula, Brașov, 2008.
 • Parpală Afană, Emilia, Postmodernismul poetic românesc, Editura Universitaria / Romanian poetic postmodernism, Universitaria Publishing House, Craiova, 2011.
 • Răileanu, Vitalie, Eugen Cioclea în dioptria criticii și studiilor literare, Editura Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu / Eugen Cioclea in the dioptry of criticism and literary studies, The Municipal Library „B.P.Hașdeu” Publishing House, Chișinău, 2015.
 • Simion, Eugen, Scriitori români de azi, IV, Editura Cartea Românească / Romanian writers of today, IV, Cartea Românească Publishing House, București, 1989.
 • Simuț, Ion, Simptomele actualității literare, Biblioteca Revista Familia / Symptoms of literary actuality, „Familia” Magazine Library, Oradea, 2007.
 • Țeposu, Radu G., Istoria tragică & grotească a întunecatului deceniu literar nouă (1993), Editura Eminescu, București, Ediția a II-a, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, Ediția a III-a, Editura Cartea Românească / Tragic & Grotesque History of the Dark New Literary Decade (1993), Eminescu Publishing House, Bucharest, 2nd Edition, Dacia Publishing House, Cluj-Napoca, 2002, 3rd Edition, Cartea Românească Publishing House, 2006.
DISTRIBUIȚI