Free Porn
Acasă Articole RTR Niculina Iacob, Ioan Chindriş, Şcoala Latinistă și traducerea Bibliei în limba română

Niculina Iacob, Ioan Chindriş, Şcoala Latinistă și traducerea Bibliei în limba română

1258
Rezumat

The Latin School and the Translation of the Bible into Romanian

The Romanian people defines the phrase “Latin School” as referring to a current of pro-European ideas which activated during the 18th and the 19th centuries. It was found in all spheres of culture, Church, school and literary creation, with a particular emphasis on demonstrating the historical identity. The works registered within The Latin School were intended to demonstrate the Romanians’ Latin origin. During the aforementioned age the Latin origin meant an imagistic European advantage, by the regency of French and by the theory according to which the Latins originated in The Great Roman Empire of The Antiquity. The most important creation was the series of translations of The Bible into Romanian. The text of The Bible experienced several methods of relieving the closeness between Romanian and Latin. With successes and failures, which are highlighted in the article, the Romanian Latin period, also called The Transylvanian School, had an established text of The Bible in Romanian, as a final product. The main handicraftsman was Samuil Micu (1745-1806), such as Martin Luther was for the Germans, Ostrogska, the authors of the Bible in Russia, King James, for the English and Gáspár Károli, for the Hungarians.
Keywords: The Transylvanian School, The Latin School, Latinization, Slavonic elements, lexical denizen, the neologistic process

Bibliografie
 • Biblia sau Sfânta Scriptură / The Bible or The Holy Writ. Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod. Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001 (Anania 2001).
 • Biblia 1688 / The Bible 1688. Text stabilit şi îngrijire editorială de Vasile Arvinte şi Ioan Caproşu, vol. I–II, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2001 (B1688).
 • Biblia Vulgata. Blaj 1760–1761 / The Vulgate Bible. Blaj 1760-1761, Vol. I–V, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005 (Biblia Vulgata 1760).
 • Biblia de la Blaj (1795) / The Bible from Blaj (1795), ediţie jubiliară. Cu binecuvântarea Î.P.S. Lucian Mureşan, mitropolitul Bisericii Române Unite, Roma, 2000 (ediţie realizată sub înaltul patronaj al P.S. Virgil Bercea, episcopul Eparhiei Române Unite de Oradea şi sub egida ştiinţifică a Academiei Române, Institutul de Istorie – Cluj-Napoca; coordonatorul ediţiei Ioan Chindriş)  (B1795).
 • Chindriş, Ioan, Cultură şi societate în contextul Şcolii Ardelene / Culture and Society Within the Context of The Transylvanian School, Editura Cartimpex, Cluj-Napoca, 2001.
 • Chindriş, Ioan; Iacob, Niculina, Petru Pavel Aron / Petru Pavel Aron, Editura Astra, Blaj, 2007.
 • Ciorănescu, Alexandru, Dicţionarul etimologic al limbii române / A Romanian Etymological Dictionary, ediţie îngrijită şi traducere din limba spaniolă de Tudora Şandru Mehedinţi şi Magdalena Popescu Marin, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2002 (Al. Ciorănescu, DER).
 • Cipariu, Timotei, Opere / Works, I, ediţie îngrijtă de Carmen-Gabriela Pamfil, introducere de Gavril Istrate, Bucureşti, 1987.
 • Eugen Coşeriu, Prelegeri şi conferinţe / Lectures and Conferences, Iaşi, 1994.
 • Iacob, Niculina, Limbajul biblic românesc (1640-1800) / Biblical  Romanian Language (1640-1800), vol. I-II, Suceava, 2001.
 • Micul dicţionar academic / The Small Academic Dictionary. Cuvânt înainte de Eugen Simion. Prefaţă de Marius Sala, vol. I (literele A – C), vol. al II-lea (literele D – H), 2001; vol. al III-lea (literele I – Pr), vol. al IV-lea (literele Pr – Z), 2003, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti (MDA).
 • Manuscrisul românesc 45 / Romanian Manuscript no. 45, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, cuprinzând copia revizuită a traducerii lui Nicolae Milescu din Vechiul Testament (Ms. 45).
 • Manuscrisul românesc 4389 / Romanian Manuscript no. 4389, Biblioteca Academiei Române, cuprinzând a doua traducere din secolul al XVII-lea a Vechiului Testament în limba română, realizată, probabil, de Daniil Andrean Panoneanul (Ms. 4389).
 • Munteanu, Eugen, Studii de lexicologie biblică / Studies of Biblical Lexicology, Iaşi, 1995.
 • Munteanu, Ştefan; Ţâra, Vasile D., Istoria limbii române literare / The History of Literary Romanian Language, ediţie revăzută şi adăugită, Bucureşti, 1983.
DISTRIBUIȚI