Acasă Articole RTR Ioan Nicolae Popa, Naum Petrovici – Pornind de la un text versificat...

Ioan Nicolae Popa, Naum Petrovici – Pornind de la un text versificat din anul 1801

982
Rezumat

Naum Petrovici – Starting from a versified text from 1801

Among the documents remaining from the lawyer and poet Vasile Aaron (1780-1821), preserved by the Sibiu County Department of the National Archives, a versified text dated 1801 can be found. This text reviews the types of marriage available to a young man, each with its own drawbacks. Signed with initials, the text may be attributed to Naum Petrovici, a Pestan versifier and clerk born in Banat. Our paper synthesizes what has been written up to now about this little known intellectual and tracks his literary and professional evolution. It also highlights his merits in organizing and modernizing the Romanian public education in territories under Hungarian jurisdiction at the beginning of that century. The paper also indicates his date of death as being August 1824 and establishes his place among the Enlightenment literati in Banat in the first decades of the XIXth century.
Keywords: Naum Petrovici, Vasile Aaron, Uroş Nestorovici, Atanasie Grabovski, Pierre Villaume, Enlightenment literati, Romanian public education, Banat, Pesta, book circulation

Bibliografie
 • Alui Gheorghe, Adrian. Valori din fondul G. T. Kirileanu din Piatra Neamţ. Articol disponibil la adresa de web: http.//convorbiri-literare.dntis.ro/ALUImai.html, accesat la 29 nov. 2011.
 • Alui Gheorghe, Adrian. Values in G.T. Kirileanu fund in Piatra Neamt. Article available at the web address: http://Convorbiri-literare.dntis.ro/ALUImai.html, accessed on November 29th 2011
 • Berenyi, Maria. Activitatea unor femei celebre pentru întărirea ortodoxiei româneşti din Transilvania şi Ungaria secolului al XIX-lea. În: Comunicările celui de al XVII-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria (Budapesta, 24-25 noiembrie 2007), Giula, 2008. Articol disponibil la adresa de web: http.//mariaberenyi.hu/Simpozion2008.pdf, accesat 3 octombrie 2012.
 • Berenyi, Maria. The activity of some famous women to strengthen the Romanian Orthodoxy in Transylvania and Hungary of the XIX century. In: The communications of the XVII symposium of Romanian researchers in Hungary (Budapest, 24-25 November 2007), Gyula, 2008. Article available at  the web address: http://Mariaberenyi.hu/Simpozion 2008.pdf, accessed on October 3rd 2012.
 • Berenyi, Maria. Familia Grabovski din Pesta. Articol disponibil la adresa de web: http.//mariaberenyi.hu/ Lumina2011.pdf, accesat 3 octombrie 2012
 • Berenyi, Maria. Grabovski Family from Pesta. Article available at the web address: http.//mariaberenyi.hu/ Lumina 2011.pdf. Accessed on October 3rd 2012
 • Berenyi, Maria. Şcoala românească din Pesta. Articol disponibil la adresa de web: http.//mariaberenyi.hu/ Simpozion1997.pdf, accesat 3 octombrie 2012.
 • Berenyi, Maria. Romanian School In Pest. Article available at the web address: http.//mariaberenyi.hu/Simpozion 1997.pdf, accessed on October 3rd 2012.
 • Bianu, Ioan, Hodoş, Nerva, Simonescu, Dan. Bibliografia românească veche, vol. III, 1809-1830. Bucureşti, 1936. Bianu, Ioan, Hodoş, Nerva, Simonescu, Dan. The old
 • Romanian bibliography, vol. III, 1809-1830. Bucureşti, 1936.
 • Bocşan, Nicolae. Contribuţii la istoria iluminismului românesc. Timişoara, Editura Facla, 1986.
 • Bocşan, Nicolae. Contributions to the history of Romanian Enlightenment. Timişoara, Facla Publishing House, 1986.
