Free Porn
Acasă Articole RTR Natalia Milița Geormăneanu: Microistoria unei „nesupuse” ca demers în studiile de gen

Natalia Milița Geormăneanu: Microistoria unei „nesupuse” ca demers în studiile de gen

1759
Rezumat

Natalia Milița Geormăneanu: The Microhistory of an “Insubordinate” as an Enterprise in Gender Studies

Abstract: This study uses microhistory as a useful method for gender analysis of the past, with a focus on the life and activities of Milița Geormăneanu, an unknown and yet revealing personality from interwar Romania. As a volunteer in World War I and then activist in a number of areas after the war, Geormăneanu was one of thousands of citizens of Romania who sought to claim benefits and rights on the basis of the new veterans’ administration legislation and policies during the 1920s and 1930s. Her unsuccessful campaign reveals important realities about the thinking of Romanian policy makers with regard to gender norms and expectations.

Keywords: veteran; disability; World War I; heroism; Milița Geormăneanu; citizenship. 

Citation suggestion: Bucur, Maria. “Natalia Milița Geormăneanu: Microistoria unei ‘nesupuse’ ca demers în studiile de gen.” Transilvania, no. 11-12 (2020): 9-17. https://doi.org/10.51391/trva.2020.12.02.

Bibliografie

Bucur, Maria. The Century of Women: How Women Have Transformed the World since 1900. Langham: Rowman and Littlefield, 2018. 

Bucur, Maria. Eroi și victime. România și memoria celor două războaie mondiale [Heroes and Victims. Romania and the Memory of the Two World Wars]. Iași: Polirom, 2019.

Bucur, Maria. „«Femeia», «bărbatul» și identitatea națională la români” [“«The Woman», «the Man», and National Identity in Romania”], Arhiva Moldaviae, X (2018): 441—54.

Bucur, Maria, and Mihaela Miroiu. Nașterea cetățeniei democratice: Femeile și puterea în România modernă [The Birth of Democratic Citizenship: Women and Power in Modern Romania]. Bucharest: Humanitas, 2019.

Bucur, Maria, et al. „Six Historians in Search of Alltagsgeschichte.Aspasia 3 (2009): 189—212.

Gehrhardt, Marjorie. The Men with Broken Faces: Gueules Cassées of the First World War. Bern: Peter Lang 2015. 

Ghiulamila, Ion. Mutilații noștrii din război și protezele. București: Tip. Ion C. Văcărescu, 1932.

Hacker, Barton C. and Margaret Vining, eds. Cutting a New Pattern: Uniformed Women in the Great War. Washington: Smithsonian Institution Scholarly Press, 2020.

Hariton, Silviu. “Asumarea politicilor sociale de către stat în România. Cazul invalizilor, orfanilor şi văduvelor de război (IOVR) după Primul Război Mondial” [“The Assumption of Social Policies by the State in Romania. The Case of the Disabled, Orphans and War Widows (IOVR) after The First World War”], Archiva Moldaviae, supplement I (2014): 215-40.

Jones, Edgar and Simon Wessely. Shell Shock to PTSD. Military Psychiatry from 1900 to the Gulf War. Hove and New York: Psychology Press, 2005.

Lüdtke, Alf, ed. The History of Everyday Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life. Princeton: Princeton University Press, 1995. 

Mihăilescu, Ștefania. Emanciparea femeii române: Antologie de texte [The Emancipation of the Romanian Woman: An Anthology], 2 Vols. Bucharest: Ecumenica, 2001.

Ministerul de Răsboiu. Recunoștinta națiunei către acei cari au făurit “România Mare” [The Appreciation of the Nation for those Who Forged “Great Romania”]. Bucharest: Cartea românească, 1920.

Rosetti, Adina, et al Nesupusele. Vol. 1 [The Indubordinates]. Bucharest: Editura Univers, 2019.

Sarcină, Gabriel. “Lumea IOVR din primul război mondial. O prioritate legislativă a autorităților românesti în perioada interbelică?” [“The IOVR World in the First World War. A Legislative Priority of Romanian Authorities in the Inter-War Period?”]. In Nihil sine deo! Nihil sine libris! Omagiu profesorului Gheorghe Gorun la 70 de ani, edited by Dumitru Cauc, 785-815. Târgu Jiu: Editura Măiastra, 2019.

Stan, Ana-Maria. “Asociaționism cultural și academic in perioada interbelică: Reuniunea Femeilor Creștine din Cluj, 1925—1931” [“Cultural and Academic Association in the Inter-War Period: The Reunion of Christian Women from Cluj, 1925-1931”], Historia Universitatis Iassiensis I (2010): 131—50.

Zemon Davis, Natalie. The Return of Martin Guerre. Cambridge: Harvard University Press, 1984.

Zemon Davis, Natalie. Women at the Margins: Three Seventeenth Century Lives. Cambridge: Harvard University Press, 1997.

DISTRIBUIȚI