Free Porn
Acasă Articole RTR Geografia internă a romanului românesc în secolul al XIX-lea

Geografia internă a romanului românesc în secolul al XIX-lea

1696
Rezumat

The Internal Geography of the Romanian Novel in the 19th Century

This article is part of the series that analyzes by employing research methods such as distant reading and geocriticism the archive created by a team of young Romanian academics for the cultural and research project ASTRA Data Mining. The Digital Museum of the 19th Century Romanian Novel, implemented by ASTRA National Museum Complex. Our inquiry uses metadata regarding geolocations that was gathered while digitizing 157 novels published in Romania in the 19th century to bring forward their internal geographical universe and challenges the assumption that Romanian literature and especially the novel were mainly rural at the time.

Keywords: literary geography, Romanian literature, Romanian novel, 19th century literature, distant reading, microanalysis.

Bibliografie

***. Dicționarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989  [The Chronological Dictionary of the Romanian Novel from Origins to 1989]. Cluj-Napoca: Academia Română, 2004.
Alexander, Neal. “On Literary Geographies”, Literary Geographies, vol. 1. no. 1 (2015): 3-6, https://www.literarygeographies.net/index.php/LitGeogs/article/view/1-2.
Baghiu, Ștefan. “The French Novel in Translation: A Distant Reading for Romania during Communism (1944-1989)”. Transylvanian Review, Supplement 1, vol. 28 (2019): 83-100.
Baghiu, Ștefan. “Translating Hemispheres: Eastern Europe and the Global South Connection through Translationscapes of Poverty”. Comparative Literature Studies, Vol. 56, No. 3, Special Issue: Comparative Cultural Studies – The Budapest Conference 2018 (2019): 487-503.
Borza, Cosmin. „How to Populate a Country. A Quantitative Analysis of the Rural Novel from Romania (1900-2000)”. În Ruralism and Literature in Romania, editat de Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga și Maria Sass (Berlin: Peter Lang, 2019), în curs de apariție.
Brosseau, M. International Encyclopedia of Human Geography, Vol. 6. Oxford: Elsevier, 2009.
Cabo Aseguinolaza, Fernando, Anxo Abuín Gonzalez și César Domínguez. A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula, vol. I. Amsterdam: John Benjamins, 2010.
Cabo Aseguinolaza, Fernando. “The Spatial Turn in Literary Historiography”. CLCWeb: Comparative Literature and Culture, vol. 13, no. 5 (2011).
Călinescu, G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent [The History of Romanian Literature from Origins to Present], ediție revăzută și adăugită, ediție și prefață de Al. Piru. București: Minerva 1986.
Cornea, Paul. Oamenii începutului de drum: studii și cercetări asupra epocii pașoptiste [The People Who Opened the Road: Studies and Inquiries on the 1848 Era]. București: Cartea Românească, 1974.
Cornis-Pope, Marcel și John Neubauer. History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries, vol. I-IV. Amsterdam: John Benjamins, 2004-2010.
Drace-Francis, Alex. The Making of Modern Romanian Culture: Literacy and the Development of National Identity. London: I.B Tauris, 2013.
Goldiș, Alex. “Beyond Nation Building: Literary History as Transnational Geolocation”. În Romanian Literature as World Literature, editat de Mircea Martin, Christian Moraru și Andrei Terian, 95-115. New York: Bloomsbury Academic, 2018.
Iorga, Nicolae. „De ce n-avem roman”, Lupta, nr. 1090 (1 aprilie 1890). Reprodus în N. Iorga, Pagini de tinereţe, vol. II. Bucureşti: Editura pentru literatură, 1968.
Koller, Armin H. “Johann Gottfried Herder and Hippolyte Taine: Their Theories of Milieu”. PMLA, Vol. 27 (1912).
Maiorescu, Titu. „Literatura română și străinătatea”. Convorbiri literare, nr. 10-11 (1882). Reprodus în Titu Maiorescu, Critice, vol. II. București: Editura pentru literatură, 1967.
