Acasă Articole RTR Iubirea în viziunea Fericitului Augustin (prolegomene)

Iubirea în viziunea Fericitului Augustin (prolegomene)

1480
Rezumat

Love in the vision of Blessed Augustine (prolegomena)

The following study: Love in the vision of Blessed Augustine (prolegomena) presents a few lines of force of thought on love in the thinking of Bishop of Hippo. Surnamed „Docteur of charity” [Doctor Caritatis], author of a treatise whose title refers to love, Augustine (354-430), one of the four great Fathers and Doctors of the Western Church (along with Ambrose, Jerome and Gregory the Great), is the author of a work in which love has a central place. The most notable teaching is his vision in preparing Christian concept of love [caritas] that tried to fit the whole Christianity under the auspices of love, from the doctrine of the Trinity (in the De Trinitate) to the ministry neighbor (in the In Iohannis epistulam ad Parthos tractatus decem).

Keywords: love, God, caritas, ordinata dilectio, amor sui, cupiditas, frui, uti etc.

Bibliografie
 • Arendt, Hannah, Love and Saint Augustine (1929), Edited and with an Interpretive Essay by Joanna Vecchiarelli Scott and Judith Chelius Stark, Chicago, University of Chicago Press, 1996.
 • Brechtken, J., Augustinus, doctor caritatis, Meisenheim am Glan, 1975.
 • Chadwick, Henry, Augustin, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998.
 • Dideberg, Daniel, Saint Augustin et la Première Épître de Saint Jean. Une théologie de l’agapé, Ed. Beauchesne, Paris, 1975.
 • Fericitul Augustin, Enchiridion ad Laurenttum, de fide, spe et caritate, lib. I [Manual către Laurentius, despre credinţă, nădejde şi dragoste], PL 40.
 • Idem, De catechizandis rudibus, lib. I [Despre catehizarea celor simpli].
 • Idem, De doctrina christiana, lib. IV [Despre învăţătura creştină], trad rom.: Augustin, De doctrina christiana. Introducere în exegeză biblică, ediţie bilingvă, traducere Marian Ciucă, introducere, note şi bibliografie de Lucia Wald, Ed. Humanitas, Bucureşti, p. 75].
 • Idem, De quantitate animae, lib. I [Despre mărimea sufletului].
 • Idem, Ennarationes in psalmos [Expuneri în psalmi].
 • Idem, In Iohannis epistulam ad Parthos tractatus decem [Comentariu la prima epistolă a lui Ioan (10 omilii)], trad. rom.: Augustin, Despre iubirea absolută. Comentariu la prima epistolă a lui Ioan, trad. Roxana Matei, introd. Marie-Anne Vannier, ediţie îngrijită de Cristian Bădiliţă Editura Polirom, Iaşi, 2003].
 • Idem, Despre învăţătura creştină, trad. rom.: Fer. Augustin, Opuscule, trad. şi note, ierom. Drd. Arsenie Obreja, Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2011.
 • Idem, Epistula 118, ad Dioscorum.
 • Idem, De Genesi ad litteram, lib. XII [Despre facere ad litteram].
 • Idem, De civitate Dei, lib. XXII [Despre cetatea lui Dumnezeu].
 • Idem, Soliloquia, lib. II [Solilocvii], trad. rom.: Augustin, Solilocvii, trad. rom. Gheorghe I.
 • Şerban, ediţia I, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 47].
 • Idem, De vera religione, lib. I [Despre adevărata religie].
 • Idem, De Trinitate, lib. XV [Despre Sfânta Treime].
 • Idem, Sermones [Predici/Discursuri].
 • Idem, Confessiones, lib. XIII [Confesiuni].
 • Idem, De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum, lib. II [Despre obiceiurile Bisericii Universale şi despre obiceiurile maniheilor].
 • Idem, Contra Faustum Manichaeum, lib. XXXIII [Contra lui Faustus maniheul].
 • Idem, De fide et operibus, lib. I [Despre credinţă şi fapte].
 • Flasch, Kurt, Augustin. Einführung in sein Denken, Stuttgart, 1980.
 • Ică, Ioan I. jr, Vladimir Lossky şi vederea lui Dumnezeu, studiu introductiv la Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, trad. Maria-Cornelia Oros, Editura Deisis, Sibiu, 1995.
 • Ilca, Marius-Mihai, Teologia iubirii in viziunea Sfinţilor Părinţi şi a Scriitorilor Bisericeşti din primele patru secole patristice, cu referire specială la Fericitul Augustin, Editura Emia, Deva, 2009.
 • Lindberg,Carter, Love: a brief history through Western Christianity, First published 2008, by Blackwell Publishing Ltd.
 • Nuyens, Nico, What is Love? A Conceptual Analysis of „Love”, focusing on the Love Theories of Plato, St. Augustine and Freud, GRIPh Working Papers No. 0901.
 • Nygren, Anders, Agape and Eros: The Christian Idea of Love, revised, retranslated by Philip S. Watson and published in one volume (Philadelphia: The Westminster Press, 1953).
 • O’Donovan, Oliver, The Problem of Self love in St. Augustine, New Haven, Yale University Press, 1980.
 • Pavel, C. Constantin, Introducere în gândirea Fericitului Augustin, Editura Anastasia, Bucureşti, 1998.
 • Pelikan, Jaroslav, Tradiţia creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei. Evoluţia teologiei medievale (600-1300), vol. III, trad. Silvia Palade, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
 • Pétré, Hélène, Caritas: Étude sur le Vocabulaire Latin de la Charité Chrétienne, Louvain, Spicilegium Sacrum Lovaniense, 1948.
 • Rist, M. John, Augustine: Ancient thought baptized, Cambridge, 1994, Cambridge University Press.
 • Rousselot, Pierre, The problem of love in the Middle Ages: a historical contribution, translated and with an introdction by Alan Vincelette, (Marquette studies in philosophy, no. 24), Milwaukee: Marquette University Press, 2001.
 • Trautmann, Frédéric, La place de la notion de charité en éthique au moment du Concile Vatican II, Thèse de doctorat sous la direction de Marie-Jo Thiel, Université de Strasbourg, 2010.
 • Van Bavel,T. J. „Amour”, în Encyclopédie Saint Augustin. La Méditerranée et l’europe IVe-XXIe siècle (French Edition, ed. Marie-Anne Vannier, sous la direction de Allan D. Fitzgerald), Preface Serge Lancel, Paris, Cerf, 2005).
 • Vannier, Marie-Anne, Introducere la Fer. Augustin, Despre iubirea absolută. Comentariu la prima epistolă a lui Ioan, trad. Roxana Matei, ediţie îngrijită de Cristian Bădiliţă Editura Polirom, Iaşi, 2003.
DISTRIBUIȚI