Free Porn
Acasă Articole RTR Mircea Eliade’s Unpublished Manuscripts from Private Collections: Notebooks I & II (Calcutta,...

Mircea Eliade’s Unpublished Manuscripts from Private Collections: Notebooks I & II (Calcutta, 1929-1931). Critical edition

1699
Rezumat

Abstract. The present series of contributions critically edits in Romanian and English, with concordances and commentary, a string of unpublished, multilingual manuscripts written by the young Mircea Eliade, Indologist and historian of religions in South Asia, from 1929 to 1931. Previously unknown, the manuscripts were purchased by a private collector, who most graciously contacted the editors in February 2023 and bequeathed them for the present publication. The series complements ECCE | The Complete Critical Edition of Mircea Eliade’s Scholarly Works before 1945, under the auspices of the Institute for the History of Religions in Bucharest (first two volumes forthcoming).

Keywords. Mircea Eliade, private collector, colonial India, History of religions, South Asian studies, Romanian culture, European culture, manuscript studies, critical editions.

Bibliografie

Eliade 1932 | 1991 | 2003      Eliade, Mircea. Soliloquii [Soliloquies], cu un portret inedit de Mac Constantinescu. Carte cu semne 1. Bucharest: Institutul de Arte Grafice ‘Bucovina’ I.E. Torouțiu, 1932. Republished as Solilocvii, “Notă asupra ediției” [Editorial note] de “Editura” [by the Publishing House]. Bucharest: Humanitas, 1991. Reprinted Bucharest: Humanitas, 2003 (without “Notă asupra ediției”).

Eliade 1932a   Eliade, Mircea. “Encheiresis naturae”. Cuvântul VIII, no. 2486, March 23, 1932, 3.

Eliade 1932b   Eliade, Mircea. “Pseudo-Indika”. Vremea, V, no. 260, October 23, 1932, 7.

Eliade 1935     Eliade, Mircea. Șantier. Roman indirect [Work in Progress. An Indirect Novel] [pe copertă: Șantier. Roman]. Bucharest: „Cugetarea” [P.C. Georgescu-Delafras], 1935.

Eliade 1936     Eliade, Mircea. Yoga. Essai sur les origines de la mystique indienne. Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner & Bucharest: Fundația pentru Literatură și Artă ‘Regele Carol II’, 1936.

Eliade 1994     Eliade, Mircea. Erotica mistică în Bengal – studii de indianistică – (1929-1931) [Mystical Erotic in Bengal – Studies in Indology], cuvânt înainte de Mircea Vulcănescu [sic] [și “Notă editorială la Cuvântul înainte” de Marin Diaconu], ediție îngrijită și prefață de Mircea Handoca, Seria ‘Folio’ no. 3. Bucharest: Jurnalul literar, 1994.

Eliade 2012     Eliade, Mircea. “Intime Aufzeichnungen. Gedachte, niedergeschriebene und übertragene Fragmente in Indien [sic]” [Intimate notes. Fragments thought-out, written down and transcribed in India], in Mircea Eliade, Indiens mystische Erotik, aus dem Rumänischen übersetzt und herausgegeben von Richard Reschika. Berlin: Verlag der Weltreligionen (im Insel Verlag), 2012.

Eliade 2016     Eliade, Mircea. Yoga. Eseu asupra originilor misticii indiene [Yoga: Essay on the Origins of Indian Mysticism], critical edition by Eugen Ciurtin. Studies and Documents in History of Religions 1. Bucharest: Institute for the History of Religions, 2016.

 

Ciurtin, Eugen (coordinator), Andreea Apostu (scientific secretary), Ionuț Daniel Băncilă, Daniela Dumbravă, Octavian-Adrian Negoiță, Cătălin Pavel, Vlad Șovărel, and Bogdan Tătaru-Cazaban, eds. ECCE | Ediția critică completă Eliade. Opera științifică (ante 1945) [The Complete Critical Edition of Mircea Eliade’s Scholarly Works before 1945], vol. I-II. Bucharest: Institute for the History of Religions, 2023.

Apostu, Andreea. “Mircea Eliade’s Virtual Bibliography: Two Manuscript Folios Linked to Valkyries in the Library”. Revista Transilvania, no. 11-12 (2022): 71-79.

Ciurtin, Eugen. “Cincizeci de ani în Asia” [Fifty Years in Asia], in Johann Martin Honigberger, Treizeci și cinci de ani în Orient [Thirty–Five Years in the East], Cuvânt înainte de Arion Roșu, Notă introductivă de Bernard Le Calloc’h, ediție, studiu introductiv, note, addenda și postfață de Eugen Ciurtin. Iași: Polirom, 2004, 8-89.

Eliade, Mircea. Autobiography, vol. I, 1907-1937. Journey East, Journey West. Translated by Mac Linscott Ricketts. San Francisco: Harper & Row, 1981.

Eliade, Mircea. “Erotica mistică în Bengal” [Mystical Erotic in Bengal]. Vremea, V, no. 241, June 12, 1932: 6.

Eliade, Mircea. “Glossarium (Note de curs). Alte inedite [I-II]” [Glossarium (Lecture Notes). Other unpublished pages, I-II]. Published by Mircea Handoca, Jurnalul literar, XVI, nos. 11-16, June-August 2005, and XVII, nos. 7-12, April-June 2006, republished in M. Handoca, Mircea Eliade – pagini regăsite – [Retrieved Pages], Bucharest: Lider, 2008, 326-346.

Eliade, Mircea. Memorii [Autobiography]. vol. I, Bucharest: Humanitas, 1991.

Eliade, Mircea, ed. Zalmoxis. Revistă de studii religioase, publicată sub direcția lui Mircea Eliade [Zalmoxis. Revue des études religieuses vol. I–III, 1938-1942, Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner & Bucarest: Imprimeriile naţionale, sous la direction de Mircea Eliade]. Ediție îngrijită, studiu introductiv, note și addenda de Eugen Ciurtin. Iași-Bucharest: Polirom, 2000.

https://enescueliade.com

Prasāda, Rāma. Patañjali’s Yoga-sūtras, with the Commentary of Vyāsa and the gloss of Vācaspatimiśra. Sacred Books of the Hindus 4. Allahabad: Panini Office, 1910.

Ricketts, Mac Linscott. Mircea Eliade: The Romanian Roots, 1907-1945, vol. I. Boulder & New York: Columbia University Press, 1988.

Ricketts, Mac Linscott. “Eliade and Goethe”. Archaeus 6 (2002): 283-311.

Woods, James Houghton. The Yoga-System of Patañjali, or the ancient Hindu doctrine of mind, embracing the mnemonic rules, called Yoga-sūtras, of Patañjali, and the comment, called Yoga-bhāshya, attributed to Veda-Vyāsa and the explanation, called Tattva-vāiçāradī, of Vāchaspati Miśra, translated from the original Sanskrit. Harvard Oriental Series 17, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1914 (repr. 1927).

DISTRIBUIȚI