Acasă Articole RTR Ioan Derşidan, Eminescu şi aventura istoriei

Ioan Derşidan, Eminescu şi aventura istoriei

666
Rezumat

Eminescu and the History Adventure

The paper analyzes the novel Parallel Lives, by Florina Ilis within the framework of a century of influence of Eminescu. The writing distinguishes the contributions of the author referring to the biographical returning prose by utilizing documents accompanying the literature, ,,juxtaposition of many points of view”, and imagining scenes and stories about the life and work of Mihai Eminescu. In parallel there is evidence of the destructive Catilinar spirit as a product of the transition periods and sign of the decline of the meanings and manners in this part of the world
Keywords: novel, biographical fantasy, Mihai Eminescu, Veronica Micle, Florina Ilis, Catilinars, romanticism

Bibliografie
 • Florina Ilis, Vieţile paralele / Parallel lives, roman, Editura Cartea Românească, 2012.
 • Mihai Eminescu, Opere / Works, vol. I – XVII, ed. by Perspessicius (cont. by Dimitrie Vatamaniuc and Petru Creţia), Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură
  şi Artă „Regele Carol II” (and then the Romanian Academy), 1939, 1943, 52, 1958, 1963, 1977, 1980, 1983, 1985, 1987,1989, 1993,1999.
 • Mihai Eminescu, Opere / Works, vol. I-VII, ed. by D. Vatamaniuc, pref. by Eugen Simion, Poezii(I); Proză. Teatru. Literatură populară(II); Publicistică. Corespondenţă. Fragmentarium(III), Publicistică (IV), Publicistică (V), Dicţionar de rime. Traduceri. Transcrieri. Note de curs. Note  de lectură. Excerpte. Corespondenţă (VI), Traduceri. Transcrieri. Note de curs. Note de lectură. Excerpte (VII), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1999, 2000,
  2003.
 • Şerban Cioculescu, Aspecte literare contemporane / Contemporary literary aspects, 1932-1947, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, art. Eminescu văzut de romancieri / Eminescu seen by novelists, pp. 329-342.
 • Bogdan Creţu, Utopia negativă în literatura română / Negative utopia in Romanian literature, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2008.
 • Ion Simuţ, Revizuiri / Revisions, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995, cap. Mitul biografic eminescian. Un mod de a fi în lume / Eminescian biographic myth. A mode of being in the world, pp. 15-25. Rodica Zafiu, Naraţiune şi poezie / Narrative and poetry, Bucureşti, Editura BIC ALL, 2000.
 • Ioan Derşidan, Monologul dramatic eminescian / The Eminescian dramatic monologue, Cluj Napoca, Editura Dacia, 2001.
 • Ioan Derşidan, Clasicii junimişti şi învăţământul / The „Junimea” classics and education, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2000.
 • Ioan Derşidan, Catilinari şi temperatori. Eminescu şi Caragiale / Catilinaries and temperators. Eminescu and Caragiale, Cluj Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010.
DISTRIBUIȚI