Acasă Articole RTR Intertextualitatea ca formă de exprimare a ironiei în jurnalismul satiric

Intertextualitatea ca formă de exprimare a ironiei în jurnalismul satiric

654
Rezumat

Intertextuality as a Form of the Irony in Satirical Press

The irony represents a fundamental element in satirical press. The most well-known form of its expression is the intertextuality. This article brings in discussion the titles from satirical press which are based on intertextuality. The examples absorbed in study, concerning the Romanian press, are references to fiction, music, arts, history and religion. We will try to demonstrate how the intertextual pictures will become levers in the hands of the journalists, regarding this kind of direct and grossed ironic references which have the persuasive and captatio benevolantiae purpose.

Keywords: Irony, Intertextuality, Satirical Press, Parody, Journalistic Discourse, Persuation.

Bibliografie

Ciocan, Ioana-Tatiana, and Bianca-Elena Voșloban. “Aspecte ale pastișei și parodiei în presa românească satirică” [Parody and Pastiche of Satirical Romanian Press]. Saeculum, vol. 47, nr. 1 (2019): 209-15.
Copăcel, Natalia Alina. “Aspecte ale ironiei în discursul publicistic românesc actual din perspectiva rolului pragmatic al titlurilor” [Aspects of Irony in the Current Romanian Journalistic Discourse from the Perspective of the Pragmatic Role of the Titles]. In Creativity, imaginary, language, edited by Claudiu Marian Bunăiașu, Xenia Negrea, and Alina Țenescu, 156-170. Craiova: SITECH, 2014.
Cvasnîi Cătănescu, Maria. Retorică publicistică – de la paratext la text [Press Rhetoric – from Paratext to Text]. Bucharest: Editura Universității din București, 2006.
Defays, Jean-Marc. Comicul: principii, procedee, desfăşurare [Comedian. Principles, Procedures, Deployment]. Translated by Ştefania Bejan. Iaşi: Editura Institutului pentru Cooperare Cultural-Ştiinţifică, 2000.
Hutcheon, Linda. Poetica postmodernismului [A Poetics of Postmodernism]. Bucharest: Editura Univers, 2002.
Jankelevitch, Vladimir. Ironia [Irony]. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1994.
Morar, Vasile. Estetica. Interpretări şi texte [Aesthetics. Interpretations and Texts]. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2003.
Pârvu, Ioana Cristina. Arhitectura textului jurnalistic actual [The Arhitecture of the Current Journalistic Text]. București: Editura Universității din București, 2008.
Popescu, Cristian Florin. Dicționar explicativ de jurnalism, relații publice și publicitate [Explanatory Dictionary of Journalism, Public Relations and Advertising]. București: Editura Tritonic, 2002.

DISTRIBUIȚI