Acasă Articole RTR Laura Stanciu, Prima tipăritură blăjeană (,,Floarea adevărului“, 1750) și sursele sale de...

Laura Stanciu, Prima tipăritură blăjeană (,,Floarea adevărului“, 1750) și sursele sale de inspirație

1465
Rezumat

First Printed Book in Blaj (Floarea adevarului / Flower of Truth, 1750) and Its Sources of Inspiration

The author analyses the sources employed as formative and proximate patterns by the authors of The Flower of Truth (Floarea adevărului), an identitary work of the Transylvanian Romanian uniates. This is the first work edited in Blaj, in 1750, which explains the fundamentals of the Union of the Romanian Church of Transylvania with the Church of Rome, and the faith of the uniates. The stake of the work consists in explaining the Union, the debate being focused on the four dogmas of Florence, and the authors’ references (young theologians from Blaj) about the tradition of their own Church. The present study is focused on the authors’ intellectual formation in the environment provided by the Catholic Reform (Rome, Trnava) that persuaded them to faithfully respect the paradigm of the Latin (post-Tridentine) theology (Jesuit and Jansenist) assimilated by the young Romanian clergy from their teachers (Petrus Arcudius, Cristofor Peichich, Eusebius Renaudotius, Martin Szentivani). Despite this, the united thology expressed in the Flower of Truth (Floarea adevărului) remained influenced by the non-uniates’ theological discourse of the age owing to its approached topic and message. The Flower of Truth (Floarea adevărului) therefore became the expression of a particular situation that gave individuality to the Transylvanian uniates who were successful in keeping the balance between the defense of the Eastern and Latin tradition. This “authochtonous” theology employed elements meant to define the uniates’ faith: the pope’s jurisdiction,
but maintenance of their rite in Church and the Eastern tradition in the religious life as well.
Keywords: Transylvania, Blaj, Union, Transylvanian School, Greco-Catholic Church, uniates

Bibliografie
 • Barta, Cristian. Studiu istorico-teologic. În: Floarea Adevărului pentru pacea şi dragostea de obşte,din grădinile Sfintelor Scripturi prin marea strădanie cucernicilor între ieromonaşi în mânăstirea Sfintei Troiţe dela Blaj, acum întâi culeasă, carea luminat arată: cum Unirea alta nu easte fără numai credinţa şi învăţătura Sfinţilor Părinţi,Meda Diana Hotea, Cristian Barta (ed.), Cluj Napoca, 2004 / Barta, Cristian, Historical and Theological Study. In: The Flower  of Truth for the Peace and Love of the Community from the Gardens of the Holy Writs by the Means of the Endeavour of the Devoted Priests in The Monastery of Holy Trinity, Blaj, Collected Now for the First Time, Enlightening the Fact that: There Is No Union without Faith and the Holy Parents’ Instruction, Meda Diana Hotea, Cristian Barta (eds.), Cluj Napoca, 2004.
 • Cotore, Gherontie. Despre articuluşurile ceale de price (1746). Ed. Ioan Gabor, Mihai Alin Gherman, Laura Stanciu, Iacob Mârza, Alba Iulia, 2000 / Cotore, Gherontie, About the Articles of Florence (1746). Eds. Ioan Gabor,  Mihai Alin Gherman, Laura Stanciu, Iacob Mârza, Alba Iulia, 2000.
 • Cotore, Gherontie. Istoria despre schismăticia grecilor. Ed. I. Gabor, M.A. Gherman, L. Stanciu, I. Mârza, Cluj Napoca, 2006 / Cotore, Gherontie, History of the Greeks’ Schism, Eds. I. Gabor, M.A. Gherman, L. Stanciu, I. Mârza, Cluj Napoca, 2006.
 • Floarea Adevărului pentru pacea şi dragostea de obşte,din grădinile Sfintelor Scripturi prin marea strădanie cucernicilor între ieromonaşi în mânăstirea Sfintei Troiţe dela Blaj, acum întâi culeasă, carea luminat arată: cum Unirea alta nu easte fără numai credinţa şi învăţătura Sfinţilor Părinţi. Meda Diana Hotea, Cristian Barta (ed.), Cluj Napoca, 2004
  / The Flower of Truth for the Peace and Love of the Community from the Gardens of the Holy Writs by Means of the Endeavour of the Devoted Priests in The Monastery of Holy Trinity, Blaj, Collected Now for the First Time, Enlightening the Fact that: There Is No Union without Faith and the Holy Parents’ Instruction, Meda Diana Hotea, Cristian Barta (eds.), Cluj Napoca, 2004.
 • Bodogae, Teodor. Despre cunoştinţele teologice ale preoţilor români de acum 200 de ani: semnificaţia unui manuscris. Sibiu, 1944 / Bodogae, Teodor, About the Romanian Priests’ Theological Knowledge Existing Two Hundred Years Ago: The Significance of a Manuscript, Sibiu, 1944.
 • Gill, Joseph. Conciliul de la Florenţa. Traducerea: Blanka Sidonia Gorun-Kovács. Cluj Napoca, PUC, 2011 /
 • Gill, Joseph, The Council of Florence. Translated by: Blanka Sidonia Gorun-Kovács. Cluj Napoca, PUC, 2011.
 • Murgescu, Bogdan. Polemică teologică şi imperative politice în Ţările Române la cumpăna secolelor XVII-XVIII. În vol. Timpul istoriei. Memorie şi patrimoniu. In honorem emeritae  Ligiae Bârzu. Bucureşti, 1997 / Murgescu, Bogdan, Theological Polemics and Political Imperatives in The Romanian Countries between the 17th and 18th Century. In the volume: The Time of History. Memory and Patrimony. In honorem emeritae Ligiae Bârzu, Bucharest, 1997.
 • Peloponeziacul, Maxim, Carte sau Lumină cu dreapte dovediri din dogmele Besearecii Răsăritului asupra dejghinării Papistaşilor. Snagov, 1699 / Peloponnesian Maxim, Book
  or Light with Fair Proofs in the Doctrine of the Eastern Church upon the Catholics’ Disunion, Snagov, 1699. Săsăujan, Mihail. Politica bisericească a Curţii din Viena în
 • Transilvania (1740 – 1761). Cluj Napoca, PUC, 2002 / Săsăujan, Mihail, The Churchly Policy of the Court of Vienna in Transylvania, (1740 – 1761), Cluj Napoca, PUC, 2002.
 • Stanciu, Laura. Între Răsărit şi Apus. Secvenţe din istoria  Bisericii românilor ardeleni (prima jumătate a sec. al 18-lea). Cluj Napoca, Argonaut, 2008 / Stanciu, Laura, Between East and West. Sequences from the Transylvanian Romanians’ Church (The First Half of the 18th Century).
 • Suttner, Ernst Christoph. Teologie şi biserică la români, de la încreştinare până în secolul XX. Târgu Lăpuş, 2011 / Suttner, Ernst Christoph, Romanians’ Church and Teology from Christianisation up to the 20th Century, Târgu Lăpuş, 2011.
DISTRIBUIȚI