Free Porn
Acasă Articole RTR Genurile romanului românesc în secolul al XIX-lea. O analiză cantitativă

Genurile romanului românesc în secolul al XIX-lea. O analiză cantitativă

2197
Rezumat

The Genres of the 19th Century Romanian Novel. A Quantitative Analysis

This article approaches a series of conceptual optimizations of the subgenres of the Romanian 19th century novels established by the Chronological Dictionary of the Romanian Novel from Origins to 1989 (2004). Starting by analyzing the corpus of works digitized for ASTRA Data Mining. The Digital Museum of the 19th Century Romanian Novel, the authors revisit possible definitions of some of the most preeminent and discussed typologies of the 19th century novel production in Romania: the outlaw novel, the social novel, the novel of manners, the rural novel, the historical novel, the sensation novel, the erotic novel, and the family novel. The central goal of the article is, therefore, to shape a taxonomy that fits the formal, thematical, and rhetorical variety of the Romanian novel in the 19th century.

Keywords: genre theory, 19th century literature, Romanian literature, Romanian novel, novel subgenres.

Bibliografie

** Dicționarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989  [The Chronological Dictionary of the Romanian Novel from Origins to Present]. Cluj-Napoca: Academia Română, 2004.
Albérès, R.-M. Istoria romanului modern [The History of Modern Novel], traducere de Leonid Dimov, prefață de Nicolae Balotă. București: Editura pentru Literatură Universală, 1968.
Bârna, Nicolae. Ipostaze ale modernizării prozei rurale. Pavel Dan, Marin Preda, Sorin Titel. București: Editura Ideea Europeană, 2009.
Borza, Cosmin. „How to Populate a Country. A Quantitative Analysis of the Rural Novel from Romania (1900-2000)”. În Ruralism and Literature in Romania, în curs de apariție, editat de Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga, Maria Sass. Berlin: Peter Lang, 2019.
Boyers, Robert. “The Family Novel”, Salmagundi 26, (1974): 3-25.
Cavallero, Glen. The Rural Tradition in the English Novel 1900-1939. London and Basingstoke: The Macmillan Press Ltd, 1977.
Cazamian, Louis. Le roman social en Angleterre (1830-1850). Paris: Société nouvelle de librairie et d’édition, 1904.
Călinescu, G. Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent, ediție și prefață de Al. Piru. București: Editura Minerva, 1986.
Charles-Brun, Jean. Le roman social en France au XIXe siècle. Paris: V. Giard & E. Brière Libraires-Éditeurs, 1910.
Chasles, Philarète. Le Roman de moeurs en Angleterre, Revue des Deux Mondes 1 (1849).
Conlogue, William. Working the Garden: American Writers and the Industrialization of Agriculture. North Carolina: The University of North Carolina Press, 2001.
Cordoș, Sanda. Literatura între revoluție și reacțiune. Problema crizei în literatura română și rusă a secolului XX. Cluj: Biblioteca Apostrof, 1999.
Cornea, Paul. Oamenii începutului de drum: studii și cercetări asupra epocii pașoptiste. București: Cartea Românească, 1974.
Drăgan, Ioana. Romanul popular în România: Literar și paraliterar. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2006.
Freitag, Florian. The Farm Novel in North America: Genre and Nation in the United States, English Canada, and French Canada, 1845–1945. Rochester: Camden House, 2013.
Gârdan, Daiana. „Mapping Emotions in The Romanian Erotic Novel of the Interwar Period. Canonical Affect and Popular Sensibility”, în Dacoromania Litteraria, V (2018): 101–114.
Gârdan, Daiana. „Evoluția romanului erotic românesc din prima jumătate a secolului al XX-lea. Între exercițiu și canonizare”, în Revista Transilvania, 7 (2018): 5-10.
Hamon, Philippe, Alexandrine Viboud, eds. Dictionnaire thématique du roman de mœurs. Paris: Presses de la Sorbonne nouvelle, 2003.
Iorga, Nicolae. „În legătură cu un roman social”. Neamul Românesc Literar, II, nr. 31 (1910): 1.
Kilroy, James F. The Nineteenth-Century English Novel: Family Ideology and Narrative Form. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.
Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române: 5 secole de literatura. Pitești: Editura Paralela 45, 2008.
Martin, Mircea, Christian Moraru, Andrei Terian eds. Romanian Literature as World Literature. New York: Bloomsbury, 2018.
Moretti, Franco, ed. Canon/Archive: Studies in Quantitative Formalism from the Stanford Literary Lab. New York: n+1 Foundation, 2017.
Mușat, Carmen. Romanul românesc interbelic: dezbateri teoretice, polemici, opinii critice. București: Humanitas, 1998.
Parkinson, Michael H. “The Rural Novel. Realism and the Little Community”. Neohelicon, 7:1 (1979).
Parkinson, Michael H. The Rural Novel: Jeremias Gotthelf, Thomas Hardy, C.F. Ramuz. Bern: Peter Lang, 1984.
Radway, Janice. Reading the Romance. University of North Carolina Press, 1991.
Ramsdell, Kristin. Romance Fiction: A Guide to the Genre. Englewood: Libraries Unlimited, 1999.
Sadoveanu, Mihail. Opere. Vol. IX: Demonul tinereții. Olanda. Împărăția apelor. O întâmplare ciudată. București: ESPLA, 1957.
Sass, Maria, Ștefan Baghiu, Vlad Pojoga, eds. The Culture of Translation in Romania / Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien. Berlin: Peter Lang, 2018.
Vernois, Paul. Le roman rustique de George Sand à Ramuz: Ses tendances et son évolution (1860–1925). Paris: Nizet, 1966.
White, Nicholas, The Family in Crisis in Late Nineteenth-Century French Fiction, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
Williams, Raymond. The Country and the City. New York: Oxford University Press, 1973.
Xenopol, A. D. „Noutăți literare (Literatura haiducească)”. Foiletonul Voinței Naționale, nr. 356 (octombrie 1885): 2.
Yi-ling, Ru. “The Family Novel: Toward a Generic Definition”. Comparative Literature: East & West 3:1, (2001­): 99-133.
Zimmermann, Petre. Der Bauernroman: Antifeudalismus – Konservatismus – Faschismus. Stuttgart: Metzler, 1975.

DISTRIBUIȚI