 • *** Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900. Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1979.
 • *** Dictionary of Romanian literature from its origins to 1900. Bucharest, R.S.R. Academy Publishing House, 1979.
 • Dudaş, Florian. A german pedagogic work widely diffused in western Romania. [Villaume, Pedagogy and Method (Translator Naum Petrovici)], (O lucrare pedagogică germană larg răspândită în vestul României [Villaume, Pedagogie şi Metodică (Traducător Naum Petrovici), Buda, 1818]. În: Revue des études sud-est européenes, tome XVII, 1979, no.3, (Juillet-Septembre), Editura Academiei R. S. R.
 • Dudaş, Florian. A german pedagogic work widely diffused in western Romania. [Villaume, Pedagogy and Method (Translator Naum Petrovici)], (O lucrare pedagogică germană larg răspândită în vestul României [Villaume, Pedagogie şi Metodică (Traducător Naum Petrovici), Buda, 1818]. În:  Revue des études sud-est européenes, tome XVII, 1979, no.3, (Juillet-Septembre), R.S.R. Academy Publishing House.
 • Dunăreanu, Elena, Popa, Aurelia. Cartea românească sibiană (1544-1918). Sibiu, Biblioteca „Astra”, 1979.
 • Dunăreanu, Elena, Popa, Aurelia. The Sibiu Romanian book (1544-1918). Sibiu, “Astra” Library, 1979.
 • *** Mărturii privind lupta românilor din părţile Aradului pentru păstrarea fiinţei naţionale prin educaţie şi cultură. Documente privitoare la Episcopia ortodoxă a Aradului. Arad, 1986.
 • *** Testimonies regarding the fight of Romanians in Arad for the preservation of the national being through education and culture. Documents concerning the Orthodox Episcopate of Arad. Arad, 1986.
 • Mitric, Olimpia. Un document bibliografique moins connu: L’inventar de la Bibliotheque de l’Universite de Tchernitsi, évacuée a Sibiu en 1944. Articol disponibil la adresa web: http://atlas.USV.ro/www/codru_net/2cc13/ 22_Olimpia_Mitric.pdf, accesat la 3 octombrie 2012.
 • Mitric, Olimpia. A less known bibliographic paper: The inventory of the Library of the University of Tchernitsi, evacuated in 1944 in Sibiu. Article available at the web address: http://atlas.USV.ro/www/codru_net/2cc13/  22_Olimpia_Mitric.pdf, accessed on October 3rd 2012.
 • Păcurariu, Mircea. Dicţionarul teologilor români. Ediţia a II-a revăzută şi întregită. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002.
 • Păcurariu, Mircea. Dictionary of Romanian theologians. Second edition revised and complemented. Bucharest, Enciclopedică Publishing House, 2002.
 • Popa, Liliana. Oameni şi cărţi în Sibiul de altădată. Tipografi şi  tiparniţe, bibliofili şi biblioteci, librari şi librării în mărturii documentare. Sibiu, Editura Schiller, 2010.
 • Popa, Liliana. People and books of yore Sibiu. Typographers and typographies, bibliophiles and libraries, booksellers and bookshops in documentary testimonies. Sibiu, Schiller Publishing House, 2010.
 • *** Primii gramatici bănăţeni. În: Foaia Diecezană, anul XXXVIII, Caransebeş, 29 ian./11 febr. 1923. Articol disponibil la adresa web: dspace.bcucluj.ro/…/1/BCU
  CLUJ_FP_279423_1922_037_051.pdf, accesat 10 oct. 2012
 • *** The first grammarians in Banat. In: Diocesan Sheet, anul  XXXVIII, Caransebeş, 29 ian./11 febr. 1923. Article available at the web address: dspace.bcucluj.ro/…/1/
  BCUCLUJ_FP_279423_1922_037_051.pdf, accessed on October 10th 2012
 • Urs, Olimpia. Catalogul cărţii româneşti vechi din Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca. Cluj-Napoca,  Editura Mega, 2011.
 • Urs, Olimpia. Catalogue of old Romanian book in Romanian Academy Library, Cluj-Napoca Branch. Cluj-Napoca, Mega Publishing House, 2011.
DISTRIBUIȚI