Acasă Articole RTR Particularităţile mentalităţii regionaliste basarabene în cadrul României reîntregite (1918-1940)

Particularităţile mentalităţii regionaliste basarabene în cadrul României reîntregite (1918-1940)

929
Rezumat

Some peculiarities of the Bessarabia regionalist mentality in the Reunified Romania

(1918-1940)

The study focuses on some peculiarities of the Bessarabia regionalist mentality in the Reunified Romania (1918-1940). It was noticed that the transition to the political and administrative institutions in Romania has not always been positively received by the indigenous population, but it was accompanied by a certain psychological discomfort, highlighted by the press at the time. The mentality of the Romanian Bessarabia between two wars was quite refractory regarding the process of consciousness and national identity development. The political context of the time, the accumulated frustrations have determined the enhancement of regional identity at the expense of the Bessarabia’s Romanian identity.
Keywords: mentality, Bessarabia, national identity, regional identity, regionalist, Reunified Romania, institutions

Bibliografie
 • Agrigoroaiei, I., Palade, Gh., Basarabia în cadrul României întregite (1918-1940)/Bessarabia in Greater Romania (1918-1940), Chişinău, 1993.
 • Bezviconi, Gh., Reflecţii asupra regionalismului basarabean/Reflections on bessarabian regionalism, // Viaţa Basarabiei, an. VII, nr. 1-7, 1938.
 • Bobeică, A., Sfatul Ţării – stindard al renaşterii naţionale/Country Device – standard of National Rebirth, Chişinău, 1992.
 • Casso, L., Rusia şi bazinul dunărean/Russia and the Danube abreuvoir, Iaşi, 1940.
 • Cojocaru, Gh., Integrarea Basarabiei în cadrul României (1918-1923)/Bessarabias integration in Romania (1918-1923), Bucureşti, 1997.
 • Ghibu, O., Trei ani pe frontul basarabean/Three years on the Bessarabian Front, Bucureşti, 1996.
 • Goff, J., Les mentalités: une histoire ambigue/Attitudes:an ambiguous History, Paris, 1983.
 • Iorga N., Neamul românesc în Basarabia/Romanian Folk in Bessarabia, Bucureşti, 1997.
 • Mandrou, R., L’histoire des mentalités/The History of Attitudes,// Encyclopedia Universalis, vol.8, Paris,1968.
 • Marghiloman, A., Note politice/Political Notes, vol.III, Bucureşti, 1995.
 • Martonne de, E., What I have seen in Bessarabia, Paris,Imprimerie des Arts et des Sports, 1919.
 • Nicoară, T., Introducere în istoria mentalităţilor colective/Introduction in the History of Collective Mentalities, Cluj-Napoca, 1995.
 • Rus, I.-A., The Roots and Early Development of „Moldovan”-Romanian Nationalism in Bessarabia (1900-1917), // Anuarul Institutului de istorie „A.D.Xenopol” din Iaşi, tom. XXXIII, 1996.
 • Xenopol, A.D., Războaiele dintre ruşi şi turci şi înrâurirea lor asupra Ţărilor Române/Wars between Russia and Turkey and their influence on the Romanian Countries,Bucureşti, 1997.
DISTRIBUIȚI