Manolescu, Nicolae. Arca lui Noe [Noah’s Ark]. București: Gramar, 1998.
Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură [The Critical History of Romanian Literature. 5 Centuries of Literature]. Pitești: Paralela 45, 2008.
Mihăilă, Rodica. „The Politics of Translation: The American Novel in the 19th Century Romanian Territories”. În British and American Studies, editat de Hortensia Pârlog. Timișoara: Editura Universităţii de Vest, 2005.
Morariu, David. “Anticolonizare și autocolonizare: relație cauză-efect. Cazul traducerilor” [Anticolonization and Autocolonization: A Cause-Effect Relationship. The Case of Translations]. Revista Transilvania, nr. 2 (2019): 4-10.
Moraru, Christian. “Decompressing Culture: Three Steps toward a Geomethodology”. În The Planetary Turn. Editat de Amy J. Elias și Christian Moraru, 211-244. Evanston: Northwestern University Press, 2015.
Moretti, Franco. „Conjectures on World Literature”. New Left Review, 1 (2000).
Moretti, Franco. Atlas of the European Novel, 1800-1900. New York: Verso, 1998.
Mușat, Carmen. „After Imitation: Aesthetic Intersections, Geocultural Networks, and the Rise of Modern Romanian Literature”, în Romanian Literature as World Literature, editat de Mircea Martin, Christian Moraru și Andrei Terian, 95-115. New York: Bloomsbury Academic, 2018.
Pojoga, Vlad. “A Survey of Poetry Translations in Romanian Periodicals (1990-2015)”. În The Culture of Translation in Romania / Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien, editat de Maria Sass, Ștefan Baghiu și Vlad Pojoga, 99-122. Berlin: Peter Lang, 2018.
Răsuceanu, Andreea. Bucureștiul lui Mircea Eliade: elemente de geografie literară [Mircea Eliade’s Bucharest: Elements of Literary Geography]. București: Humanitas, 2013.
Sassoon, Donald. The Culture of the Europeans. From 1800 to the Present. London: HarperCollins, 2011.
Sharp, William. Literary Geography. London: Office of the „Pall Mall Publications”, 1904.
Susarenco, Teodora. „Geocriticism: pentru o interpretare a romanului românesc despre Revoluției de la 1989”. Revista Transilvania, nr. 11-12 (2018): 65-69.
Ștefănescu, Bogdan. Postcommunism/Postcolonialism: Siblings of Subalternity. București: Editura Universității din București, 2013.
Terian, Andrei. “Big Numbers: A Quantitative Analysis of the Development of the Novel in Romania”. Transylvanian Review, vol. XXVIII, Supplement 1 (2019): 55-71.
Terian, Andrei. “Mihai Eminescu. From National Mythology to the World Pantheon”. În Romanian Literature as World Literature, editat de Mircea Martin, Christian Moraru și Andrei Terian. New York: Bloomsbury Academic, 2018.
Terian, Andrei. “National Literature, World Literatures, and Universality in Romanian Cultural Criticism 1867-1947”. În CLCWeb: Comparative Literature and Culture. 15.4 (2013), http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol15/iss5/11.
Terian, Andrei. Critica de export. Teorii, contexte, ideologii [Export Criticism: Theories, contexts, ideologies]. București: Muzeul Literaturii Române, 2013.
Terian, Andrei, Daiana Gârdan, Cosmin Borza, David Morariu, Dragoș Varga. „Genurile romanului românesc în secolul al XIX-lea. O analiză cantitativă”, Revista Transilvania, 10 (2019): 17-28.
Théry, Hervé. “The Formation of a Cultural Territory”. În Literary Cultures of Latin America. A Comparative History, vol. I, editat de Mario J. Valdés, Djelal Kadir. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Valdés, Mario J. și Djelal Kadir, ed. Literary Cultures of Latin America. A Comparative History, vol. I-III. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Warf, Barney și Santa Arias. The Spatial Turn. Interdisciplinary perspectives. Londra și New York: Routledge, 2008.
Zamfir, Mihai. Panorama alternativă a literaturii române [The Alternative Panorama of Romanian Literature]. București: Cartea Românească, 2010.

DISTRIBUIȚI