Acasă Articole RTR Nicoleta Ifrim, Revizionism „est-etic“ şi „autonomism estetic“ în presa literară postdecembristă (II)

Nicoleta Ifrim, Revizionism „est-etic“ şi „autonomism estetic“ în presa literară postdecembristă (II)

816
Rezumat

On ‘East-ethic’ Revisionism and ‘Aesthetic Autonomy’ in Post-December Literary Press (II)

In its turn, the ‘autonomist’ critique takes into consideration the inner value of the writing despite of the ‘moral profile’ of its author. The critical alternative of ‘aesthetics’ turns into a key strategy of decoding the so-called ‘collaborative’ texts of the totalitarian age by focusing on the fictional construct only and on its ways of ‘alluding’ the dominant Great History.

Keywords: revisionist drive, ethical ideology, ‘aesthetic autonomy’, iconic writer, literary canon, ‘collaborationist’ text.

Bibliografie
 • Boldea, Iulian. Eugen Simion – critica apolitică [Eugen Simion – the Non-political Critique]. În Convorbiri literare, aprilie, 2002.

 • Chivu, Marius. Mitul lui Eminescu, contemporanul nostru [The Myth of Eminescu, Our Contemporary Writer]. În Dilematica, nr. 9 / februarie, 2007.

 • Crețu, Bogdan. Iluziile și deziluziile criticului [The Illusions and Disillusions of the Critic]. În Viața românească, nr.11 / 2008.

 • Grigor, Andrei. Critica postbelică [The Post-War Critique]. În Caiete critice, nr.6-7, 2007.

 • Grigurcu, Gheorghe. Actualitatea unui manifest [A Contemporary Manifesto]. În România literară, nr.42 / 25.10 -31.10. 2000.

 • Grigurcu, Gheorghe. Ce înseamnă un scriitor incomod [What Does an Uncomfortable Writer Mean]. În Convorbiri literare, aprilie 2002.

 • Grigurcu, Gheorghe. De la vechi la nou și înapoi [From Old to New and Back]. În Viața românească, nr. 8-9, 2007.

 • Ivan, Sorin. Politica educației și marginalizarea valorilor naționale [The Educational Politics and Minimizing the National values]. În Caiete critice, nr. 8-9, 2008.

 • Marcu, Liviu. Imposibila obiectivitate [The Impossible Objectivity]. În Criticii de mâine despre literatura de ieri, România literară, nr.51 / 20.12.2000 – 09.01.2001.

 • Simion, Eugen. Eminescu între hagiografii și delatorii săi [Eminescu between His Adulators and Detractors]. În Caiete critice, nr.1, 2010.

 • Simion, Eugen. În ariergarda avangardei. Convorbiri cu Andrei Grigor [In the Rearguard of Avant-Garde], Curtea Veche Publishing House, București, 2012.

 • Simuț, Ion. Critifricțiuni. Competiția postumă Eugen Barbu – Marin Preda. [Criticfrictions. The Postume Eugen Barbu-Marin Preda Competition]. În Familia, nr. 9 (467) / septembrie 2004.

 • Smeu, Grigore. Este sau nu conceptul autonomia esteticului o „mârțoagă” anacronică? [Is the Concept of Aesthetic Autonomy an Anachronistic Relic or Not?]. În Caiete critice, nr.6-7, 2008.

 • Online Sources

 • http://www.romlit.ro/home_ro

 • http://www.revistafamilia.ro/revistafamilia.html

 • http://www.revistavatra.ro/

 • http://www.viataromaneasca.eu/

 • http://convorbiri-literare.dntis.ro/

 • http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/

DISTRIBUIȚI