Acasă Articole RTR Lucian Blaga și Norbert Elias: cultura și civilizația între „orizontul spațial al...

Lucian Blaga și Norbert Elias: cultura și civilizația între „orizontul spațial al inconștientului” și procesualitate

770
Rezumat

Lucian Blaga and Norbert Elias: Culture and Civilization between „the Spatial Horizon of the Unconscious” and Processuality

The present study is a comparative approach putting under observation two philosophical systems of the interwar period – namely those of Lucian Blaga and of Norbert Elias. The author is mainly interested in the representations of the concepts of „culture” and „civilization”, such as the two philosophers have defined them, following the radical division between culture and civilization operated by prewar and interwar German philosophy (mostly by Georg Simmel).

Keywords: history of modern philosophy, the culture – civilization division in German philosophy, Lucian Blaga, Norbert Elias

Bibliografie
  • Bergson, Henri, Eseu asupra datelor imediate ale conștiinței / Essay on the Immediate Data of the Conscience, ClujNapoca, Editura Dacia, 1993.
  • Blaga, Lucian, Opere – Trilogia culturii / Works – The Trilogy of Culture, București, Editura Minerva, 1985.
  • Braga, Corin, Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare / Lucian Blaga. The Genesis of Imaginary Worlds, Iași, Institutul European, 1998.
  • Elias, Norbert, Procesul civilizării. Cercetări sociogenetice și psihogenetice. Vol. I / The Process of Civilization. Sociogenetical and Psychogenetical Researches, vol. 1, Iași, Editura Polirom, 2002.
  • Freud, Sigmund, Opere esențiale – Vol. 4 / Essential Works, vol. 1, București, Editura Trei, 2009.
  • Jung, C. G., Amintiri, vise, reflecții / Memories, Dreams, Reflections, București, Editura Humanitas, 1996.
  • Nakamura, Hajime, Orient și Occident: O istorie comparată a ideilor / East and West: A Comparative History of Ideas, București, Editura Humanitas, 1997.
  • Stahl, Henri H., Eseuri critice despre cultura populară românească / Critical Essays on Romanian Popular Culture, București, Editura Minerva, 1983.
DISTRIBUIȚI